Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘טיפערמאס’

בע"ה. שבת פרשת לך לך תשפ"ג

וַיָּשֻׁבוּ וַיָּבֹאוּ אֶל-עֵין מִשְׁפָּט, הִוא קָדֵשׁ

בראשית פרק יד פסוק ז

כספרן אני עד בשנים האחרונות לריבוי של ספרים העוסקים בדיני ממונות על פי התורה, כפי שנכתבו בשלחן ערוך חלק "חושן משפט". אולי סימן חיים הוא להשבת המשפט למקורו.

אחד מהספרים הישנים בתחום זה הוא ספר "עין משפט" נדפס בלבוב בשנת תרמ"ג 1882. המחבר, הרב ישראל רבינוביץ, מסכם את דברי האחרונים על סדר שלחן ערוך. רק חלק ראשון נדפס, אף שלדברי המחבר גם חלק שני (החשוב יותר) מוכן היה לדפוס, אך הפרוטה לא היתה מצויה בידו. 

מה שמיוחד בטופס של ספריית הרמב"ם הוא שער כפול, שנוסף בעקבות הסכמות חדשות שהגיעו. הסכמות אלו נוספו רק בחלק מהעותקים. תופעה זו של הוספת הסכמות לאחר גמר הדפוס יש לה דוגמאות נוספות. כאן משום מה בחרו להדפיס את השער עצמו עוד פעם ולאחריו עמוד ההסכמות החדש.

כך הוא סדר חמשת העמודים הראשונים בעותק הספריה:

המחבר באחד מספריו האחרונים, (ישמח ישראל. ורשה תרס"ט 1909), מסביר את סדר חלוקת ההסכמות. קבוצה אחת אלו הסכמות מרבני רוסיה באיזור מגוריו וקבוצה שניה אלו הסכמות חדשות מגדולי הרבנים בעיר לבוב מקום ההדפסה.

בצמוד לשער ועל גבי הכריכה הפנימית נכתבו רישומי בעלות מעניינים וכדלהלן:

עין משפט8

זה הספר שייך להעדה דבהמ"ד מה"ה המפורסם

והחשוב מו"ה אברהם יצחק טיפערמאס בביאליסטאק

חותמת בית המדרש מצויה בספר בכמה מקומות:

עין משפט9

על גבי הכריכה הפנימית של הספר הודבק פתק. ולפי הנכתב בו הספר נודב אחרי פטירת אברהם יצחק טיפערמאס ע"י מתפללי בית המדרש בן יחיד.

לא מצאתי פרטים על בית המדרש בן יחיד.

עין משפט 10

זה הספר עין המשפט

נדבו המתפללים מבהמ"ד בן יחיד

עבור נשמת המנח ר'

אברהם יצחק טיפערמאס זצ"ל

מ [?] ביאליסטאק רחוב זאמענהאף

[…] הקדושה

בפנקס ביאליסטוק (ניו יורק תש"ט 1949, עמ' 280) נזכר "טיפערמאס בית – מדרש" ברשימת בתי הכנסת שבביאליסטוק לפני השואה.

מצויין שתפילות מתקיימות במקום רק בשבת וביום טוב. 

עין משפט 11


 וכדי לא להשאיר אותנו רק בעטיפת הספר, לפניכם עמוד ראשון מתוכן הספר.

שבת שלום

אבישי

————————–

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: