Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘החוזה מלובלין’

בע"ה

דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם

וְנָתְנוּ עַל צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת.

רשימה לפרשת שלח

מצוות ציצית היא דוגמא טובה עד כמה חשובה העברת המסורת מדור לדור. כאשר ניתק פתיל מסורת הדורות קשה מאד להחיותו מחדש. כוונתי, כמובן, למאמצים להטלת פתיל התכלת בציצית בדורנו, לאחר מאות בשנים בהם אבדה לנו הלכה זו.

מודעה פרסומית לתשמישי קדושה וביניהם לסוגי "טליתים". נדפסה בסוף ספר "קרבן אהרן". דפוס פיוטרקוב תרנ"ט 1899. מוצעים לקניה טליתות ממגוון  בתי חרושת.

 

כבן לחסיד רדז'ין אני שמח שבני ממשיכים מסורת משפחתית ומתעטפים בטלית גדול עם תכלת. כך עשה בני מאיר נר"ו כשהתעטף השבוע בטלית מתחת לחופתו ביום חתונתו.

החוזה מלובלין בספרו "זאת זכרון" רואה בציווי "לדורותם" – ברכה. בדבריו מצאתי חידוש מעניין.

תורף דבריו: כל דיבור שלי מעביר רק חלק ממחשבתי, וכל מה שאני מלמד לאחרים הוא אחד מעשר (1/10) ממה שאני מבין לעצמי. אם ההבנה שלי טובה אוכל להעביר גם אחד משמונה (1/8) . לכן "דבר הברור לאדם יכול ללמד גם לאחרים". 

"לדורותם" – הקב"ה מברך אותנו בהשגה בהירה כדי שנוכל להעביר את המסר לדורות הבאים.

במהדורה החדשה של ספר "זאת זכרון" (הוצאת "פאר מקדושים", בני ברק תשע"ד 2014)  מופיעות בהערה מקבילות לרעיון זה בעוד שני ספרי יסוד בחסידות:  "דגל מחנה אפרים" (בשם סבו הבעש"ט !) ו"מאור עינים" (על פיו היחס הטוב הוא 1/7).

צילום מספר "זכרון זאת" מהדורת פאר מקדושים. ראו נא ד"ה 'לדרתם' והערה קט.

 

אינני יודע מה מקור היחס שנקבע בין המחשבה לדיבור (1/10, 1/7) המובא בספרים הקדושים הנ"ל.

שנזכה "לדורותם" – במחשבה, בדיבור ובמעשה.

שבת שלום

אבישי

———————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: