Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חצר המשכן’

חצר המשכן

רשימה לפרשת תרומה

המשכן בשממה. איור מתוך תנ"ך הולמן, שנת 1890.

בפרשת תרומה  התורה מציינת את מידות חצר המשכן: 100X50 אמה.

"אֹרֶךְ הֶחָצֵר מֵאָה בָאַמָּה וְרֹחַב חֲמִשִּׁים בַּחֲמִשִּׁים וְקֹמָה חָמֵשׁ אַמּוֹת שֵׁשׁ מָשְׁזָר וְאַדְנֵיהֶם נְחֹשֶׁת" (שמות פרק כז)

החצר היתה מוקפת ביריעות בגובה חמש אמות. היריעות היו תלויות על עמודים.

כמה עמודים היו?

עשרים עמודים בצד צפון ודרום, עשרה עמודים בצד מערב.

בצד מזרח היתה הכניסה לחצר ולכן היו בו רק ששה עמודים.

כל זה מפורש בכתובים.

לכאורה החשבון פשוט. כל חמש אמות ישנו עמוד. לכן בצד שיש בו מאה אמות צריכים עשרים עמודים ובצד שיש בו רק חמישים אמות מספיקים עשרה עמודים.

כך פירש רש"י: ועמדיו עשרים. חמש אמות בין עמוד לעמוד.

ידידי עמי מובשוביץ, שמלאכתו בבניין הארץ, העמיד אותי על כך שלכאורה בין עשרים עמודים יש רק תשעים וחמש אמות. בחישוב כולל חסר לנו עמוד.

ראו נא שרטוט פשוט כזה:

 

התימא היא: כיצד נסדר את עמודי החצר לפי פסוקי התורה ?

בספר "אוצר המשכן" שכתב הרב מנחם מקובר (תשס"ז 2007) מופיע מבט עילי על חצר המשכן כזה:

נראה שאין פינות לחצר המשכן והן מעוגלות.

כך גם עולה מדגם חצר המשכן הזה:

דגם המשכן. נעשה ע" אברהם ברכץ. מוצג במושב כפר מימון. המקור כאן.

האם בזה באנו על פתרון השאלה?

אשמח לשמוע הצעות ופתרונות נוספים שניתנו לשאלה זו.

למעיינים אני ממליץ על מאמרו של הרב אברהם הלוי ליפקא, "מידת עמודי חצר המשכן", בגיליון "מוריה" שבט תשע"ז. שאלה זו מופיעה בשם "מקשים העולם" ותשובותיה בצדה. ראו נא  כאן.

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: