Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הרב מרדכי יפה’

בע"ה, רשימה לט"ו באב, שבת "נחמו", תשפ"ב 

זה ינחמנו3

שער ספר מכילתא, עם פירוש "זה ינחמנו" לר' משה פרנקפורט, דפוס אמשטרדם תע"ב (1712).
עותק ספריית הרמב"ם (בית אריאלה).

איך בודקים מיתה?

אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים…

(משנה. תענית. פרק ד). רבה בר בר חנה א"ר יוחנן: יום שכלו בו מתי מדבר.

רש"י:

שכלו מתי מדבר – דתניא: כל ארבעים שנה שהיו במדבר בכל ערב תשעה באב היה הכרוז יוצא ואומר: צאו לחפור! והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר וישן בו, שמא ימות קודם שיחפור. ולמחר הכרוז יוצא וקורא: יבדלו חיים מן המתים! וכל שהיה בו נפש חיים היה עומד ויוצא.

וכל שנה היו עושין כן, ובשנת ארבעים שנה עשו ולמחר עמדו כולן חיים. וכיון שראו כך תמהו ואמרו: שמא טעינו בחשבון החדש, חזרו ושכבו בקבריהן בלילות עד ליל חמשה עשר. וכיון שראו שנתמלאה הלבנה בט"ו ולא מת אחד מהם, ידעו שחשבון חדש מכוון וכבר מ' שנה של גזרה נשלמו. קבעו אותו הדור לאותו היום יו"ט.

———————————————

בשנת תקל"ב (1772) פקד הדוכס ממקלנבורג על הקהילה היהודית שלא לקבור את מתיה עד שיעברו שלשה ימים, שמא המת לא מת רק התעלף. פקודה שעמדה בסתירה להלכה שאין מלינים את המת ללא צורך. בשווערין – בירת המחוז – כיהן אז הרב מרדכי יפה. הרב ופרנסי הקהילה הריצו מכתבים לרב יעקב עמדין (היעב"ץ) ולמשה מנדלסון ובקשו את התערבותם.

מכתב פרנסי ורבני קהילת שווערין למשה מנדלסון. פורסם בכתב העת "בכורי העתים" תקפ"ד 1824. עותק ספריית בית אריאלה

חלופי המכתבים בין היעב"ץ למשה מנדלסון וביניהם לפרנסי העיר שווערין התפרסמו בשו"ת שאילת יעבץ (חלק שלישי, סימן מד-מז. מהדורה חדשה, תשע"ו 2016) ובכרך כתב העת של המשכילים "בכורי העתים" (משנת תקפ"ד 1824).

פרשה זו יש בה ממשק למפגש בין רפואה והלכה והיא תוארה בהרחבה, על ספיחיה והשתלשלותה ההיסטורית, במאמרו של משה סמט בכרך השלישי של "אסופות" של יד הרב נסים. פרק מהמאמר ראו נא כאן.

ממאמר זה למדתי שמנדלסון במכתבו לדוכס תמך בעמדה המסורתית ללא סייג, ובמכתב שכתב לרבני שווערין טען שיש לקבל את דרישת הדוכס.

אין בידינו פרטים רבים על הרב מרדכי יפה, ויש להניח שאלמלי אותו פולמוס משמעותי לא היה שמו נודע ברבים.

 

מקור התמונה: ספר "אבות ומידות". המחבר: אליעזר לוי. תל אביב תשכ"ג 1963.

באחד מעותקי ספר "זה ינחמנו" המונח בגנזי ספריית הרמב"ם ישנה הקדשה (שצויינה בחץ אדום בראש הרשימה), ולפיה ספר זה ניתן במתנה לחתונתו של יעקב בנו של הרב מרדכי יפה משווערין.

מתנה לדורן דרשה לש"ב (=לשאר בשרי) הב"ח (=הבחור החשוב) המופלא כהר"ר יאקב בהרב המופלא מה"ו (=מורנו הרב) מרדכי יפה נר"ו אב"ד דק"ק שווערין במדינת מעקלין ברג ממני הק' שלום סג"ל מ[…]

בסופו של פולמוס התקבלה עמדתו של הרב מרדכי יפה משווערין, שהיא העמדה המסורת מקדמת דנא בהלכה היהודית, ולפיה בדיקת המוות ניתנת לידיעה ולהבחנה בזמן אמת/המת ואין להלין את המת ימים נוספים.

שאלת קביעת רגע המוות היא רלוונטית מאד גם כיום ונוגעת להשתלות לב. 

טו באב שמח.

שבת שלום

אבישי


הורים המעוניינים לשחק ב"אתגר הכתר" (חינמי!) עם ילדיהם או בקיטנות הורים בחופשת הקיץ נא הזמינו מקום מראש.

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

 

ניסיון אשת פוטיפר

 פרשת וישב

לבוש2

שער ספר לבוש התכלת. דפוס פרג תס"א (1701).    עותק ספריית הרמב"ם

רבי מרדכי יפה, נודע בשם  "בעל הלבושים" על שם עשרת חלקי ספרו "לבוש מלכות", שכולם מוזכרים במגילת אסתר. על פי הפסוק "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות: תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה" –  כך הם שמות חמשת ספריו ההלכתיים על ארבעת חלקי הטור: לבוש התכלת, לבוש החור, לבוש עטרת זהב, לבוש הבוץ והארגמן, לבוש עיר שושן. בנוסף חיבר עוד חמשה "לבושים" בעניינים שונים (על פירוש רש"י לתורה, על מורה נבוכים ועוד). מהדורה חדשה  של  חלקי "הלבושים", בתוספת פירושים והערות מכתבי יד של גדולי ישראל, נדפסה בשבעה כרכים מהודרים  בהוצאת  מכון זכרון אהרן בשנת תש"ס (2000).

בזמנו נתקבל "ספר הלבוש" כספר מוסמך לפסיקת ההלכה. מאוחר יותר נדחק מקומו  עם הופעתם של ה'מגינים' על שולחן ערוך: מגן אברהם ומגן דוד. על גדולתו בתורה של ר' מרדכי יפה תעיד העובדה שמילא את מקומו של המהר"ל מפרג ברבנות פעמיים: בפרג ואחריה בעיר פוזנא. ר' מרדכי יפה נפטר בג' אדר שני שע"ב (1612).

על חסידותו וצניעותו יעיד המעשה הבא כפי שמביא מרן בעל ה"חפץ חיים"  בספרו נדחי ישראל (פרק כג):

"ונמצא בספרים על הגאון בעל הלבוש, שלכך זכה מן השמים לעשות החבורים הנחמדים שלו, והם ספרי הלבושים, שפעם אחת בימי בחרותו היה לו נסיון גדול, שבא אצל דוכסית אחת לסחור סחורה, ופתתה אותו לעבירה, ולא היה לו שום מקום להמלט ממנה, שהיה חצרה סגור, אם לא תחת מקום בית הכסא, וביזה את עצמו ונס ונמלט דרך אותו המקום הבזוי הנ"ל, והיה לבוש אז בכמה מיני בגדים, וימאס וילכלך את כולן, ולכך זכה אח"כ מן השמים לחיבור הלבושים".

איש חסידיך1

המשך של הסיפור נשמע מפיו של רבי לוי יצחק בנדר, משרידי דור דעה של חסידי ברסלב בדור הקודם. בצעירותו למד עמו   בישיבה בחור עילוי,  שהתברך בתואר זיו פנים מרשים במיוחד. על סף התפרצותה של מלחמת העולם הראשונה הגיעו הורים רבים לישיבה כדי להשיב את בניהם הביתה. כך הגיע באחד הימים אף אביו של אותו בחור.  למראה פני האב נדהמו הבחורים על השינוי הרב בין מראה האב לחזות הבן. בעוד הבן היה גבה קומה ובעל פנים עדינות ומאירות – היה אביו אדם גוץ וגוון פניו שחור כפחם. מרוב השתוממותו פנה ר' לוי יצחק לאותו בחור ותמהה בפניו. הלה השיבו שהוא מצאצאי  ר' מרדכי יפה בעל הלבושים, הנזכר לעיל, וסיפר לו את כל אותו סיפור. והוסיף  הוא, שר' מרדכי  התפלל באותה שעה שעמד בניסיון, שכל עשרת הדורות הבאים שיצאו הימנו – יהיו מכוערים למראה, כדי שלא  יגיעו לידי נסיון בשל יופיים החיצוני… וסיים אותו בחור: עשרת הדורות הסתיימו אצל אבי – ואילו ממני מתחיל הדור האחד עשר!  (איש חסידיך  עמ' יג).

לצפיה בסרטון "בעל הלבושים" ראה נא כאן.

שבת שלום

אבישי

 

——————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

עלי ספר – "בעל הלבושים"

מתוך גיליון "שבת בשבתו" לפרשת כי תשא עמ' 6

לצפיה ברשימה בפורמט איכותי לחץ כאן

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: