Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הרב אליעזר יצחק דנציגר’

בע"ה

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֶךְ רֵד כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ אֲשֶׁר הֶעֱלֵיתָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. 

רשימה לפרשת כי תשא

"בית החיסדם [!] מאלכסנדרס דפה גראדזיסק". חותמת מהשטיבל של חסידי אלכסנדר בעיירה גרודז'יסק מזובייצקי (פולין) בשולי דפי ספר "הפלאה שבערכין" לר' ישעיה ברלין,  עותק ספריית "בית אריאלה".

בתפיסה המקובלת תנועת החסידות באה לתת מענה ל'עמך' ישראל, הציבור הרחב, שהיו במצב רוחני וגשמי ירוד ושפל.

החסידות היא תנועה עממית, שצדיקים מנהיגים אותה, וה'שטיבלאך' החסידיים הם מקור גאוותה.

כדי לחולל את השינוי תלמידי החכמים צריכים שירדו אל העם וישפיע עליו לטובה.

בספר "אור תורה", המגיד רבי דב בער ממז'ריטש, תלמידו הגדול של ה"בעל שם טוב", מבאר את הפסוק בתהלים ""צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה". תמר וארז אלו שני סוגי צדיקים.  האחד צדיק לעצמו ואינו עושה פירות כארז, והשני הצדיק שנמשל לתמר, עושה פירות ומחזיר רבים למוטב. שכרו של השני כפול הרבה יותר מהראשון.

מתוך "אור תורה – רמזי תהלים" להמגיד ממז'ריטש

————————

לפני השואה היו בפולניה שתי חסידיות גדולות. "גור" ו"אלכסנדר". בעת המלחמה ובשואה  נעקדו על קידוש ה' הרבי מאלכסנדר ורוב חסידיו.

כתוצאה מכך כיום חסידות אלכסנדר היא חסידות קטנה במספר אנשיה.

חבור נפלא על דרך החסידות כתב הרב אליעזר יצחק דנציגר, בנו בכורו של הרבי מאלכסנדר שליט"א.

במבוא לספר חוזר ומשנה כי החסידות אינה רק דאגה לפשוטי עם אלא גם הדרכה עבור בני עליה לעבודת ה' בפנימיות.

פסקאות מתוך המבוא לספר "דרך החסידות" לרב אליעזר יצחק דנציגר שליט"א.

מהדורה ששית של הספר (בני ברק תש"ע) מצויה במאגר "hebrewbooks". ראו נא כאן

נאים הדברים כשלעצמם  ונאים לאומרם.

לסיכום:

החסידות איננה נמדדת רק בכמות אלא גם באיכות.

דרך החסידות היא דרך עמוקה בעבודת ה' .

שבת שלום

אבישי


מוזמנים לבוא למפגש אחד כבחירתכם, ללא תשלום !

המחיר לכל הסדרה: 100 ש"ח.

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: