Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘הרב נפתלי דוידסון’

בע"ה

"וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה, והביאותי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה: ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה"

(במדבר, פרק יגד פסוקים לא-לב)

רשימה לפרשת שלח

פסוקים אלו מתארים את עונשם של בני ישראל אחרי חטא המרגלים.

לדעתי, יש בהם גם נחמה. 

אתם לא תבואו – אבל ילדיכם ונכדיכם כן יבואו.

במקום אחר, על "בשורת הבנים" בני ישראל קדו והשתחוו (שמות יב, כז וברש"י שם).

על חשיבות הקשר בין הדורות ועל ההמשכיות שבין אב לבניו ונכדיו נוכחתי השבוע, כשהזדמן תחת ידי כרך אחד של גמרא ישנה ממחסני הספריה. דרכו הגעתי לקשר דורות של משפחה אחת בישראל.

 

לפניכם שער ממסכת יבמות, דפוס אמשטרדם, תקט"ו (1755).

בתחתית השער הקפתי במסגרת אדומה את הכיתוב הידני הבא:

"זאת נתנה לי במתנה מאת כבוד אא"ז (=אדוני אבי זקני) המונח (אולי צ"ל המנוח) נפתלי צ"ה (צבי הירש) מצענצמין ז"ל. הק' נפתלי צ"ה  מווארשא"

 

מידע נוסף קיים בדף הכריכה הפנימית המלא ב"קשקושים", בהם רישומי בעלות רבים.

מתוכם דליתי את הציטטות הבאות:

"זה הספר  נתונה במתנה להרב ר' נפתלי דאווידזאהן מאת

זקנו הרב צבי הירש צענצמינער הוא נתן במתנה לכל נכדיו אשר ילדה

[בת…?] ש"ס אחד בדפוס אמשטרדם [ו…?] אלף ז"ה (=זהובים) על ספר תורה"

ומתחתיו כיתוב נוסף:

"זה הגמרא וכל הי"ב כרכים שייך להרב החריף שלשלת

יוחסין המשכיל כבוד שמו ותפארתו נפתלי יצחק דאווידסאהן".

ניצתה בי סקרנות לדעת מי הוא הגביר "צבי הירש צענצמינער" ומי הם נכדיו למשפחת דאווידסאהן ?

בעזרת מאמר שהופיע בחוברת "סיני" עה (ניסן-אלול תשל"ד 1974)  על "חסידות וחסידים בווארשא", פרי עטו של פרופ' אברהם רובינשטיין הגעתי לספר אודות משפחת דוידזון (באידיש).

הספר כולו סרוק וניתן לצפיה ברשת. ראו נא כאן.

מייסד המשפחה הוא מכובדנו צבי הירש. מוצאו היה מסענצמין הסמוכה לקראקא. הוא היה בנקאי ועשיר מופלג, גר בורשה ושם נפטר בשנת תקע"ב (1811).

לצבי הירש "צנצמינר"  היה בן בשם ישראל, ששינה שם משפחתו על שם אביו, "הירשזאהן" (בן הירש).  בן זה זכה לחתן מיוחד במינו, רבי שלמה איגר, בנו של רבי עקיבא איגר זצ"ל.

בתו של צבי הירש נישאה לרב חיים דוידזון, שהיה אב"ד בוורשה.

מצבת ר' חיים דוידסון. נפטר בן 94 שנים! תאריך פטירתו: תרי"ד (1854)

לרב חיים היה בן נפתלי, שהוא נכד לצבי הירש צנצמינר. הוא כנראה* בעליו של הספר מסכת יבמות מהתלמוד הבבלי.

כשנפטר צבי הירש חילק מרכושו הרב לצדקה, ואף נדב סכום הגון להדפסת ספרי מחותנו רבי עקיבא איגר.

גם דאג  לכל נכדיו והבטיח לכל אחד נדוניה 200 טלר ("דרשה-געשאנק" – דורון דרשה), וש"ס ומשניות וספר תורה.

קטע מצוואת צבי הירש צנצמינר. לקוח מהספר על משפחת דוידסון, עמ' 15.

כפי שראינו למעלה הבטחה זו קוימה למהדרין.

על הכרך של מסכת יבמות שהתגלגל לספריית הרמב"ם נכתב:

"זה הספר  נתונה במתנה להרב ר' נפתלי דאווידזאהן מאת

זקנו הרב צבי הירש צענצמינער הוא נתן במתנה לכל נכדיו אשר ילדה

[בת…?] ש"ס אחד בדפוס אמשטרדם [ו…?] אלף ז"ה (=זהובים) על ספר תורה".

 

שבת שלום

אבישי

——-

*

על גבי הכריכה הפנימית כתוב שבעליו הוא "נפתלי יצחק דאווידסאהן" לעומת הכתוב בשער הספר "נפתלי צ"ה (=צבי הירש)".  בנוסח  המצבה המצ"ב כתוב רק רבי נפתלי ותו לא. אינני יודע כיצד ליישב זאת.


נ.ב. להלן רישום בעלות שמצאתי באחד מספרי "בית אריאלה":

של הרב הגאון האמתי הצדיק המפורסם

כקש"ת (=כבוד קדושת שם תורתו) מוהר"ח (=מורנו הרב חיים) דוד זאהן זצ"ל שהי' אבד"ק (=אב בית דין קהילת) ווארשא

 

  • נ.ב. מדור תרבות ב"בית אריאלה" מציע לציבור הרחב קורסים מעניינים בנושאים שונים. מתוכם שני קורסים עוסקים בלימוד המקורות. ההרשמה נפתחה. מהרו והרשמו !


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

מודעות פרסומת

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: