Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הרב כתריאל נתן’

בס"ד

מסמר בלי ראש

בניגוד למשפט המקובל כי רב הוא "מסמר בלי ראש", במקרים רבים רב מחליף את מקום רבנותו. הסיבות לכך מגוונות. ניתן לדמות את הסיבות לפירוד בין רב לקהילתו  בדומה לעילות אפשריות  לגירושין : הקדיחה תבשילו או מצא אחרת נאה הימנה (משנה סוף גיטין. כך רב יכול לעבור קהילה  באחת משתי סיבות: א. שלילית: מפני צרות שעשו לו או מחלוקות עליו בקהילה הקודמת ב. חיובית:  שקיבל הצעה טובה יותר ברוחניות או בגשמיות.

רבנים הם גם מחברי ספרים. בשער הספר יופיע בדרך כלל תוארו של הרב ומקום כהונתו בזמן הדפסת הספר. לעיתים אף נוספה כתובתו של הרב בגב דף השער ככתות להשגת הספר או לכתיבה הערות למחבר.

מה יעשה כבוד הרב  עם העותקים, שלא נמכרו עד שעבר למקומו  החדש ? האם ישנה את שער הספר?

הפתרון הפשוט הוא מחיקת שם המקום הקודם ו/או הדבקת מדבקה על שם המקום, ובא לציון גואל.

ברשימתי הבאה אציין ספרים שמצאתי בהם פתקאות מודבקים בע"ה וקצת ארחיב אודותם.

הרשימה בע"ה תתעדכן בהמשך כל אימת שאמצא ספר נוסף בספריה (כפי שעשיתי ברשימת "גנוב הוא מאתי"). אתם מוזמנים לעדכן אותי בדוגמאות נוספות לכתובת דואר אלקטרוני : rambaml1@gmail.com

1.  כתר המלך. ורשה תרנ"ו (1896)

המחבר: הרב כתריאל אהרן נתן.

המחבר התמנה כרב בעיר אוגוסטוב  (Augustów)  בצפון מזרח פולין, בסמוך לביאליסטוק, בשנת תר"ל (1870)  במקום  חותנו והוא בן עשרים ושמונה. חמישים ושתיים שנה, לסירוגין, שימש כרב ואב"ד של הקהילה. כפי המסופר בספר  הזכרון לקהילת אוגוסטוב (תל אביב, תשכ"ו 1966, עמ'  98-100)  בשל חילוקי דיעות בעיר על תיפקודו של הרב יצא ר' כתריאל את העיר בשנת תרמ"ז (1877) ועבר לכהן תחילה בבודקי  ואחר כך בסופוצקין. כעבור שבע עשרה שנה (בשנת תרס"ד 1904)  נתפייסו  שני הצדדים והרב כתריאל הוחזר ברוב כבוד לרבנותו הקודמת.

ספר כתר המלך הוא על חיבור "משנה תורה" לרמב"ם כולו, מהלכות יסודי התורה ועד הלכות מלכים. xספר זה  התייחד  בהרחבה שדן המחבר בהלכות קודשים.הספר מחולק לשני חלקים ולכל חלק שער נפרד. בספריית הרמב"ם שני עותקים של הספר. אחד –  מודפס עליו  "החונה בעיר סאפאטקין"  (בשער ובחתימת ההקדמה).  והשני   – עם מדבקה "אגסטאוו", המופיעה, משום מה, רק בחתימת ההקדמה ובשער השני.

זה לעומת זה:

כתר המלך שער חלק שני

 

כתר המלך2

כתר המלך הקדמה חתימה

כתר המלך הקדמה  קצר2

2. מאירת עינים. פרסקוב תרע"ד (1914)

המחבר: הרב יחיאל מיכל טריבוך (מרגלית)

בעותק ספריית הרמב"ם המחבר הוסיף בכתב ידו:

אח"כ רב בנאראווליע ובהאפיטהעוויטש (פלך מינסק).

המחבר מציין גם שהחליף את שם משפחתו:

כיום שם משפחתי מרגלית, רב בנוה שאנן חיפה.

בלי ראש

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: