Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘טורגעל’

 

 "רב של ורשה בחלום" 

 לפרשת קורח

דרך אניה

 

סדרת זוטות: 11

פנקס קטן יש לי ובו רשמתי במשך שנים  מה שתפש את עיני: פריטים מיוחדים. עותקים חריגים. זוטות וסתם פיקנטריה. לפניכם  דף נוסף מן הפנקס.

ספר "דרך אניה" (בילגורי, תרצ"ב 1932) הוא ספר דק, חידושים על פרק "אלו טריפות" במסכת חולין, ובסופו מאמר על גילוח הזקן במכונה.

בשער הספר מצאתי הערה סתומה ומשונה:

ממני מחבר ספר… אברהם שיף, רב דטורגעל גם בווישניעווע כיום, ורב דווארשא בחלום,  וכאשר העולם חלם, נסתפקתי איך לחתום.

דרך אניה א

 

מי יבאר לי  פשר כוונת דבריו של הרב אברהם שיף "רב דווארשא בחלום"  ?

בגב השער הוסיף המחבר פרטים על ספריו. גם כאן דבריו מיוחדים במינם ומעוררים עניין:

"… יען כי תמכתי יתידותי, על דברי הגאון הצדיק בעל החפץ חיים שליט"א, אשר אמר איזה פעמים בפני בני הישיבה ובפני,  על ספרי אנית סוחר, כי זכיתי  שעל ידי נתגלה חלק תורה חדש".

וממשיך המחבר ומבקש תמיכה בהוצאתה לאור של כתביו התורניים בנימוק של עיכוב הגאולה.

"וכאשר קודם ביאת הגואל צריכה כל התורה להתגלות, וכאשר כעת היא עוקבא דמשיחא, לכן הגיע הזמן שיתגלה החלק התורה החדש. וכאשר זכיתי ת"ל לחדש הרבה חדושי תורה, חמשה עשר ספרים, ואין בכחי להוציאם לאור שיתגלו על פני התבל, לכן כדי שלא להיות ח"ו כמעכב הגאולה ומפני כבוד התורה, גמרתי להיות גולה מעיר לעיר בל"נ לבקש עזרת נדיבים להוצאת הספרים".

 

 

דרך אני2א

 

חיזרתי אחר ספרו "אנית סוחר" (בילגורי,  תר"ץ 1930), על מסכת  בבא קמא,  ומצאתיו  במאגר  Hebrewbooks, ושתי פליאות לי:

1. בשער ספר "אנית סוחר"  כותב המחבר על עצמו:

"כי כל ימי הייתי סוחר בעיר אגוסטאוו". האם המחבר הוא רב או סוחר ?

2. מה המיוחד בספר זה, שה"חפץ חיים" שיבחו בפני  בני הישיבה, כחלק חדש בתורה ?

אשמח לקבל תשובות.

נא הגיבו על אתר .

 

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: