Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הגהת ספרים’

מבקש אני לאסוף ספרים בהם נכתב בשער הספר כי הוא "מוגה".

התפיסה המקובלת היא , שמחבר הספר או המו"ל מעיד שהספר הנדפס  הוגה מטעויות ושיבושים.

אציין  כי בספרים בהם מצאתי רישום שכזה לא מצאתי תיקונים ידניים של טעויות דפוס וכו'. זאת ועוד מצאתי גם עותקים אחרים של אותו הספר ובאותה מהדורה  ולא נרשם עליהם "מוגה". כיצד ניתן להסביר זאת?

עובדה נוספת היא שהרישום נעשה בדרך כלל בעיפרון ולא בעט. מדוע?

אני פותח כאן מדור לרישום של עותקים כאלו.  אני מקוה שהרשימה תתעדכן מידי פעם, ואתם מוזמנים לשתף אותי על ספרים דומים (בצירוף סריקה של השער  ועם הכיתוב "מוגה").

1. דפוס האלמנה והאחים ראם.

בחומשים שנדפסו בוילנה בשנת תרע"ב (1912) מצאתי חותמת עם מאפיינים מודרניים.

מוגה1 ב 345

בתחתית השער נדפס שהספר הוגה על ידי המגיה NO. 2:

מוגה ב 350

אני משער כי ייתכן ו"בקרת איכות" זו היא  תוצר לוואי של המהפכה התעשייתית וההכרה שגם בפס ייצור סדרתי יכולות להיות טעויות.

2. ר' ישראל מאיר הכהן "החפץ חיים".

ידוע הוא שהחפץ חיים הקפיד לבדוק את ספריו, שיצאו ללא טעויות דפוס, דפים חלקים וכד'. והוסיף בכתב ידו כי עותק זה "מוגה".

כך בקטלוג מכירה מס' 22 של "קדם" מוצע סט משנה ברורה תחת הכותרת:

סט משנה ברורה – "מוגה" – כריכות מקוריות

בדברי ההסבר לפריט צויין כי, "רבנו ה"חפץ חיים" היה מקפיד לבדוק כל ספר שהוציא למכירה, משגיאות הדפוס (גליונות מחולפים או דפים חלקים) מחשש שמא יכשל ח"ו באיסור גזל והונאה, אם ימכר ספר פגום במחיר הקצוב. כל ספר שנבדק זכה לרישום בכת"י בדפי הפורזץ "מוגה", (מקובל, שהוא היה מקפיד לרשום זאת בעצמו בכתב ידו, מחשש שמא העוזרים לו במלאכת הקודש יכתבו "מוגה" ללא בדיקה מספקת). רבים מרישומים אלו נעלמו במשך השנים עקב כריכה מחודשת של הספרים או מחיקת הכיתוב בעפרון.

בנו של החפץ חיים מעיד על זהירותו של החפץ חיים להוציא ספרים מתוקנים תחת ידיו . בהקדמתו לספר מכתבי החפץ חיים  כתב: כן היה נזהר בכל ימי חייו לא למכור שום ספר טרם הוגה.

דוגמאות לחתימת "מוגה" בכרכי משנה ברורה ישנים:

משנה ברורה (תרנ"ב 1892). בשתי מקומות על גבי הכריכה הפנימית נכתב "מוגה". מאוספי ספריית הרמב"ם

משנה ברורה (תרנ"ב 1892).
בשני מקומות על גבי הכריכה הפנימית נכתב "מוגה".
מאוספי ספריית הרמב"ם

משנה ברורה (תרנ"ו 1896). בתחתית העמוד נכתב "מוגה". מאוצרות ספריית רמב"ם

משנה ברורה (תרנ"ו 1896). בתחתית העמוד בצד שמאל נכתב "מוגה".
מאוספי ספריית הרמב"ם

הגדלה של הפינה השמאלית תחתונה 

3.  שיף, וולף בר בן צבי הירש.

בספרו מנחת זכרון. קרקוב תרנ"ד (1894).

מנחת זכרון

בראש הדף  הקודם לדף השער מצאתי:

מוגהאב1

4. יקימובסקי, יעקב בנימין זאב

המחבר הוציא לאור ששה סדרי משנה עם פירוש משלו. הכרכים נדפסו בוילנה בשנים תרע"ב-תרע"ג (1912-1913).

בכרך על סדר טהרות בלבד נוספה הערה "מוגה".

זרע יעקב1

 

5. שפירא, יהושע איזיק בן יחיאל ‬

בשער ספר "עצת יהושע" , וילנא תרכ"ח (1868)  מצאתי פעמיים כתוב "מוגה". למעלה משמאל למסגרת, ולמטה בתוך המסגרת בקצה השמאלי.

בעותק נוסף  שנמצא בספריית הרמב"ם אין כל רישום !

עצת יהושע

 

6. יהודה בן יעקב הכהן, מליסא

ספר מראה כהן, פרנקפורט דמיין תקל"ו (1776). בספריית הרמב"ם שני עותקים. על אחד מהם מופיע  רישום בולט בקצה העליון השמאלי "מוגה".

בשני העותקים  2 דפים של תיקונים בסוף הספר.

מוגה מראה כהן

7. וירמש, אהרן בן אברלי .

סדרת "מאורי אור", בחלק ששי  ספר "בן נון". מיץ תקפ"א.

מוגה

בעותקי ספריית הרמב"ם מופיעה גם הערה בחלק השני שנדפס בשנת תקנ"א ועליו כתוב "שלם".

מוגה2

8. אש, אברהם בן יוסף

מראה אש. ברלין תקס"ג.

רק על עותק אחד משלשה עותקים שבספריית הרמב"ם מצאתי רישום: מוגה.

מראה אש

9. הלפרין, שלמה

חומת הדת והאמונה. פיטרקוב תרס"ב

בספריית הרמב"ם שני עותקים. רק על אחד מהם מופיע  רישום  מעל השער  "מוגה".

מוגה2[

 

10. נחמיאש, רפאל אלעזר

שו"ת הון רב. שלוניקי תקמ"ד

רשימת  ספרים נוספים:

פרסקי, יואל דב בער. בתי כהונה. וילנא תרל"א 1871 (עותק בר אילן)

פלויט, חזקיה פייבל. לקוטי חבר בן חיים, חלק אחד עשר. סיגוט תרנ"ג 1893

לוין, אהרן. ברכת אהרן. דרוהוביטש תרע"ג 1913 (עותק 1).

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: