Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יעקב יהושע פלק’

בס"ד

 

נשיא ארץ ישראל

לשבת פרשת לך -לך

אישים דגולים מועטים  זכו לתואר "נשיא ארץ ישראל".

אחד מהם היה הרב יעקב יהושע פלק בן צבי הירש (תמ"א-תקט"ז 1680-1765), ‬המכונה על שם ספרו  ה"פני יהושע".

על אהבת ארץ ישראל של בעל ה"פני יהושע"  יעיד  שער מיוחד ונדיר, שנוסף לחידושיו על חלק מועד, דפוס פרנקפורט שנת  תקי"ב (1752). דפוס זה נדפס בחיי המחבר.

וכה דבריו:

ויהא רעווא דמשמיא יסכימו על ידו להוציא מחשבתו אל הפועל אשר נשאו לבו לשבת בארץ הקדושה  אי"ה.

עליה פני יהושעא3

עותק ספריית הרמב"ם

 

מניין  שהרב יעקב יהושע זכה לתואר "נשיא ארץ ישראל"?

במצבה של נכדו כתוב:

baht1

(אנשי שם / בובר עמ' 198)

 

מדוע זכה לתואר נשיא ארץ ישראל? 

בובר בספרו  (שם, עמ' 106) משער שפרסומו התורני בלבד הוא הגורם לקבלת תואר יקר זה.

בובר1

 

לענ"ד השערה תמוהה.

יש הגיון רב  לחפש את קבלת התואר דווקא במעשים לטובת ארץ ישראל.  האם אין תואר זה ניתן ליחידי סגולה, שפעלו לטובת ארץ ישראל ותושביה?

האם ישנן ידיעות  על קשריו של ה"פני יהושע"  למפעל תמיכות כספיות עם יושבי ארץ ישראל?

 

אשמח לשמוע את דעתכם.

שבת שלום

אבישי

————————————–

תגובות:

א. הרב יעקב אפשטיין

אבישי שלום!

איני הסטוריון ולא בעל זכרון פנומינלי אבל השם/ביטוי זה נראה לי מאד מוכר מקריאתי בספרים. עשיתי חיפוש באוצר החכמה.

1.ומצאתי שר' שמשון ורטהיימר מוינה ג"כ נתכנה כך – תולדות היהודים בא"י – רבינוביץ (עמ' 115)  בעמודי הספר. נולד תיח נפטר תפד. (לפני הפנ"י שנולד בשנת אמ"ת ונפטר ביוש"ר).

2.וכן בשו"ת נשאל לדוד לרד"א (אופנהיים) נכתב שם שנאסר עליו בשנת תפג להשתמש בכינוי זה בגלל שנאסר לאסוף תרומות לא"י. (והמשיכו לכנותו בסתר).

  1. בסוף ספר תפארת למשה מכנה את הרב שמואל זנוויל כהנא פראנקל נשיא א"י.
  2. בס' צמח דוד ח"ג עמ' 228 קורא את הרב ר' משה באראן – נשיא א"י.
  3. במבוא לשו"ת אדרת אליהו גוטמאכר מסופר עליו שהיה נשיא א"י (עמ' 21).
  4. בספר אוה למושב על תולדות הרבנות של קהילות אה"ו מובא מכתב לר' יעקב אטלינגר שמינוהו לנשיא א"י ע"י רבני ירושלים (מוזכרים בשמותם עמ' 119-120) ויש שם חותם הכוללות של עיה"ק י-ם

וניתן לשער שמי שהכוללים בא"י תלו את עצמם בו בחו"ל – קיבל כינוי זה.

(א"ה: ר' יעקב בקש לציין ששלח זאת מקופיא ואין זו בדיקה יסודית)

השבתי לו:

ידעתי זאת. ואכן כל אותם האנשים היו חלק מהתמיכה ליושבי הארץ בפועל. הם נתנו את שמם או ניסיונם וכך גייסו כספים. לא ידעתי ולא מצאתי שהפני יהושע היה חלק ממנגנון שכזה, ואכן מסתבר שהיה !

עוד אציין על שנת תי"ב, בה נכתב רצונו לעלות לא"י, היתה  שיא המחלוקת סביב ר' יונתן איבשיץ וקמיעותיו, שבעטיה נאלץ הפני יהושע בשנת תקיא לעזוב את רבנותו בפרנקפורט, ואולי זה הרקע לרצונו לעלות לא"י. לא הארכתי בזה ברשימתי, כי התחייבתי לרשימה קצרה…
שבת שלום
אבישי

 ב. חנוך גטליב

לידידי היקר המלומד רבי אבישי,

אתגרתני ואתגר.

אחר העיון נראים הדברים פשוטים (עי' באוסף בקובץ המצ"ב ויש עוד) ובקיצור –

בסקירת תולדותיה של העיר לבוב – … לבוב היתה גם מקום מושבו של הגבאי הראשי לכספים שנאספו בקהילות פולין וליטא למען היישוב בארץ-ישראל. תארו היה "מרא דארעא דישראל", או "נשיא ארץ-ישראל" ותפקידו המכובד היה איסוף הכספים, המרתם במטבע עובר לסוחר באימפריה העותומאנית והעברתם לארץ-ישראל. מאחר שלבוב היתה בקרבת הגבול ויהודיה, כאמור, עמדו בקשרי מסחר עם קושטא, נוח היה לבחור את העיר כמקום מושבו של הגבאי הראשי לכספי ארץ-ישראל. כיהנו בתפקיד זה נכבדי הקהילה או רבניה. ; מוזכר שם גם כי – רופא החצר של המלך הד"ר שמחה מנחם עמנואל בן הרופא יוחנן ברוך די יונה נבחר ב-1698 לפרנס בוועד דד"א, ושנים רבות כיהן כ"נשיא ארץ-ישראל".

היו רבים מרבני לבוב שנכתרו בכתר זה וביניהם גם הפני יהושע שהיה רב בלבוב כשנתיים – [על מסכת טלטוליו  אפשר לקרוא בערך יעקב יהושע פלק בויקיפדיה] ע"כ

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: