Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘גניזת הכריכות’

בע"ה

רשימה לפרשת קורח

"אם כמות כל האדם…" (במדבר, פרק טז פסוק כט)

הרשימה השבועית מוקדשת לידיד הספריה וידידי האישי,  הרב אברהם מרדכי אלברט זצ"ל מאשדוד,  שהסתלק מעמנו לפני כעשרה ימים.אלברט 1ת

אחד הנושאים המרתקים בעולם הספרנות והאספנות  הוא "גניזת הכריכות" או בשמו האחר "הגניזה הנודדת" . מדובר בדפים בודדים שהוכנסו בעבר לתוך כריכות ספרים  ישנים ועתיקים, וכעת מפרקים את הכריכות ומוציאים משם את אותם דפים שלמים או קרועים.

גם אני יגעתי וחפשתי  אחרי "מציאות" בכריכות ישנות. אז הזמנתי לספריה את עזרא גורודוצקי, מגדולי מפרקי הכריכות, שידגים איך מפרקים כריכה. ראו נא כאן.

תוצאות של עמלי אז הופיעו כמאמר  "כריכות 'בנות הים'" בתוך "אשה חכמת לב" (ירושלים, תשע"א 2011), ספר זיכרון לספרנית דגולה ד"ר שרה פרנקל.

תופעה זו של "גניזת הכריכות" מעמידה בעיה קשה למקטלגים. כאשר נמצא דפים בודדים מספר לא מזוהה עומד כאן קושי גדול  בזיהוי: איך ידע הספרן-המקטלג מהיכן נלקח הדף ולאיזה ספר שייך, הרי  כל פריטי הזיהוי האפשריים (שער הספר, מספר העמודים  וכד')  חסרים?

במקום כזה אנחנו פונים אל הבקיאים הגדולים.  אלו שלמדו את הספרים מכריכה לכריכה וזוכרים כל מה למדו וראו. הם יכולים לשער את מקור הדפים לפי סגנונם ועל פי הרעיונות הכתובים בהם.

בזה היה גדול כוחו של הרב אברהם מרדכי אלברט. נעזרתי בו רבות כאשר הגעתי ל'דרך ללא מוצא'.

דוגמא לכוחו הלמדני הגדול ולבקיאותו הרחבה, אני מבקש  להדגים בספר "שדה הרי"ם", שההדיר הרב אלברט במשך שנים והוציאו לאור לאחרונה  במהדורה פרטית. מחמת חסרון מזומנים לא זכה הספר  לפרסום כלל.

 

שדה הרים 1

מדובר בקבוצת דפים שנמצאה באחד ממחנות ההשמדה והתגלגלה לידיו בדרך עלומה.

הרב אברהם מרדכי אלברט זיהה את קבוצת הדפים כחידושיו של האדמו"ר הראשון לשושלת גור, רבי יצחק מאיר אלתר, בעל ספר "חידושי הרי"ם".

הלוא דבר הוא ! תגלית של ממש.

על מה התבסס הזיהוי?

ניתוח ההקדמה שכתב הרב אלברט מאפיין את דרך חשיבתו המקורית ובקיאותו. הוא זיהה סימנים המופיעים בתוך הספר, המיוחדים לסגנונו של בעל חדושי הרי"מ ומתאימים לתורתו.

א. הדמיון לחידושי נכדו ותלמידו האדמו"ר "שפת אמת".

ב. צורת כתיבתו המיוחדת כגון: סיום העמוד באמצע השורה, כתיבת רק שתי תיבות מפסוק ועוד.

ג. יש בו חדושי סוגיות שחסרונן ניכר בספריו הנדפסים עד כה.

ד. נמצאים בכתב היד לשונות הרגילים בחידושי הרי"ם  הנדפסים.

 

שדה הרים 2ב

שדה הרים 3ד

 

מיוחד היה האיש באהבתו את התורה, בשקידתו בה כל ימיו.

חבל על דאבדין.

שבת שלום

אבישי

—————————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: