Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חבל יעקב’

בע"ה

כי חלק ה' – עמו, יעקב – חבל נחלתו

(דברים פרק לב פסוק ט) 

רשימה לחג סוכות

זמן שמחתנו

שער ספר חבל יעקב.  וילנה תרמ"א 1881. מחבר: הרב אבא יעקב בורוכוב.

 

"חבל נחלתו"  כך קוראים לחלק האדמה, אם גדול אם קטן, על שם שחלקות האדמה נמדדות בחבל.

(פירוש "דעת מקרא")

איזהו עשיר – השמח בחלקו (אבות, פרק ד, משנה א).

חג סוכות הוא "זמן שמחתנו".  מצווה להיות שמחים בחלקנו, אם גדול ואם קטן. להודות על כל הטוב שיש לנו.

קומה נוספת ב"זמן שמחתנו" מובע ברעיון הבא:

שאל ר' חיים מוולוז'ין את הגר"א, היות שכלל כל המעשים נמשכים מציווי התורה: "והלכת בדרכיו" של הקב"ה, אם כן היכן מקיים הקב"ה את "איזהו עשיר – השמח בחלקו", שהרי כל העולם שלו הוא?

והשיב לו: "כי חלק ה' –  עמו". הקב"ה שמח בעם ישראל.

ברשימתי  אתייחס לימי הבראשית של ספריית הרמב"ם בשנת תרצ"ה 1935.

ברוך ה' התקיים בנו  הפסוק:

וְהָיָה רֵאשִׁיתְךָ מִצְעָר וְאַחֲרִיתְךָ יִשְׂגֶּה מְאֹד (איוב, פרק ח, פסוק ז).

מאוסף ספרים קטן, שתחילתו נאסף מדלת לדלת ובאמצעים דלים מאד, הגענו כיום ב"ה לרבבות ספרים ולחבל נחלה רחב.

בזמן ייסוד הספריה נשלחו מכתבים למחברי ספרים ובו בקשה לתרומת ספריהם לספריה החדשה בעיר תל אביב.

אחד מענקי הדור היה רבי אבא יעקב בורוכוב, מחבר ספר "חבל יעקב".

רבי אבא יעקב בורוכוב היה רב בכמה קהילות בליטא ובערוב ימיו עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. היה תלמיד מובהק למהרי"ל דיסקין, ובהשקפת עולמו היה ציוני דגול וחבר בתנועת המזרחי מעת היווסדה (*ראו נא נספח).

ר' אבא יעקב בורוכוב האריך ימים ונפטר בשנת תרצ"ו (1936) בגיל 88 שנים. אף הוא קיבל מכתב מספריית הרמב"ם בעת היווסדה ונענה ברצון לבקשה לתרום את ספריו.

שער חלק א-ב. וינה תרפ"ג 1923. בעותק הספריה הערות רבות בכתב יד המחבר**. כך גם ההערה בראש דף השער.

אכן בספריית הרמב"ם מצויים כל חלקי ספר "חבל יעקב" (חלק א נדפס בשנת תרמ"א 1881, חלק א-ב בשנת תרפ"ג 1923, חלק ההוספות ומילואים בשנת תרצ"ב 1932 וחלק שלישי אחרי פטירתו בשנת תרצ"ח 1938)

למשלוח הספרים הוסיף המחבר מכתב ארוך בכתב ידו. במכתב ציין את המקומות בהם ביאר את "פסקי הרמב"ם המופלאים" בספריו ואף בספרי בנו "ראשית בכורים".

אנחנו נציג לקמן את תעתיק פתיחת המכתב וסיומו. תעתיק של המכתב כולו ניתן לצפיה כאן.

עמוד ראשון של המכתב

ב"ה יום ו עש"ק כ"ג ניסן תרצה ירושלים עיה"ק

לכבוד מנהלי ועד הספריה שבתל אביב

בלב ונפש אמלא דרישתכם והריני שולח לספריה תורנית מדעית

ע"ש הרמב"ם את ספרי חבל יעקב המהדורה תנינא שיצא לאור

בשנת תרפ"ג שבו חלק הראשון הנדפס עוד בשנת תרמ"א עם הוספות

קטנות וחלק שני ובזה הכרך אשר אני שולח שני החלקים ומצורף

לזה בסוף הספר הוספות ומלואים ותיקוני טעות שהוצאתי לאור זה שבתי

בירושלים עיה"ק – ובאשר שהספריה שהקדשתם הוא ע"ש הרמב"ם אף שיסודה

בכל ספרים תורנים ומדעים אף שלא נוסדו דוקא על דברי הרמב"ם

בכ"ז באשר שהוא ע"ש הרמב"ם מצאתי להציע לפניכם כי אם ספרי חבל

יעקב אינו מיוסד דוקא לבאור דברי הרמב"ם בכל זה נמצא הרבה

ביאורים ברמב"ם עפ"י הגיון ישר כמו בחלק א סי' יג אות ט ובסימן

כ"ב ביאור על הרמב"ם בשם מורי ורבי שר התורה ר' יהושע ליב דסקין…

עמודים אחרונים של המכתב

חתימת המכתב:

זכות התורה תגין עליכם ובעד מפעלכם המפוארה

והנחוצה לעירכם הכבודה תל אביב הנמצאים בה

ב"ה קיבוץ גדול מגדולי תורה והוגי דעה שתיה ספריה

גדולה תורנית ומדעית ובודאי תסתדרו בעזרת השם

בסדר כפי הנחוץ לספריה גדולה

כה דברי המחבר ברגשי כבוד ויקר

אבא יעקב הכהן ברוכוב בעה"מ שו"ת חבל יעקב לפנים רב

ואבד"ק וואלקאוויסק וכעת מתושבי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

חג שמח

אבישי


 

נספח הערות:

*

במהלך העבודה על דמותו של הרב אברהם יעקב בורוכוב נעזרנו במקורות מידע רבים (כגון אשכול עליו בפורום אוצר החכמה).

לפניכם שני מקורות חזותיים שנלקטו במאגר "עיתונות יהודית היסטורית"  ולאחריהם הפניות לשני מקורות המומלצים לעיון.

  • הרב בורוכוב מופיע ברשימת המועמדים של המזרחי בפולין. תרפ"ג 1923

  • חתום על כרוז הגנה על הסניגוריה במשפט "ארלוזרוב". תרצ"ד 1934 
  • הרב חרל"פ היה מספר סיפור מיוחד על מהרי"ל דיסקין והרב בורוכוב (בתוך ספר "רבינו מאיר שמחה"). ראו נא כאן.
  • ההתמדה של הרב בורוכוב בלימוד תורה בעיון – עד לרגעי חייו האחרונים – בהקדמה לחבל יעקב חלק שלישי. ראו נא כאן.

——————————————————————————————

**

בעותק ספריית הרמב"ם הערות ארוכות ולמדניות נוספו בדף מיוחד בסוף הספר.

 

מעניינת העובדה שמצויים עותקים נוספים של מהדורת תרפ"ג עם הערות רבות בכתב יד המחבר.

בדיקת עותקים אלו על ידי המקטלגים העלתה כי הערות אלו נכנסו רובן (ולא כולן!) לחלק "ההוספות ומילואים" שנדפס בשנת תרצ"ב.

  1. בקטלוג הספריה הלאומית נוספה הערה כדלקמן:2. בעותק שנמכר במכירה פומבית בבית מכירות "קדם":

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: