Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הרב יצחק פלאג'י’

בע"ה, ערב שבת פרשת "וירא" תשפ"ב. פרשת העקידה.

שויתי ה' לנגדי תמיד

בג' אלול האחרון הסתלק לבית עולמו מורנו הרב יהושע צוקרמן זצ"ל.

הרב יהושע

מקור התמונה כאן

למדתי לפניו בישיבת "מרכז הרב" לפני כארבעים שנה. אספר הנהגה אחת של הרב יהושע בבחינת מועט המחזיק את המרובה.

הרב לא היה שם ידיים בכיסי מעילו אף פעם. גם לא בימי החורף הקרים מאד בירושלים. מדוע? כי יהודי צריך להיות מוכן לעשיה כל רגע !

הרב יהושע העביר אלפי שיעורים, אך כדרכם של מעמיקי מחשבה מיעט לכתוב. יוצאת דופן היתה הקדמתו הארוכה למהדורת פקסימילה של "הגדה של פסח ממחנה גירס", שנכתבה על ידי אביו מן הזכרון בימי השואה בשנת תש"א 1941, ויצאה לאור על ידי "יד ושם" בשנת תשנ"ט 1999.

למעוניינים ראו נא כאן צילום מסה זאת. מומלץ.

הרשימה "שויתי ה' לנגדי תמיד" מוקדשת לעילוי נשמתו.

מבקש לשתף בשני ספרים בהם מוזכר יסוד האמונה של "שויתי ה' לנגדי תמיד". וודאי קיימים נוספים ואלו אינם אלא דוגמאות.

1.

ספר הברית שער

שער הספר. ברין תקס"א 1801. עותק ספריית הרמב"ם

ספר הברית הוא מעין אנציקלופדיה יהודית למדעי הטבע, נדפס לראשונה בשנת תקנ"ז (1797).

המחבר ר' פנחס אליהו הורביץ הוסיף בראש ספרו את הפסקה הבאה:

שויתי י"י לנגדי תמיד

אני פחות ונבזה חברתי ספר זה אבל לאל יתברך

השבח והודיה בחננו נמלה מקטני ארץ ישע

רב ודעת ותבונה ישתבח לנצח נצחים אמן.

ספר הברית שויתי2

2.

יפה ללב1 שער1

הרב רחמים נסים יצחק פלאג'י (תקע"ג-תרס"ז 1813-1907) היה רב באזמיר. חיבר ספרים רבים וביניהם סדרת "יפה ללב" בעלת תשעה כרכים.

הצילומים הבאים לקוחים מהחלק התשיעי והאחרון שהדפיס בשנת תרס"ו (1906).

בעותק ספריית הרמב"ם ישנה הקדשה בכתב יד, כנראה של המחבר.

בע"ה

לחברה כל ישראל חברים וגדול שבהם

הגביר השר נרסיס ליוין נר"ו העי"א (ה' עליהם יחיו אמן)

יפה ללב2א

כדרכן של חכמי הספרדים יש בספריו של הרב יצחק פלאג'י ליקוט רב ערך מספרים קודמים.

בגב השער מופיעה הבקשה הבאה:

עין הקורא

תכתב זאת על לוח לבי דברים היוצאים מפ"ק הרב ליקוטי

עצות וז"ל יש עכשיו ספרים הרבה וגם עתידים

להיות עוד ספרים הרבה ואסור להלעיג על שום א' מהם כי כולם

צריכים לעולם א"ד ז"ל. ואשריו למי שמוציאם לאורה לאדפוסי הדרה

למען יגדיל תורה ומצות

יפה ללב1א

הופתעתי למצוא ציטוט מתורת חסידות ברסלב המופיע בספר "ליקוטי עצות". בחיפוש שערכתי במאגר "אוצר החכמה" בכל ספריו, ראיתי שספר זה מצוטט פעמים הרבה אצלו.

מיוחד ה"שויתי" של ר' רחמים נסים יצחק פלאג'י המופיע בראש ספרו. צפונים בו סתרי שמות בגימטריות.

יפה ללב3א

התורה מייחדת מקום לשחיטת הקורבנות קדשי קודשים במקדש בצד צפון. כלשון הפסוק "צפנה לפני ה'" ולכן זה המקום המכובד והעיקרי במקדש (משנה סוכה דף נו ע"א וברש"י).

צפנה בגימטריה עולה  172. כמו כן זו הגימטריה המשותפת לראשי התיבות של השמות הקדושים (ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן) .

שנזכה להיות מייחדי שמו יתברך בכל עת.

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה בהקדם.

משחק "אתגר הכתר" פתוח. מחכים לכם. לפרטים כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: