Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חיאל מיכל בן צבי הירש מנישחיז’

בס"ד

"אבי הישיבות".

לאחרונה התקבל בספריה הספר הבא:

‫ מחבר: ‬   ‫ אליאך, דב בן דוד צבי ‬
‫ כותר: ‬  אבי הישיבות : תולדות חייו ומשנתו של… רבנו חיים, מוולאז’ין, ראש תלמידי הגר"א ומייסד ישיבת וולאז’ין ; סיפורה של ישיבת וולאז’ין אם הישיבות/ מאת דב בהגה"צ דוד צבי אליאך. ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ מהדורה מורחבת ומשוכללת ‬
‫ הוצאה: ‬   ‫ ירושלים : מכון "מורשת הישיבות", תשע"ב. ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ 719 ע’ : איורים, פורט’, פקס". ‬

כתיבה ביוגרפיה מפורטת של דמות היסטורית אינה מלאכה קלה.

הספר עב הכרס  "אבי הישיבות" על ר' חיים וולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה ו"אבי הישיבות"  יצא במהדורה ראשונה  לפני כעשרים שנה וכעת זכה למהדורה שניה  "מורחבת ומשוכללת". המחבר, ר' דוב אליאך אף מציין בהקדמתו כי הספר נכתב  באיחור של מאה ושבעים שנה (מהדורה ראשונה, ומאה תשעים במהדורה הנוכחית).  למרות מרחק הזמן מצליח המחבר להחיות את דמותו של ר' חיים ולספר את סיפור חייו בשלל גוונים.

מהדורה חדשה זו איננה  צילום של מהדורה קמא, כמקובל היום בשוק הספרים. כאן ישנה עריכה חדשה. שונה סדר הפרקים ונוסח הספר מחדש.

אני מבקש לעמוד על הבדל קל שמצאתי, ולדבר בשבחו של המחבר שתיקן מה שראוי היה.

בפירוש לפרקי אבות בשם  "לזכר לישראל"  (דפוס וילנה והורדנה, תקצ"ד 1834) לר'  יחיאל מיכל בן צבי הירש מנישחיז, מובא סיפור על ר' חיים מוולוז'ין , תלמידו הגדול של הגאון מווילנה. הסיפור הוא עדות מכלי ראשון. ר' יחיאל מיכל היה אחד מהתלמידים הראשונים בישיבה שייסד  ר' חיים  וזכה לצקת מים על ידי רבו  במשך שבע שנים.

[לדמותו של ר' יחיאל מיכל מנישחיז ראה : יצחק ריבקינד. ראש ישיבה אלמוני בוולוזי'ין. בתוך ספר טורוב. בוסטון תרצ"ח]

הרקע לסיפור הוא שידוך לבתו של ר' חיים שמתעכב  בגלל שלא יושרו כל ההדורים בפגישה מוקדמת בין המחותנים. היות ומשפחת החתן גרה בזעלווע, שהיא עיירה בריחוק מקום לוולוז'ין , מקום מושבו, מבקש ר' חיים מאשתו הרבנית, כשהיא נוסעת ליריד הקרוב בענייני מסחר, שתואיל לסור ולהיכנס  למחותנים המיועדים ולנסות להגיע לעמק השווה כדי לגמור את השידוך לטובה.  כאמור ר' חיים נשאר באותה העת מוולוז'ין וכמובן בתנאים של הימים ההם לא היה לו מושג  מה קורה  עם רעיתו בעת נסיעתה: היכן היא ומה מעשיה בכל זמן נתון. והנה הפלא ופלא ברגע מסויים אמר ר' חיים לתלמידים כי מגיע לו מזל טוב על השידוך לבתו.  בלשונו המקורית:  "שמעתי ממורי הרב הגאון מוהר"ח מוולאזין, שאמר כשעשה שידוך עם בתו ולא גמר השידוך בוואלאזין מצד השוואה אלא הרבנית גמרה בזעלווע, ובהיותו בוואלאזין אמר: ידעתי שבשעה זו נגמר השידוך בזעלווע, וכתב השעה וכן היה !"

כששאלו את ר' חיים מניין ידע בוודאות גמורה לכוון את השעה שהורמו כוסיות לחיים  ונסגר השידוך בריחוק מקום ממנו. השיב להם שידע זאת על פי המשנה בפרקי אבות:  "בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך". כיון שר' חיים הסכים באותו רגע לבטל רצונו, להתפשר עם הצד השני בדרישותיו, אז ידע שבוודאי נתהפך גם רצון מחותנו לעשות כרצונו, וכך אכן היה באותו רגע.

ומסיים תלמידו ר' יחיאל מיכל , שכך אמר להם ר' חיים: "שזה הוא עצה טובה לכל אדם".

ועכשיו להבדל  בין שני נוסחאות הסיפור במהדורות השונות. הבדל קטן אך בעל משמעות לאניני דעת.

השאלה היא על מי נאמר  במשנה "בטל רצונך מפני רצונו"?

א. לקב"ה.

ב. האדם שכנגדך.

כלומר, האם יש כאן נוהל "בין  אדם למקום" או "בין אדם לחברו" ?

בנוסח המהדורה הישנה התשובה היא א. לקב"ה.

בנוסח המהדרה החדשה התשובה היא ב. האדם שכנגדך.

ראו נא סריקות העמודים הרלוונטיים עם הגדלה וסימון של הפסקה המתאימה.

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: