Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יהדות’

 

 

ליום השואה
חורבן יהדות אירופה היה גם חורבן הספריות ואוצרות הספרים על פני כל היבשת. יהודי "שארית הפליטה", ששרדו את הצורר הנאצי, ושהו במחנות העקורים בארצות הכיבוש האמריקאי, לא מצאו ספרים ללמוד בהם. "ועד ההצלה" שליד אגודת הרבנים בארה"ב יזם הדפסה מחודשת של התלמוד במימון כספי של הג'וינט ובסיוע השלטון הצבאי.
תחילה נדפס  כרך אחד  בודד – כולל מסכתות נדרים וקידושין – בשנת תש"ו 1946. רק כעבור כשלוש שנים נדפס כל התלמוד מחדש בתשעה עשר כרכים עבים וכבדי משקל בשנת תש"ט 1949. לעובדה זו ישנה משמעותית ביבליוגרפית. בשנת תש"ט עזבו כבר רוב היהודים את מחנות העקורים לארצות מקלט, ובראשם ישראל וארה"ב, ולמהדורה זו לא נמצאו מבקשים על אדמת אירופה.
מהדורה זו ידועה בשם "ש"ס הניצולים". מאופיינת בשער צבעוני ובו  איורים ממחנות העבודה בשילוב אלמנטים של גאולה. מהדורה זו מבוקשת מאד ע"י אספנים.
בספריית הרמב"ם מצוי סט שלם של הש"ס. הסט נתרם בעבר לישיבה כחלק מעזבון של רב ששהה במחנות העקורים ועלה ארצה מאוחר יותר. ספריית הרמב"ם קבלה את הש"ס תמורת ש"ס חדש שהועבר לישיבה על ידינו .
ציורי השער המיוחדים נעשו ע"י צייר בשם: ג. ראזענקראץ, כפי שחתם בשולי השער. סביר הוא שצייר זה  חווה על בשרו את אימי השואה.
השוואה של דף השער של הכרך הבודד לתמונת השער המופיעה בהדפסה השניה – בשנת תש"ט 1949 – מעלה הבדלים משמעותיים !  אין אלו הבדלים  סימנטיים גרידא.  נציין כמה הבדלים העולים מהתבוננות בשערים  :
א. המסר: "צריף העבודה בו ישבנו, למדנו והתפללנו בחשאי" מופיע במהדורת תש"ו בלבד.
ב. ציור עגלת המתים ולידה עסוקים שני אנשים בהטלת גופה נוספת לגוויות המושלכות בעגלה מופיע רק במהדורת תש"ט. במהדורה הראשונה אין קברנים ואין גופות !
ג. השמיים וצבעי הרקע של איורי המהדורה הראשונה מאירים באור יקרות. לעומתה האיורים של מהדורה המאוחרת כולם באווירה קודרת והשמים חשוכים.
נראה, אפוא, כי במהדורה השניה שמו דגש על רשעות הנאצים ועל רוע מעלליהם. לעומת זאת במהדורה קמא, הראשונה, המסר הוא כח העמידה היהודי וגאולתו מאפלה לאור גדול.
צילומי השערים לפניכם, שובו והתבוננו בהם …

ספריית הרמב"ם (בית אריאלה)  מעמידה לרשות הציבור ללא תשלום שירות סריקה מכל אוצרות הספרייה. לרשותנו כל מאגרי המידע התורניים העדכניים. משתדלים לענות בכל נושא לכל פונה תוך 24 שעות. כתובתנו  rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: