Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הרב מאיר מזוז’

"וכי ימוך אחיך עמך והחזקת בו"

(לפרשת בהר)

בימים אלו,  שאנו מציינים את שיבת ציון וקיבוץ גלויותינו לתוכה, ישנו משנה תוקף לציווי התורה המיועדים לחיזוק האחדות הפנימית וליכוד השורות בין כל העדות .

אחד המניעים המפרידים הוא צבע העור השונה !

גוון בהיר אצל בני האשכנזים  שבאו מארצות הצפון, בהם השמש אינה משמשת בחוזקה ולעומתם  גוון עור כהה ליהודים שבאו מארצות אפריקה, שטופות השמש  והאור.

שחור2

שער החוברת

לפניכם דף מחוברת יפהפיה , שהוציאה ישיבת "כסא רחמים" (תוניסאים) לרגל יובל ה – 40 לייסודה (תשכ"ג-תשס"ג 1963-2003), ובה התייחסות מפורשת לבעיה כואבת זו של זלזול בבני עדות המזרח "השחורים".

וכך מסופר:

כאשר הגיע ארצה … הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א, מרן ראש הישיבה, הציג אותו רבי שמואל עידאן זצ"ל בפני תלמיד חכם בסוכנות.

אמר אותו תלמיד חכם בבדיחותא, זה מאחינו השחורים !

ענה לו ראש הישיבה: גם התנאים היו שחורים, ומשנה מפורשת בנגעים רפ"ב: רבי ישמעאל אומר, בני ישראל אני כפרתן, לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים…"

ממליץ להגדיל את הדף  ולקרוא אותו מתחילתו.

 

שחור1

דף מהחוברת

 

מאמר מקיף על צבע עורם של בני ישראל התפרסם בקובץ "ירושתנו" האחרון (תשע"ד) , פרי עטו של הרב בנימין שלמה המבורגר. כותרתו: "כאן כושי מוכר גרמני": על צבע עורם של בני ישראל. לקריאת המאמר לחץ כאן.

 

יהי רצון שנתעלה מעל הגוונים החיצוניים ונסתכל אל הנשמה !

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

פרט משער ספר "חלב חטים"

רבי יצחק חי טייב 'לא מת'

אחד מהמיוחדים ברבני תוניסיה היה רבי יצחק חי טייב 'לא מת'.

למה מכונה ר' חי טייב בכינוי 'לא מת', כינוי שלא זכה לו אף אחד מגדולי ישראל? משום מעשה שהיה: כאשר שבק חיים לכל חי בשנת תקצ"ו חרת האומן על מצבת קברו: 'רבי חי טייב מת בשנה פלונית במקום פלוני'. האומן היה כנראה אדם פשוט ביותר ולא ידע לנסח בלשון של כבוד 'נתבקש בישיבה של מעלה', 'הלך לעולמו' וכדומה, כי אם פשוט: 'מת'. בא אליו הרב בחלום בחזיון לילה וביקש לחונקו. צרח היהודי מתוך שנתו, והרב המשיך לומר לו: 'האינך יודע מאמר חז"ל, צדיקים במיתתם נקראו חיים ? עתה תקום בבוקר ותוסיף בין השורות את המילה 'לא', השמעת ?! נחרד האיש וילפת, וכאור בוקר עמד והוסיף את המילה 'לא'. ויהי ר' חי טייב 'לא מת' לאות ולמופת בישראל. (הרב מאיר מאזוז. קונטרס  איש הפלא. בני ברק תשמ"ו)

ישנה עדות ראיה על מצבת קבורתו בבית העלמין הישן בתוניס והמילה 'לא' תלויה בין השורות.

ר' יצחק חי טייב הפך לדמות נערצת עוד בחייו. אחת לשנה בי"ט כסלו, נערכת ההילולה לזכרו בקרב יוצאי העדה התוניסאית.

סיפורי מופתיו ונסיו ומעשהו כאיש פלאי נתפרסמו בקרב יהודי צפון אפריקה. עד כמה גדולה היתה הערצתו גם  בקרב החכמים יעיד ערכו בספר תולדות חכמי תונס, שחיבר חכם תוניסאי, דור אחד אחרי ר' יצחק חי טייב. שם מופיע בקצרה:  מהר"ר יצחק חי טייב החריף מאד, קולע אל השערה, ומספרים עליו נפלאות בקבלה מעשית כהבעש"ט בסגולותיו. 

לא מת1

 ד"ר  מיכל שרף אספה סיפורים אלו בספר "צמידי הזהב"  (לוד,  תשנ"א 1991) ומשם לקוח הסיפור הבא, המשקף את יכולתו של ר' יצחק חי לראות  "מעבר לקיר":

היה  חכם אחד שהתגורר בעיר רחוקה מאד מהעיר תוניס.  הוא שמע שרבי חי טייב הינו איש מופת המחולל נסים ונפלאות ואף מסוגל לראות עתידות. החליט החכם לנסוע לתוניס כדי לפגוש את ר' חי טייב, להקשות לו קושיות מסובכות ולנסות את חכמתו. נסע החכם לתוניס, עם היכנסו לנמל העיר תוניס חיפש החכם סבל שישא את מטענו לבית המלון. בינתיים ראה ר' חי טייב, בעיני רוחו, שמישהוא עומד לבוא מארץ רחוקה להציג בפניו קושיות ולבחון את ידיעותיו. הוא מיהר להחליף את בגדיו וללבוש בגדי סבל ערבי, וכך להתייצב  בפני החכם. אמר ר' חי לחכם: האם תרצה שאשא את חפציך לבית המלון? השיב לו החכם: אני בדיוק מחפש סבל. נשא ר' חי טייב את המטען על גבו והלכו שניהם יחדיו. בדרכם פתח ר' חי טיב בשיחה, ושאל את האורח: מדוע באת לתוניס ? אם הגעת לכאן רק כדי להקשות קושיות לרבי חי טייב, הרי שהתשובות לקושיותיך הן כדלקמן…, והחל נושא ונותן בדברי החכם ומתרץ את קושיותיו. שמע החכם את דברי מלווהו הסבל, התפלא מאד בלבו ואמר: אם הסבל הפשוט מיטיב כל כך לקרוא את מחשבותי ולדעת מדוע הגעתי לתוניס, ואף יודע להשיב על הקושיות שטרם שאלתי אותן והן עדיין שמורות בלבי, אם כך מה הוא כוחו של אותו הרב שאני עומד לנסותו ? מיד אמר לסבל המלווה: החזר את המטען שלי לנמל, אני מבקש לשוב לעירי, האוניה שהביאה אותי – תשיב אותי. וכך היה.

כתביו וחידושיו נשרפו עוד בימי חייו ולא נשאר רק מעט מזעיר.  ספרו "חלב חיטים", חידושים על מסכתות התלמוד, יצא לאור בשנת תרנ"ו (1896) כששים שנה אחרי פטירתו. בשער הספר נכתב כי שם הספר 'חלב חטים' הוא נוטריקון ( ראשי תיבות) של חכם י'צחק חט'ייב ב'סילוקו למ'ת.

פורסם במדור "עלי ספר" , שבת בשבתו גיליון פרשת וישלח תשע"ג.

להגדלה לחץ על התמונה.  www.zomet.org.il/_Uploads/1455.pdf

 בשולי  רשימתי.

כשעברתי על כל ספורי ר'  חי טייב בספר "צמידי הזהב", כדי לבחור מהם פרט אחד לגיליון, צדה עיני את  הכותרת  הבאה:

אהבתו של רבי חי טייב לטיפה המרה.

וכך מתחיל הסיפור:

רבי יצחק חי טייב היה ידוע באהבתו לטיפה המרה, היא משקה ה"בוכה" המקובל כל כך אצל יהודי תוניסיה. הוא התמכר למשקה זה כי להפיג את צערו על שריפת כל חיבוריו.

[צמידי הזהב עמ' 89. המקור:  פרח שושן לר' שושן הכהן]

כך  מתואר החכם בבואו לסעודת ברית מילה בבית אחד מעשירי תוניס:

לפתע נכנס לבית השמחה איש פשוט במראהו, לבוש בגדים בלויים ונעלים מרופטות ומטולאות… הוא הובל אחר כבוד לשבת  בראש השולחן… האורח מיהר ליטול לידו כוס שכר, הוא משקה הבוכה (עראק) , ולשתותה עד תום. אחר כך נטה על צידו, הניח את רגליו המלוכלכות בטיט וברפש על המושב בצידי השולחן, ונרדם.

[צמידי הזהב עמ' 92-3. המקור: "שבחי הצדיקים לר' דוד עידאן)

ש. מה גרם לר' יצחק טייב צער רב כל כך ?

ת. שריפת כל חבוריו !!!

ש. מי שרף את חיבוריו?

ת. הרב מזוז מביא בקונטרסו "איש הפלא" (נדפס בראש המהדורה החדשה של "חלב חטים") מספר נוסחאות.

מוזמנים אתם  לקרוא זאת  כאן.

ש. האם אתם מכירים חכמים אחרים, שנשרפו, נגנבו או אבדו כתביהם ?

ת. וודאי, רבים הם.  הסיבות מגוונות: מחמת מלחמות, אסונות טבע  או בגזל ובגניבה.

ש. האם אתם מכירים חכם אחר, שלקח זאת אישית באופן קשה כל כך ?

ת. אני לא זוכר. אם  אתם מכירים – נא כתבו לי, אשמח לשמוע ולפרסם זאת !

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: