Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘בית המקדש’

בע"ה, ערב שבת קודש פרשת תרומה תשפ"ג.

וְעָ֥שׂוּ לִ֖י מִקְדָּ֑שׁ וְשָׁכַנְתִּ֖י בְּתוֹכָֽם

 חותמות מוזרות מצויות בעותק ספריית הרמב"ם של ספר "כפתור ופרח", דפוס אמשטרדם שנת תס"ט (1709), שחיברו ר' יעקב לוצטו על כוונות האגדות.

חפשתי אחרי ליב שווארצבאך תושב סקאלא? מה המשמעות של חותמת זו?

מצאתי בכמה אתרי מכירות פומביות (ירושלים של זהב, מורשת, ווינרס) שהדפס יצירה שלו על תכנית בית המקדש נמכרה בהם לפני כחמש שנים. היצירה מתוארכת לתחילת המאה ועשרים למניינם.

מהדפס זה והכיתוב סביבו אנחנו למדים על תשוקת בניין בית המקדש שבערה בלב האמן ליב שווארצבאך.

בתחתית היצירה כתוב שמדובר בהדפס מגילוף עץ שעבד עליו תשע שנים !

בקטלוג "ירושלים של זהב" הוסיפו הסבר רחב. אמנם טעות אחת קטנה נפלה שם. העיירה סקאלא, הסמוכה לנהר זברוטש, אינה באוסטריה כי אם באוקראינה.

מה טיבה של יצירה מוזרה זו? האם היא מכוונת על פי מקורות כלשהם?

בספריה הלאומית מצוי ספרון קטן שיכול לשפוך אור על כך. 16 עמודים של תיאור מפורט של המקדשים בירושלים, שכתב מיודענו ליאון (ליב) שווארצבאך. מקוה שבע"ה עוד נגיע אליו ונשלים מידע.

רעי חנוך גוטליב נר"ו הוסיף מידע רב ערך, כשהפנה תשומת לבי לכתבה על התערוכה הניידת של היצירה "תבנית הבית", שערך ליב שווארצבאך בקהילות יהודיות שונות וביקורי האדמו"רים בה. הכתבה פורסמה בעיתון "קול מחזיקי הדת" בלבוב בתאריך כא אדר א תרס"ב, 28 לפברואר 1902. הנה היא לפניכם.

 

שאלני השבוע אחד ממבקרי הספריה, שלא נמנה על הקהל הדתי. מה טעם בכל ההכנות לבניין בית המקדש במציאות ימינו? 

אינני יודע, השבתי לו, אך עלינו לזכור שיהודים התפללו על כך דורי דורות וקשטו את קירות ביתם בציורי מקדש ובתבניתם. 

שבת שלום

אבישי 

———————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה בהקדם.

Read Full Post »

בע"ה.

רשימה לפרשת בהר-בחוקותי.

בין ל"ג בעומר ליום ירושלים וחג שבועות.

שתפתי חבר בהרהורי:

במקום מירון – ירושלים.

במקום ל"ג בעומר – חג שבועות.

במקום ר' שמעון – עליה לרגל.

תארו את הצפיפות והדוחק. סמטאות העיר העתיקה יכילו את הבאים?

השיב לי: עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש…עומדים צפופים ומשתחוים רווחים… ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים. [מסכת אבות פרק ה משנה ]

אמרתי לו: אין סומכים על הנס. [ירושלמי יומא פרק ראשון הלכה ד]


ספורי נסים

נס 1

ספר התשב"ץ. מחבר: ר' שמעון בן צמח דוראן. נפטר באלגיר בשנת ר"ד 1444.

ואומרים כי עדיין נשאר מהניסים שהיו בירושלים, שלא אמר אדם לחבירו צר לי המקום, כי בבית הכנסת שבירושלים הם צריכים לאנשי המקום כל השנה, ומתמלאת פה על פה בעת התקבץ שם בחג השבועות החוגגים יותר משלוש מאות איש, כולם הם נכנסים שם ויושבים רווחים, כי עדיין היא בקדושתה, וזה סימן גאולה שלישית. [ספר התשבץ חלק שלישי סימן רא]


נס 2

חתם סופר. מחבר ר' משה סופר. נפטר בפרשבורג (סלובקיה) בשנת ת"ר 1839.

יובן דלמ"ש (דלפי מה שכתב) בתשבץ ח"ג סס"י ר"א דגם בזמנו נראה נס בזה בבה"כ (בבית הכנסת) שבירושלים בבואם שם בחג השבועות כל סביבותיהם ולא צר להם, וה' יודע כי עיני ראו בח"ל (בחוץ לארץ) דבר זה ולא אוכל לפרש מפני פריצי עמנו, וא"כ (ואם כן) מאי רבותא דעשרה נסים נעשו בבהמ"ק (בבית המקדש) ?…

הערת המהדיר:

הג"ר (הגאון רבי) שלמן זלמן עהרנרייך אב"ד (אב בית דין) שאמלוי… ציין שמפורסם בעולם מתלמידיו הגאונים הקדושים, שזה היה בבית מדרשו של מרן בפ"ב (בפרשבורג) שהיה קטן מאד מהכיל וכו' והיה שם מועט מחזיק את המרובה. (תשובות חת"ם סופר. ירושלים, מהדורת מכון חתם סופר, תשס"ח 2008)

יהי רצון בעזרת ה' שלא נזקק לנסים !!!

בשורות טובות

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה בהקדם.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: