Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חושך’

בע"ה

"…ויהי חשך-אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים: לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים…"

שמות, פרק י, פסוקים כב-כג

רשימה לפרשת "בא"

לחיים בחושך מגבלות רבות. בעצם זו הדממה של החיים. יש לזה היבט גם  של קריאה וכתיבה. בלתי אפשרי לקרוא וללמוד בחושך מתוך הכתב.

לפניכם שני מקורות, הרשומים בפנקסי, ובו מתארים מחברי ספרים את הקושי הגדול שלהם בהעדר אמצעי תאורה תקינים.

%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%931

1.

דוד גולומב היה סוחר. יבואן ראשי של צמר גפן מפרס ומהקווקז אל מערב אירופה. לצורך כך קבע מושבו בעיר הנמל אודסה. עם פרוץ המהפכה הסובייטית הואשם כבורגני וכבעל רכוש, והיו חייו בסכנה עד שהצליח  לצאת מאודסה לברלין עם משפחתו. סיפור חייו ויבולו הספרותי מתוארים בראש  חלק רביעי של ספרו "תרגומנא" על תרגומי התורה. ראו נא כאן.

בסוף ספרו "התורה והתלמוד" כותב על הבריונים (הקומוניסטים) ש"אסרו עלי את החשמלה [!], כבורגני, לבל להשתמש לאורה"

%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%932

"החילותיו באודיסה ליל עשרה בטבת תרע"ט. והשלמתיו באותה שנה טו"ב אדר שני

בשעה הרביעית בלילה, לפני פנס כהה, הדולק בחדר משכבי, כי העריצים,

הני בני בריוני הרברבתא יסחבון צעירי הצאן, אסרו עלי את החשמלה,

כבורגני, לבל להשתמש באורה, וגם הנפט צמצמו, המקום יאיר

כנה מתוך חשכה. – סדרתיו בברלין וגם הוספתי את ההערות

במשך הזמן מפורים ועד העצרת, שנת תרפ"ה.

ברוך הנותן ליעף כח."

 

2.

הרב ראובן מרגליות, מנהלה הראשון של ספריית הרמב"ם, בקי עצום וגאון נפלא. בהקדמה לספרו "נפש חיה", ציונים והערות על שלחן ערוך אורח חיים, מתאר את תנאי לימודו במסתור, מפחד שיגוייס כחייל למלחמת העולם הראשונה. הוא הגיש לשלטונות את הסמכתו הרבנית כנימוק לפטור אבל החלטה פורמאלית בעניינו לא התקבלה במשך שנתיים. בהקדמה לספרו "נפש חיה" (לבוב, תרצ"ב 1932) מתאר את התנאים הקשים בהם למד בלילות, בלי נר דולק ורק לאור האש שבתוך תנור החורף.

 

%d7%a0%d7%a81

הקדמת הרב ראובן מרגליות לספרו "נפש חיה" על שלחן ערוך. לבוב, תרצ"ב (1932)

"…אך זאת אזכורה לילי חורף הארוכים בהיותי סגור ומסוגר לבדי בחדר בחוסר כל  ז ה  נ ר*,

כי מיראה שאנשי הבית בראותם נר דלוק כל הערב ירגישו כי אדם מסתתר במעון זה, לכן לא נדלק גם נר,

אך לאור להב אש שבתוך התנור החורף למדתי וכתבתי שטוח על הרצפה…"

* ע"פ מסכת נדרים דף מא: בחוסר כל – אמר רבי אמי אמר רב: בלא נר ובלא שלחן.
שבת שלום
אבישי
——————————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: