Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘כותרת’

בע"ה

 

קדושים תהיו – כי קדוש אני ה' אלקיכם.

[ויקרא, פרק יט פסוק א]

רשימה לפרשת אחרי מות – קדושים

קדושים תהיו  – הרי זו כותרת לפרשה כולה, שהיא מרובה במצוות.

כפי שאומר הרשב"ם על הפסוק הזה:  "מפני שהרבה במצוות, הוזהרו להתקדש ולשמור".

כל המצוי בענייני עיתונים וכתבי עת יודע שהכותרת היא זכותו הבלעדית של העורך, כי כותרת טובה מושכת את עין הקורא.

לאחרונה רעשה הארץ על "פקודת השירות המשותף", שעסקה בשילוב נשים ביחידות לוחמות בצה"ל.

דברים בעל פה נשא הרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת הר המור, בנידון זה. הם הועלו על הכתב בחוברת דקה ופוזרו בין הישיבות בהפצה פנימית. חוברת אחת הגיעה אלי לפני כחודשיים דרך בני שלומד בישיבת מצפה רמון. כותרת החוברת היתה:

עמוד הענן משלים לעמוד האש

על תהליכים  העוברים על החברה הישראלית 

ועל צה"ל מתוך המבט של הארת הגאולה.

כותרת עניינית. התוכן פולמוסי וחריף אך נקודת המבט היא של הארת הגאולה

שער החוברת

בהקדמה לחוברת מובאת ציטטה מדברי הרב קוק זצ"ל, הרואה גם בחושך (עמוד הענן) חלק מתהליך של הופעת האור (עמוד האש).

כשהנושא עלה לדיון ציבורי הוקם מטה הסברה. אחת מפעולותיו היתה הפצת החוברת הנ"ל לציבור הרחב.

אותה חוברת בדיוק, מילה במילה, חולקה באלפי עותקים בבתי הכנסת ברחבי הארץ.

אותה חוברת – אך בשינוי קל. הוחלף דף השער.

הכותרת המקורית, על עמוד הענן המשלים לעמוד האש, נדחקה פנימה לעמוד 2 ובמקומה נוסחה כותרת חדשה.

האם צדקו המפרסמים? האם עשו צדק עם מטרת החוברת?

האם הכותרת מקדשת את המטרה?

שער החוברת

לצפיה בחוברת ראו נא כאן.

שבת שלום

אבישי

מודעות פרסומת

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: