Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הרב אלישע וישליצקי’

בע"ה

וְהָיָה֩ הַיּ֨וֹם הַזֶּ֤ה לָכֶם֙ לְזִכָּר֔וֹן

רשימה לפרשת בא
יציאת מצרים צרובה בזכרון שלנו. פסוקים מרובים בפרשה מצווים על זכירה זו.
למצווה מיוחדת, הנגזרת מזכירה זו, התוודעתי לפני כשבוע בהספדו המרגש של יונתן בנו של הרב אלישע וישלצקי זצ"ל.
בספר דברים פרק ח נאמר:
 "פֶּן תֹּאכַל וְשָׂבָעְתָּ וּבָתִּים טוֹבִים תִּבְנֶה וְיָשָׁבְתָּ. וּבְקָרְךָ וְצֹאנְךָ יִרְבְּיֻן וְכֶסֶף וְזָהָב יִרְבֶּה לָּךְ וְכֹל אֲשֶׁר לְךָ יִרְבֶּה. וְרָם לְבָבֶךָ וְשָׁכַחְתָּ אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ הַמּוֹצִיאֲךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים…".
בספר מצוות גדול לר"מ מקוצי מופיעה מצוה מיוחדת – ס"ד במניין מצוות לא תעשה –  והיא:
אזהרה שלא יתגאו בני ישראל כשהקדוש ברוך הוא משפיע להם טובה.
המיוחד במצוה זו שרבי משה מקוצי הוסיפה למניין המצוות בגלל חלום שראה !

ציטוט מדברי הסמ"ג במצווה ס"ד. ראו נא מצוה זו  במלוא היקפה באתר hebrewbooks.

 

הרב ראובן מרגליות, במבוא המקיף שכתב לספר שו"ת מן השמים (ירושלים, מוסד הרב קוק, תשי"ז 1959), הביא דוגמא זאת כאחת מני רבות ונוספות לחלומות שמחדשים הלכות. ראו נא כאן.
כאמור למצווה זו התוודעתי לפני כשבוע בהספדו המיוחד של יונתן בנו של הרב אלישע וישלצקי זצ"ל. בתוך דבריו סיפר:
חזרת המון פעמים על הסיפור של הסמ"ג על החלום 
ועל המצווה הס"ד 
מצוות הענווה 
כל כך אהבת את המספר 64 
אמרת שזה לא מקרה שזו המצווה ה 64 
וזה אולי בגלל הוראת חז"ל 
שתלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה שבשמונה 
ושמונה כפול שמונה זה ששים וארבע. 
הרב אלישע חידש שלא במקרה מצוה זו היא ס"ד (=64) במניין המצוות .
היא בנויה על דברי הגמרא:
אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית (סוטה ה, א).
שמונה כפול שמונה = 64.
החוקר טוביה פרשל הביא כמה פירושים ל"אחד משמונה בשמינית" ברשימה שפרסם בעיתון הצופה, ראו נא כאן.
יונתן ציין שהרב אלישע נפטר בשנתו ה-64 ושיש בזה סמליות רבה.
————————————————
ההמלצה שלי: לראות ולשמוע את ההספד.
ראו נא קישורית כאן.
תמלול ההספד כפי שעבר בקבוצות הווטסאפ הרבות שהוקמו תחת הכותרת "זכרונות מהרב אלישע" :
ברשות הרבנים, ברשות אמא, ברשות סבא וסבתא.
"ויהי בעלות ה' את אליהו בסערה השמימה
וילך אליהו ואלישע מן הגלגל
ויאמר אליהו אל אלישע
שב נא פה
כי ה' שלחני עד בית אל
ויאמר אלישע חי ה' וחי נפשך אם אעזבך
וירדו בית אל ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע
ויאמרו אליו הידעת כי היום ה' לוקח את אדוניך מעל ראשך
ויאמר גם אני ידעתי החשו
ויהי כעברם ואליהו אמר אל אלישע
שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך
ויאמר אלישע
ויהי נא פי שנים ברוחך אלי
ויאמר הקשית לשאול
אם תראה אותי לקח מאיתך יהי לך כן ואם אין לא יהיה
ויהי המה הולכים הלוך ודבר
והנה רכב אש וסוסי אש ויפרידו בין שניהם
ויעל אליהו בסערה השמימה
ואלישע רואה והוא מצעק
אבי אבי רכב ישראל ופרשיו
ולא ראהו עוד ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים
אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"
בטח היית רוצה לדייק אותי בצעקה
אל תגיד אבי אבי
אתה לא לבד
זה אומר חייך
חזרת אינספור פעמים על זה
אמרת שבהקדמה של רבי יצחק בנו של רבי חיים מוולוז'ין הוא כותב
שאביו היה רגיל להוכיח אותו על שאינו משתף עצמו בצער אחרים
ושכל האדם לא נברא אלא להועיל לאחרים
היית רגיל להוכיח אותנו על זה
אמרת ששני נביאים מתנבאים בסגנונות שונים את אותו רעיון
מרן הרב זצל שאתה הולך לנוח לידו עד תחית המתים
באורות הקודש בפרק שנקרא היסוד הכללי
שהאדם צריך תמיד להיחלץ ממסגרותיו הפרטיות
לחלץ את הפרטיות שלו ממשימות עצמו
ולהיות חלוץ עבור הכלל
והרב סולובייצ'יק שכותב על היציאה מהמיצר האגואיסטי
כל כך אהבת את תפילת הדרך
לפעמים היה נראה שאתה נוסע בשביל להתפלל את תפילת הדרך
ואת העובדה שהגמרא בברכות אומרת שאדם נדרש לשתף את עצמו עם הציבור
לעולם
רכב ישראל ופרשיו
כמה קילומטרים נסעת
ותמיד לדרכים שקשורות לשיתוף עם הציבור
להועיל לאחריני
ללמוד עם אנשים
לעשות שלום בין אדם לחברו
בין אדם לחבורתו
בין איש לאשתו
להשיב לב אבות על בנים
ולב בנים על אבותם
ולאביהם שבשמים
אבינו אבינו רכב ישראל ופרשיו
בכל זאת יש מקום גם לפסוק כצורתו אבי אבי
זה בדיוק הפלא העצום
הבלתי נתפס
איך הצלחת להיות גם אביהם של המונים
מגוונים
מכל העדות והדעות
גם אחיהם של ישראל
גם להיות אבי אבי של כל אחד מההמונים האלה
איך הצלחת להיות נודע בשערים ולהישאר בעלה
ותשובתו הרמתה כי שם ביתו
בית שערים
איך אפשר לדבר בשפה של כלל וציבור
ולהגיע ללב של כל אחד
זה הרז של חייך
זה הסוד של חייך
על זה בחרת לדבר בשבת האחרונה שיכולת לדבר פיזית
על סוד היחיד והיחד
אמרת משפטים שלא היינו רגילים אליהם
סוג של סיכומים
ויעדים להמשך
אמרת שעל הסוד הזה אתה נלחם כל חייך
ועכשיו הסוד הזה חסר
אין ו
חסרה ו החיבור
והסוד נשאר סד
64 שנות מלחמה עצרו
ובא השמש בצהרים
בתחילת הקדנציה
בשנה שעברה
בדקות שלפני הניתוח בקשת שנביא ספר ישעיהו
ושנקרא פרק סא
אותי שלח ה' לחבוש לבבות נשברים
אמרת שהרב שפירא זצ"ל
שאתה הולך לנוח לידו עד תחיית המתים
היה אומר שזה הגדרת תלמידי חכמים בחבלי משיח
לחבוש לבבות נשברים
והוספת
גם זה באופן חריג
שזה מה שניסית לעשות בששים שנה שעברו
ושכנראה הצטברו המון שברים בלב
ושכנראה צריך להחליף אותו לעוד ששים שנה
מי יהיה ו החיבור
מי ידחוף אותנו להיות עומדים על סוד היחיד והיחד
מי יהיה השולחני
הפורט ופותר
לומד ומלמד
שואל ומלבן
מחדד ומדייק את הסוגיות האדירות של חבלי משיח
מי יהיה השולחני הנייד
מי יהיה זה שמודה על האמת הכללית
שרק שהיא כללית היא אמת
וכשהיא עדרים עדרים היא הולכת
ולכן לומד מכל אדם
ומקשיב לכל אדם
ומצד שני יודע שלטובת האמת הזו אסור לטייח ולהתחמק
אלא להיות דובר אמת בלבבך
כמה עדינות צריך בשביל החיבורים האלה
בין אבי אבי לאבינו אבינו
בין היחיד ליחד
בין הצפון לדרום לירושלים
בין הישיבות ליישובים
בין הישיבות בתוך עצמן
בין אדם לחברו
בין אדם למקומו
בין מודה על האמת לדובר אמת בלבבו
בין הפרטיות לכלליות
בין שני היצרים
איך יוצרים את האומנות הזאת
תמיד ענית בעזרת ה' ובענווה
הנני
לשון ענווה וזריזות
לימדת את המשך חכמה על הפסוק וזה לך האות כי אנכי שלחתיך
הענווה הזאת שאומרת זה אנכי זה לא אני
אנכי ה' אלקיך
שאתה מודה שהאני נמצא כל הזמן לפניך
מלך חי וקיים
מוכן למשימות הענווה הזאת
מאפשרת להגיד דברים שיוצאים מן הלב ו
להיכנס לכל סוגי הלבבות למיניהם
בלי הבדל של סגנון ואופי וגיל
כי אתה לא אומר את דברך
אלא את דבר ה'
בגלל הענווה הזאת
חזרת המון פעמים על הסיפור של הסמ"ג על החלום 
ועל המצווה הס"ד 
מצוות הענווה 
כל כך אהבת את המספר 64 
אמרת שזה לא מקרה שזו המצווה ה 64 
וזה אולי בגלל הוראת חז"ל 
שתלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה שבשמונה 
ושמונה כפול שמונה זה ששים וארבע 
ששים וארבע שנות ענווה נגמרו לכאורה
לב + לב
בכל לבבך
בשני לבביך
הפסיקו לפעום
ציפינו ל 120 שנה
ואצלך איש החיים יותר מכולם
אבל אתה לא נחת גם בזמן שבני אדם שוכבים
אז יוצא שחיית הרבה יותר
בירושלמי בברכות
נפטר רבי בון בן 28 שנה
אמרו עליו יגע זה ב 28 שנותיו
מה שלא יגע אדם ב 100 שנה
כי האריכות הטכנית והמספרים לא הטרידו אותך
והכנת אותנו הרבה פעמים
את ההקפדה שלך להתפלל חיים ארוכים
בלי דגש
חיים של אריכות
במובן הזה גם בשנה הזאת
בחודשים האלה
היו חלק מהאיכות והאריכות ימים הזאת
כמה תהלים
כמה לימוד
כמה כנסים
כמה רצונות לאחדות
כמה מעשים טובים
כמה מחשבות טובות
כמה הרהורי תשובה פעלת
גם כשבנגלה לא פעלת
מגלגלים זכות על ידי זכאי
אז כמה זכאי צריך להיות אדם
כדי שהקדוש ברוך הוא יגלגל דרכו כל כך הרבה זכויות
הרב קנייבסקי אמר ללמוד מסכת ברכות
במסכת ברכות יש ס"ד דפים
דף לשנה דף לשנה
אנחנו עושים היום סיום על החיים שלך בעולם הזה
אבל אנחנו זוכרים את מה שעשית ואמרת
בכל מאות הסיומים שלך
התחלת מיד את המסכת הבאה
לא נעצור
הדרן עליך
בלי סוף
אנחנו נחזור על משנתך הראשונה
שלא זזה ולא תזוז באף סערה
לא פרטית ולא כללית
אנחנו נברר את מקחך
אנחנו נעמיד תלמידים הרבה לתורתך
אבל בבקשה
הדרך עלינו
הדרך עלינו
תחזור אלינו
הרי צדיק אף על גב דאתפטר אשתכח בעולמו יותר מבחיוהי
ואתה תמיד פירשת את על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו
כמו עזוב תעזוב
שזה לא עזיבה
אלא עזרה
חי ה' וחי נפשך אם אעזבך
אז תחזור אלינו
הדרך אלינו
להדריך אותנו
השארת גדיים
גרעינים
התחלות
ראשית של צמיחות
ואנחנו בעזרת השם נשתדל מיד
לארוג את המסכת הבאה
דוד המלך אומר אני הולך אליו והוא לא ישוב אלי לעולם
אנחנו נלך אליך
לא נעצור
ה' נתן ה' לקח
עכשיו אתה מחכה לנו
ביחד עם הוריך ואחיך ואחותך
עם רבותיך
עם נשמות כל הצדיקים והצדקניות שהזכרת יום יום
אנחנו נשקיע ונתאמץ בעזרת ה'
להמשיך את כל ההתחלות
ונבוא אליך כשהגדיים יהיו תיישים
אל תדאג צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים
עוד אבינו חי
מה כולכם בחיים אף אתה בחיים
מסכת ברכות מסיימת בדף 64
הנפטר מחברו לעומת הנפטר מן המת
אומר לו לך בשלום
אחרי זה הגמרא ממשיכה
תלמידי חכמים אין להם מנוחה
לא בעולם הזה ולא בעולם הבא
ומביאה את הפסוק שלך
שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון
זה הביטוי הכי נפוץ שלך והכי מהותי שלך
מחיל אל חיל
היית מלמד את ההלכה לבנות סוכה במוצאי יום כיפור
כמובן לא לפני שבקשנו אישור מכל השכנים
והכל בדממת אלחוט
כדי לא להפסיד מצווה על ידי עבירה אחרת
וההלכה אומרת שזה מפני ילכו מחיל אל חיל
השנה החלטנו לא לבנות סוכה
כדי שלא תצטרך להתאמץ לרדת ולעלות
במקומה תעמוד סוכת אבלים
אבל כבד ומספד כבד
על צדיק בארץ
שמתמוטט כי הוא לא יכול לבנות סוכה
השבעתי אתכן בנות ירושלים
האם מצאתם איש כזה
איש שלא רוצה מנוחה
איש שרוצה ללכת מחיל אל חיל
איש שכל חייו עושה את עצמו כלי
ומעשה אחרים להיות כלים
כדי שיראה אל אלהים בציון
והמימרא המסיימת של ברכות
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם
שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך
אל תקרי בניך אלא בוניך
אין מלים לתאר
כמה התעסקת בשלום הזה
בלי גבול
ואנחנו אומרים לך בשם כולם
כשם שאין בלבך אלא אחד
כך אין בלבנו אלא אחד
הרבה איחודים
והרבה גוונים
והרבה פרטים
לכולנו בזכותך ובכוחך בלב יש רק אחד
אחד אבינו שבשמים
סוד היחיד והיחד
אחד מן החבורה שמת תדאג כל החבורה
להיות חבורה
וקל וחומר שזה האחד שסייע בכל כוחו להיותנו חבורה
בשיחה הקצרה שנתת
לפני שנה בדיוק
בשבוע של פרשת וארא
זו היתה ההקלטה הראשונה שהצלחת להקליט
בתחילת ההתאוששות מהניתוח
קראת לה אתהלך לפני ה' בארצות החיים
על הבמה הזאת
היתה לך מנגינה מיוחדת לפסוק הזה
בכל פעם שעברת לפני התיבה
לא ארץ החיים
אלא בארצות החיים
ואתה ממשיך להתהלך לפני ה' בארצות החיים
ואנחנו נתהלך מכאן
לפני 24 שעות התפללנו כאן
שתחזור להתפלל בארצות החיים
כמו שאנחנו חושבים
אבל אלוקים חשבה לטובה
ועכשיו אנחנו מתפללים שיהיה נס
ויהיה לנו כח
להמשיך להתהלך בארצות החיים
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים
——————
שבת שלום
אבישי
——————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

  משלוח מנות בין איש לאשתו ובין אדם לעצמו

"תורה של פורים"

לפני כשנה הגיעו ימי חג הפורים באמצע ימי השבעה על אמא הכ"מ [=הריני כפרת משכבה].

לפי ההלכה ישבתי בביתי, נוהג אבלות בצנעא, ולא יצאתי מביתי למעט לתפילות ולקריאת מגילה.

באותה עת עלתה בדעתי השאלה, האם אדם רשאי לשלוח מנות לאשתו ולצאת בכך ידי חובה.

הלא משלוח מנות הוא "איש לרעהו", וכי אין רעות גדולה וחשובה מזו שבין בני הזוג?

כעת שלחתי שאלה זו למכובדי הרב יעקב אפשטיין, מחבר סדרת הספרים "חבל נחלתו" (שמונה עשר כרכים, בירורי הלכה המקיפים את כל תחומי החיים), ובקשתי לשמוע חוות דעתו על האפשרות שאתן משלוח מנות לאשתי (על מנת שלא יהיה לי חלק בזה), האם יוצאים בכך ידי חובה?

מסקנת דבריו היא שלא נתקנה מצווה זו לאשתו ולבני ביתו הסמוכים על שולחנו. לתשובתו המפורטת ראו נא כאן.

בתוך תשובתו של הרב אפשטיין הובאה גם דעת הרב הגדול האדר"ת, הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים, שבשעת הצורך, כדוגמת זוג בטיול בסוף העולם…, ייתן איש את משלוח המנות לאשתו ויצא בכך ידי חובתו. וכך סבר וכתב האדר"ת:

"לעניות דעתי  נראה דאם אין לו למי לשלוח ישלח לאשתו, דגם כן נקראת ריעו, כמו שכתוב  [מלאכי ב, י"ד] "חברתך ואשת בריתך" – ויקנה לה על מנת שלא תהא לו רשות במתנתו…"

הערות הרב האדר"ת נדפסו בקובץ "מקבציאל" גליון ל' עמוד קיג.

לא אכחד, שאף שקיימתי בפורים שעבר משלוח מנות כדין על ידי שליח לשכני ורעי, התלהבתי מהרעיון לתת משלוח מנות לאשתי. השכמתי קום ובטרם חזרה אשתי מקריאת המגילה חכתה לה הפתעה על שולחן המטבח – משלוח מנות אישי !

סיפרתי על כך לרב אלישע וישליצקי, שבא לנחמנו למחרת פורים. בסגנונו המיוחד ענה כנגדי, שיתר על כן חושב הוא שעל האדם לשלוח משלוח מנות גם לעצמו !

הרב אלישע הוסיף כי זו מחלת הדור, שחסרה לו הכרת ערך עצמו ואהבה עצמית מתוך ענווה, ולכן הצעתו בחג פורים ישלח כל אחד משלוח מנות לעצמו…

תורף דבריו נשענים על אמירה שנונה, שמייחסים אותה לרב ישראל סלנטר מייסד תנועת המוסר, כי במצוות "ואהבת לרעך כמוך" כלולה גם אהבת עצמו. כי אם אינו מכיר את מעלותיו ואינו אוהב את עצמו – מה טעם לצוותו  על "ואהבת לרעך – כמוך"?

הבטחתי לרב אלישע, שאחפש את המקור לאמירה זו של רבי ישראל סלנטר. יגעתי אך לא מצאתי.

אמנם פנינה אחרת מצאתי בשמו, על מעלת הרעות שבין איש לאשתו, שהיא – ורק היא – קיום מצוות "ואהבת לרעך – כמוך" כפשוטה.

מתוך ספר "שערי תשובה" עם ביאור "דלתי תשובה" לרב יצחק בן שושן. קרית ספר, תשס"ג (2003).

 

שבת שלום

חג פורים שמח !

אבישי

 

האיורים מתוך ספר "מועדי ישראל". שיקגו תש"ג 1943.

 

לעילוי נשמת אמי מורתי מרת פנינה אלבוים, שלימדה אותנו תורת חיים והקימה משפחה לתפארת.

 

 


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

 

 

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: