Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אמונת חכמים’

  •  בע"ה

"ולא תחללו את שם קדשי, ונקדשתי  בתוך בני ישראל, אני ה' מקדשכם"

במדבר פרק כב פסוק לב

רשימה לפרשת אמור, ערב ל"ג בעומר

דפוס יוהניסבורג (תרי"ט 1859)

אחד מן הוויכוחים המשמעותיים ביהדות הוא בין בעלי האמונה התמימה לאלו הדבקים באמונה הבאה אחרי מחקר.

 בימי הביניים הויכוח היה בין המצדדים בלימודי הפילוסופיה למתנגדים לה, ובתקופות מאוחרות נסב הויכוח סביב השפעות הקבלה ומנהגיה.

בקטגוריה של הספרים המצדדים בקבלה ושוללים את חכמת הפילוסופיה בולט ספרו של רבי אביעד שר שלום באזילה, "אמונת חכמים", שנדפס לראשונה במנטובה בשנת ת"ץ (1730), וזכה למהדורה חדשה רק אשתקד (הוצאת "זכרון אהרן", ירושלים תשע"ו 2016). על מהדורה זו וספיחיה ראו נא כאן בפורום מטפחת ספרים ועיטור סופרים.

בספריית "אחד העם" בבית אריאלה מצאתי עותק "אמונת חכמים" ובו שתי הערות בכתב יד שנכתבו על שוליים שהורחבו במיוחד לצורך זה.

הערה ראשונה נוגעת לאחד המסכימים, נחמיה בן יעקב הכהן, שהסכמתו נשמטה במהדורה החדשה של "זכרון אהרן". האם הוא נחמיה חיון שר"י [=שם רשעים ירקב, כלשון ההערה] השבתאי?

בשאלה זו עסקו בפורום הנ"ל ועל כן אנחנו פטורים מלהרחיב בזאת.

 ההערה השניה ארוכה ופולמוסית.

מתנגדי הפילוסופיה הביאו הוכחה מגירוש ספרד, שדווקא פשוטי העם בעלי האמונה התמימה מסרו את הנפש ולא המירו דתם לעומת השכבה המשכילה שלא עמדה בניסיון.

כך כתב רבי יוסף יעבץ החסיד, ממגורשי ספרד,  בספרו אור החיים וממנו הועתק לספרים רבים. כך גם מוזכרת עדותו  בספר "אמונת חכמים" שלנו.

ומאידך מתנגדי הקבלה הצביעו על שבתי צבי ותלמידיו שהמירו דתם כתוצאה מעיסוק יתר בקבלה והדמיונות שבאו בעקבותיו. לטענה זאת מתייחסת ההערה הבאה.

ההערה מתייחסת לכתוב מתחת לפס המסומן !

רבי אביעד שר שלום מזכיר בספרו לשבח את יעקב בן חיים, שיצא ללחום נגד המצדדים בדעה ש"קרי" ו"כתיב" בחומש נובעים מספקות שהיו לפני אנשי כנסת הגדולה.

הוא עצמו מתאר את יעקב בן חיים "והוא היה בקי מאד בגמרא ובפוסקים ובסתרי תורה".

שורה זו מסומנת בטקסט בקו עליון.

מעשה באחד שקרא כמו שהיא כתובה בפני גדולי הדור הרבנים ה"ר יצחק אבוהב וה"ר אברהם ואלאנסי וה"ר שמואל ואלאנסי  בנו ז"ל והתרו בו שיקרא  כפי המסורת ולא רצה ונדוהו והורידוהו מהתיבה עכ"ל. והנה המעיינים בפילוסופיאה כחשו כל זה ועמד להלחם כנגדם כמהר"ר יעקב בן חיים והוא היה בקי מאד בגמרא ובפוסקים ובסתרי התורה ג"כ…

אבל מה נעשה ואנחנו יודעים שאותו יעקב בן חיים, שהיה מגיה הראשון של מקראות גדולות, בסוף ימיו המיר את דתו?

[על כך קראו במאמרו המלומד של פרופ' יעקב שמואל שפיגל הי"ו על "הכיצד מוזכר אלישע בן אבויה במשנה והעיון בספר שמחברו יצא לתרבות רעה", קובץ מאורות ליהודה (אלקנה, תשע"ב) עמ' 395 ואילך]

כאן מצא בעליו של הספר מקום  לגבות את חובו והעיר בחריפות:

האיש הזה הבקי בסתרי תורה ומקנא לכבוד בעלי התלמוד  אשר טרח המחבר להעתיק כל לשונו למען נלך באורחותיו ולא בארחות הרד"ק האפודי והר"י אברבנאל ויתר  הפילוסופים החולקים על חז"ל. האיש הזה היה מגיה בבית דפוס  של הנוצרי דניאל בומבורגי בוויניצאה ואחרי שהדפיס שם מקראות גדולות המיר את דתו ועתה אם  ממגורשי ספרד המירו את דתם רק אלה שלמדו פילוסופיא (כמו שכתב המחבר בפרק הקודם) ומדוע זה עשה החסיד הזה הבקי בסתרי תורה ולא בפילוסופיא ואולי ע"פ הסוד כשבתי צבי ותלמידיו ! – זה פרי האמונה הטפלה של המחבר החכם !!

כנראה שהוכחה אמפירית אין לנו. הניסיון מוכיח שיש  הצלחות גדולות וגם כישלונות מועטים בשתי הדרכים.

לפיכך, הוויכוח חוזר לדפי הספר.

ל"ג שמח

שבת שלום

אבישי


נספח:

חלופי מכתבים עם מכובדי, פרופסור בנימין בראון.

1.
שלום אבישי,
אולי תמצא עניין במאמר ישן שלי, מצ"ב.
שבת שלום,
בני

2. 

למכובדי, שלום וברכה .
קראתי את מאמרך ובוודאי אשוב ואשנה. במאמרך אתה מעמיד מול האמונה התמימה את אמונת הדעת המפוצלת לשניים: הפילוסופיה והקבלה. אני ברשימתי העמדתי את הקבלה בצד האמונה התמימה וכנגדם את הגישה המחקרית – פילוסופית.
מהמעט שאני מבין, הקבלה כשמה מחייבת את הלומד לקבל. כלומר ההתבטלות בפני מסורת הקבלה הוא  תנאי לכל לימוד שכזה.
אמנם לא רציתי לעמת את האדם החוקר מול הקבלה ולכן כתבתי ברשימתי שהויכוח הוא על מנהגי הקבלה והשפעותיה ולא על עצם המסורת הקבלית.  מתנגדי הקבלה עליהם כתבתי אינם המשכילים החילונים של מהפכת ההשכלה אלא תלמידי חכמים מאמינים כדוגמת הנודע ביהודה.
אשמח לשמוע את דעתך בכל עת.
שבת שלום
אבישי
3.  
שלום אבישי,
כדעתך טען באזני גם ידיד שלי לפני שנים. אני בהחלט מבין את ההגיון של עמדה זו. מדובר בשני חתכים של חלוקה, שבכל אחד מהם הגיון אחר: החתך שלפי מקורות האמונה (חושים ושכל לעומת 'קבלה' או מסורת) והחתך שלפי 'אופי' האמונה: אמונה שיש לה תמונת עולם כוללת או  אמונה המוותרת על כך.
שבת שלום,
בני
4. 

תודה. הרבה למדתי ממאמרך.

שבת שלום
אבישי

————————————–

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.
שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: