Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יום הולדת’

ד' כסלו, תשפ"ג.

בן ששים לזקנה

ר' יהודה הלוי, בשירו "בן אדמה" מתאר את מסלול חייו של האדם. שיר זה מפוייט במנהג יהודי מרוקו בבתי הכנסת ביום הכיפורים. 

המסר הוא של חשבון נפש כי "בֶּן אֲדָמָה יִזְכֹּר בְּמוֹלַדְתּוֹ / כִּי לְעֵת קֵץ יָשׁוּב לְיוֹלַדְתּוֹ"

בשיר מוקדש בית לכל עשור שנים. בגיל 60 המצב לא מי יודע מה…

 "שַׁאֲלוּ: מֶה הָיָה לְבֶן שִׁשִּׁים? / אֵין במעשיו בַּדִּים וְשָׁרָשִׁים / כִּי שְׂרִידָיו דַּלִּים וְנֶחְלָשִׁים / לא יקומון אתו במלחמתו".

הזקנה מלווה אותנו בפרשיות השבוע של ספר בראשית.

בפרשת חיי שרה: "אברהם זקן בא בימים". לפי המפרשים זאת היתה הסיבה מדוע שולח את אליעזר עבדו למצוא שידוך ליצחק.

 בפרשת תולדות: "ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראת". זאת הסיבה להחלפה של עשו ביעקב אבינו. 

מאידך גיסא, זקנה היא גם נסיון חיים. על אליעזר עבד אברהם נאמר תכף יציאתו בשליחות כי הוא היה "זקן ביתו" של אבינו אברהם.

משום כך התורה ציוותה "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן".

בן ציון כץ, בספרו "מזקנים אתבונן", (ורשה תרנ"ד 1894) הציע – להלכה ולא למעשה – לחפש הקלות במקומות שבהם אי אפשר למכור טרפות לנכרי. 

הביטוי הקלות אינו מדוייק. הוא הציע להעמיד הלכה על מקורה, על סמך שיטות בראשונים ועל סמך הפסיקה של גדולי האחרונים (- "מזקנים אתבונן") שנהגו כך בעת הצורך.

לאחר הדפסת הספר הנ"ל והפצתו ברבים, הוסיף המחבר קונטרס עם תשובות שקיבל מרבנים ידועי שם . הקונטרס "טעם זקנים" מכיל ארבעה עמודים בלבד. 

המחבר כותב בהקדמתו שהרבנים הסכימו לפרסם את דעתם זאת ברבים.

הקונטרס נדיר ולא נמצא במאגרים. 

ר' חיים ליב  זקש מכפר חב"ד הוציא בשנת תשכ"ד (1964) מהדורה חדשה של "מזקנים אתבונן" (נמצאת באוצר החכמה). בהקדמתו כותב על "טעם זקנים" :

  1. ישנו מכתב רביעי מר' יצחק ניסנבוים בשם רבי שמואל מוהליבר. (לא נמצא בעותק שלנו).
  2. היתה מהדורה שניה של "טעם זקנים" ובה מכתב נוסף מרד"צ הופמן. (לא מצאתי רישום למהדורה זו).

"טעם זקנים" סרוק לפניכם מעותק ספריית הרמב"ם.

נ.ב.

נכתב בד' כסלו תשפ"ג, בחסד ה' עלי הגעתי היום לגיל 60. 

ולוואי שיהיה בי מ"טעם זקנים".

מתפלל לה' שיזכני ל"עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו".

[לא ציינתי בדברי הקצרים האלו, שיש העושים סעודה ביום הולדת ששים והיא נקראת "סעודת כרת". אני נסמך על מה שכתב ר' נריה גוטל במאמרו ב"אור המזרח" על ימי הולדת. שלמעט ה"תרומת הדשן", כמעט לא נזכר ולא צויין גיל זה בראשונים ובאחרונים והפנה לדברי ר' ראובן מרגליות זצ"ל. כך שאם שני בקיאים כתבו זאת הוא תימא. בשבילי הוא גם הודאה גדולה לה' על הנס המיוחד שלי לפני כשנתיים ממיתה לחיים וכסברת ר' נריה בסופו] סעודת 60

יום נעים וטוב
אבישי

אבישי 


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה בהקדם.

משחק "אתגר הכתר" פתוח. מחכים לכם בחג החנוכה. להשתתפות כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: