Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אבן השהם ומאירת עינים’

ב"ה

עִם־לָבָ֣ן גַּ֔רְתִּי…

בראשית פרק לב פסוק ה

רשימה לפרשת וישלח

רש"י: "גרתי" בגימטריא תרי"ג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים.

עם הבנקאי העשיר הברון דב (ברנרד) אסקלס נפגשתי במהלך חפושי אחרי הרב יששכר בן מיכאל מפוזנא ובנו גבריאל.

רחוקה מאד דמותו, כפי שמצטיירת מתמונתו, משושלת הרבנים והפרנסים שאליה התייחס.

המקור: ערכו באנציקלופדיה ויקיפדיה.

תחילתו של החיפוש בהערה מסתורית בראש שער ספר שאלות ותשובות "אבן  השהם ומאירת עינים" (דפוס דיהרנפורט תצ"ג 1733).

שער ספר "אבן שהם ומאירת עינים". דפוס דיהרנפורט, שנת תצ"ג 1733. עותק ספריית הרמב"ם

בהערה נכתב: גם אני מסכים להר"ר המחבר

ובהמשכה שרבוט של חתימה.

מי הוא המסכים? 

לצערי שולי שער הספר חתוכים ועמם גם הסתלקה האפשרות לזהות את החותם.

בשער הספר מופיעות גם חתימות עתיקות נוספות של אב ובנו. ומכאן עלתה המחשבה שייתכן שספר זה בא בירושה, ואם נזהה את הבעלים הנוספים נדע מי המסכים.

יששכר בער ב"ר מיכאל מפויזנא

החתום על דף השער בשני מקומות.

ובנו הק' גבריאל בן מהורר יששכר בער 

התחלתי לחפש אחר שלשלת רבנים שיש בהם את השמות גבריאל / יששכר בער

כך התגלגלתי אל רבי יששכר בער בן גבריאל אסקלס (עשקעלעס) מקראקא, חתנו של יהודי החצר שמשון ורטהיימר.

בערכו באתר בית התפוצות מסופר שהיה גם רב וגם ספק נשק ומקורב למלכות.

פרטים על המשפחה וייחוסה הרם מצאתי בנספח לספר "יש מנחילין" (ירושלים, מכון חתם סופר, תשמ"ו 1986), שכתב הרב יצחק דוב פעלד. שם מצויין כי הרב גבריאל אסקלס החליף את רבי דוד אופנהיים ברבנות פראג. בין שבחיו אף מוזכר שתשובותיו הובאו בספר שו"ת אבן השהם הנ"ל !

על רבי גבריאל נכתב:

על רבי יששכר בער מצויין:

האם רבני משפחת אסקלס הם בעלי הספר, החתומים בשער "אבן השהם" שלנו?

רעי היקר חנוך גוטליב בדק את שושלת משפחת אסקלס ומצא כי אינה מתאימה לחותמי הספר.

בשער הספר מוזכר כי ר' יששכר בער היה בנו של מיכאל. בשושלת המשפחה אין שם כזה.

חנוך  הסב את תשומת לבי כי אחד מבניו של הרב יששכר בער היה הבנקאי Bernhard von Eskeles (דוב אסקלס).

תקופה מסויימת היה ראש הקהל בקהילת וינה, אך בהמשך חייו הראה קשר רופף ליהדות.

אדון ברנרד ומשפחתו תמכו כספית במפעלי התרבות בעיר וינה ובמלחינים בטהובן ומוצרט.
סוף דבר, לצערנו, הוא הטביל בנו ובתו לנצרות !!!
זוהי מדמנת הגלות והאמנציפציה. חבל על דאבדין.

עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות לא שמרתי. 

שבת שלום
אבישי
——————————————————————————————————–
תוספת:
הספר "אבן השהם ומאירת עינים" נדפס על ידי בן המחבר בשנת תצ"ג 1733. לספר הקדמה ארוכה ומעניינת על קורות חייהם של בני המשפחה בצל הימים הקשים של מלחמת שבדיה-פולניה והאסונות שפקדו את היהודים בעטיה.
בספר ששים ושש תשובות. המחבר מביא גם תשובות שהשיבו רבני הדור לשאלותיו.
על תולדותיו של מחבר ספר "אבן השהם ומאירת עינים"  נדפס הספר:

כותרת הספר. המחבר: פינחס זליג גליקסמן. לודז' תרצ"ו 1936

עיון בספר מעלה שהרב אליקים געץ גר בסוף ימיו בפוזנא.
נזכיר גם כי בחתימות השער צויין כי יששכר בער בן מיכאל הוא מחכמי פוזנא.
לפיכך, יש לחפש את החותמים על שער הספר בין רבני העיר.

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: