Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אריות’

אריה עם פנים של דורס לילה

"הן עם כלביא יקום, וכארי יתנשא"

(פרשת בלק)

תועפות1

 על קירות ספריית הרמב"ם  תלויים פוסטרים  ענקיים של שערי ספרים יפים מאוספינו. אחד מהם הוא תמונת דף השער של ספר "תועפות ראם", שנדפס באזמיר בשנת תקכ"ב (1762), בדפוס יאודה חזן.
בצד התחתון של השער  מצויירים שני אריות. אריות אלו מופיעים בספרים נוספים שנדפסו באותו בית דפוס באזמיר והם מהווים את "דגל המדפיס" של יאודה חזן.
תועפות2
אריות אלו שונים במראה פניהם מאריות אותם אנו מכירים מגני החיות ובסרטי הטבע. הם אינם דומים לאריות המצוירים בספרים אחרים. ואני תמה איזה בעל חיים עמד לנגד עיני המאייר ?
פניתי בשאלה זו לד"ר משה רענן, מרצה במחלקה למדעי הטבע במכללה ירושלים לבנות ובחוג ללימודי א"י במכללת "הרצוג" בגוש עציון.
משה זכור לי לטובה כמורה שלי לביולוגיה בלימודי בישיבת נתיב מאיר בשנת תשל"ח.

מומלץ לעיין במדורו בפורטל הדף היומי, העוסק בהארות והערות על החי והצומח בתלמוד.
להלן תשובתו המעניינת:
שלום רב
זה עשוי להיות ציור דמיוני אך אם עמד מולו מודל כלשהו הרי שהפנים הם פני דורס לילה. החרטום מוטה כלפי מטה והעיניים בחזית הפנים.
להתראות משה
אשמח לשמוע הצעות נוספות.

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

jerusale

האריה מסמל מאת המלוכה והשלטון, לו יש את העוצמה והגאות.

האריה הוא סמלה של ירושלים, של שבט יהודה, של עם ישראל.

בימים אלו, ימי ההודאה שבין חג הפסח לחג השבועות, הכוללים את ימי  יום העצמאות ויום שחרור ירושלים ואת ל"ג בעומר, אני מבקש להאיר פינות שונות על האריה בספרות הקודש.

 חותמו של האדמו"ר מרדז'ין.

 

אחד ומיוחד בין אדמו"רי  החסידות היה רבי גרשון חנוך ליינר מאיזביצא, האדמו"ר מרדז'ין (תקצ"ט-תרנ"א 1839-1891). הוא היה תלמיד חכם עצום, שגילה וחידש את צביעת התכלת בציצית. (למען הגילוי הנאות, אני נמנה עם צאצאי חסידיו ואף מטיל תכלת רדז'ין בטלית-גדול שלי). מפעל אחר שלו היה "סדרי טהרות", שהוא  חיבור במתכונת גמרא לאחד מששה סדרי משנה: סדר טהרות. שני המפעלים הללו, על אף שהיו נתונים במחלוקת, מציינים את עוצמתו הרוחנית ואת אישיותו שהיתה עשויה ללא חת.

בעותק הספריה של "סדרי טהרות" על מסכת כלים,  דפוס יוזפף תרל"ג (1873),  נמצאה בסופו חותמת האדמו"ר.

ציור של אריה הנשען על שולחן עם עציץ (?)  ולידו צמח לא מזוהה.

 

רדזין2

 

די הופתעתי לראות חותמת זאת. פניתי לידידי  החסיד ר' אלחנן גולדהבר, האמון על הדפסת ספרי האדמו"רים לבית רדז'ין,  ושאלתי  על חותמת זאת, האם היא מיוחדת לאדמו"ר?

הוא השיב לי שמוטיב האריה מופיע אצל אדמו"רי רדז'ין נוספים, והפנה אותי לספר "דור ישרים", על שלשלת הייחוס של אדמו"ר רדזין, שחיבר בנו של האדמו"ר,  ר' חיים שמחה ליינר ,  הספר נדפס בבילגורי בשנת תרפ"ה (1925), ובסוף ההקדמה מופיעה חותמת המחבר:

דור ישרים

 

האם יש סיבה ל"סמל משפחתי" זה ?

האם תוכלו לפענח את מרכיבי הסמל ?

מי יודע ?

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: