Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘בעוז ותעצומות’

בס"ד

הרב שלמה גורן וחיים נחמן ביאליק

הרב גורן

ספרו האוטוביוגרפי החדש של הרב שלמה גורן מגולל את פרשת חייו משחר ילדותו ועד לייסוד הרבנות הצבאית הראשית וכהונתו כרב צבאי ראשי  מקום המדינה ועד  שנת תשל"א 1971.

לטעמי האישי, סיפור חייו של הרב גורן עובר שינוי  בנקודת זמן מסוימת. הייתי אומר שהספר מתחלק לשני חלקים.

החלק ראשון מתאר את חייו כילד כחלק מעליית החסידים לעמק יזרעאל ואחר כך בירושלים. תקופה של עוני ומחסור גדול, קשיים כלכליים ומחלות  שהתגברו עליהם בכוח רצון ובאמונה עזה.

החלק שני מתאר את פועלו הציבורי ובו מרכז הכובד עובר לכתיבת יצירות תורניות רבות היקף ובהמשך לעשייה גדולה לצרכי הכלל במחתרות ובצה"ל.

חלק זה מתחיל עם היציאה לרווחה כלכלית בעקבות אימוצו של הנער שלמה  בידי נדיב  עלום שם.

(אינני יודע מדוע העלימו את שמו בספר. כמדומני שהנדיב המדובר הוא ר' בצלאל יעקב דבליצקי, בעל בית חרושת לשוקולד צ-ד***).

כפי שמספר הרב גורן בספרו, היה זה חיים נחמן ביאליק שתיווך ושידך בין הפטרון הנדיב לנער הכישרוני.

הרב גורן הכיר טובה מרובה לביאליק  על כך, כפי שיעידו השורות הבאות מתוך הספר:

הרב גורן1

לפני שנים מצאתי בספריית הרמב"ם עותק מספרו הראשון של הרב גורן "נזר הקודש",   העוסק בסוגיות קשות בסדר קדשים. את הספר חיבר הרב גורן בשנת תרצ"ה 1935  כשהיה בן 17 [!].

בספר הייתה הקדשה וזו לשונה:

"לזכרון-נצח

לרוח המשורר והאדם

הגדול שהדריכני

ואמצני לצלול בים

התלמוד

ח. נ. ביאליק ז"ל

מאת המחבר"

העברתי את הספר  למשמרת ב"בית ביאליק", ואצלי שמור  העתק צילום של דף השער והרי הוא לפניכם.

——————————————————————————————–

***

ב"ה, תמוז תשע"ד.

הגיע לידי צילום של ספר נזר הקודש ובו הקדשה הבאה:

"מנחה שלוחה להנדיב המרומם, מוקיר התורה,

מו"ה בצלאל דבליצקי נ"י וכל משפחתו תרום הודה.

משפחת גרונצ'יק".

נזר הקודש

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: