Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘א.מ. הברמן’

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

רשימה לפרשת משפטים

השבוע רכשנו, באיחור רב, את עשרים ושלשה כרכי ספר הטור במהדורת מכון המאור.

בכרך המבוא ישנו פרק "צנזורה" ובו דוגמאות על שיבושי הצנזורה הנוצרית והרוסית על ספר הטור ומפרשיו. נושא שעסקתי בו בעבר והוא קרוב ללבי.

סקירה מקיפה של הנושא בליווי בדוגמאות הביא הספרן והביבליוגרף א.מ. הברמן בספרו "הספר העברי בהתפתחותו" (ירושלים, תשכ"ח 1968) בנספח ג: הצנזורה בספרים עברים.

אחת הדוגמאות שמביא הברמן היא מפירוש רש"י על הפסוק הראשון בפרשת השבוע: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

בכל המהדורות של רש"י נדפס:

"לפניהם" – ולא לפני עובדי אלילים. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני ארמיים מחלל את השם ומיקר את שם האלילים להשביחם…

במהדורת פרג תקי"ד 1754 נדפס:

"לפניהם" – ולא לפני אינם יהודים, אפילו ידוע שבדין הם דנים כדיני ישראל, לפי שגנאי לישראל, שנראה כאלו לא נמצא דיינים מהוגנים, וגם לפי שקבלנו הדינים בהר סיני מוטל עלינו לדון בדיני ישראל…

הספר העברי בהתפתחותו, עמוד 206

לפנינו תיקון מפחד הצנזורה. ההפניה לדיני ישראל אינו מפני גנאי עובדי האלילים אלא כדי להראות שגם אצלנו יש דיינים מהוגנים

(הערה: כנראה וגם בנוסח המודפס בכל החומשים ישנם שיבושי לשון נפוצים מחמת הצנזורה: עובדי אלילים, ארמיים ולא גויים)

על חשיבות בחירת שופטים ראויים למדנו בפרשה קודמת – פרשת יתרו.

הנה סיפור קצר על פסיקה בריב של שכנות שניתן על ידי הרב כהנמן, הרב  מפוניבז'. סיפור שיש בו חוכמה והגינות.

הרב מפוניבז' היה מנהיג בשיעור קומה. כתב עליו ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי פרק בספר "הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל" (ירושלים, תשע"ז 2017). ראו נא כאן.

מתוך ספר "אחד בדורו" על הרב כהנמן. מחבר: שמואל קול. תל אביב תש"ל 1970

סיפור זה, וכמה נוספים עמו, מצאתי בתיעוד של מפגש פרטי של יוצאי העיירה פוניבז' כמה חודשים אחרי פטירתו של הרב. במפגש הם העלו זכרונות אישיים מימי כהונתו כרבה של העיירה פוניבז'.

היות ומשתתפי המפגש אינם אנשים דתיים, במובן הרגיל, וזכרונות אלו לא נדפסו בספר, נראה שהם אינם מוכרים בציבור תלמידיו ומעריציו.

המקור: פרקי יומן המופיעים באתר לזכרו של חיים לזר ליטאי, שהיה איש בית"ר,פרטיזן והיסטוריון.

הנה הסיפור:

סיפור קטן על אדם גדול.

שבת שלום

אבישי


נ.ב.

שמחים לבשר על סדרת שיעורים חדשה בספריית הרמב"ם.

"סוד האגדה" 

ההרשמה נפתחה !

—————————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: