Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘כתב רש"י’

א"ב של  כתב יד ספרדי

בשנים האחרונות כבר לא מלמדים לקרוא אותיות כתב  רש"י בבתי הספר הממלכתיים. לצערי, אני נפגש בתוצאות של המחדל החינוכי הזה, כאשר אני מציע ספר כתוב בכתב רש"י לבוגר מערכת החינוך הממלכתי ועל פי ארשת פניו אני רואה שכתב רש"י דומה עליו כ'סינית'. כדי להקל עליו  אני מציע  לו להיעזר בסימניות שהפקנו בספריה המשוות אותיות רגילות לכתב רש"י. אני מראה לו ש'השד לא נורא'. בסך הכל רוב האותיות זהות, ואלו ששונות הן – יוכל להיעזר בסימניה !

הסימניה הזאת הפכה ללהיט בין הקוראים ואני מרבה לחלק אותה לתלמידים המבקרים אצלנו.

בדומה לכך מצאתי לנכון לערוך סימניה  נוספת לצורך עצמי, סימניה של אותיות א"ב של כתב יד ספרדי. לעיתים אני נתקל בשערי ספרים ישנים, בהערות שבשולי דפי ספר עתיק או במכתבים, בכתב יד של חכם ספרדי. ברגע הראשון גם לי זה נראה כמו 'סינית', חסר הבנה ופשר. הנה נסו לפענח שורה  מתוך מחברת שאלות ותשובות "משפטי עוזיאל", כתב ידו של הראשון לציון, חכם בן ציון מאיר חי עוזיאל, המצויה בספריית הרמב"ם :

בוודאי הצלחתם בשתי המילים הראשונות "רב גדול !", בגלל שהן כתובות באותיות מדוגמות, אך מה עם  ההמשך? אני משוכנע שרובכם – ככולכם לא תצליחו לזהות.

הנה התרגום המלא: "רב גדול ! קבלתי אל עבר פני קונטרסו הנכבד אשר חבר בדין…"

כדי להקל עלי בפענוח כתבי יד ספרדים רבניים –  כתב חצי רהוט –   בניתי, אפוא, את הסימניה הבאה:

חשוב לציין, כי כיוון שמדובר בכתבי יד הפענוח דורש מאמץ, היות  וייתכנו שירבוטים ומשיכות קולמוס החורגות מ"הסימניה".

לתירגול נוסף,  הנה לפניכם כותרת מכתב המופנה לרב בן ציון עוזיאל, מהתקופה שהיה אז רב  של העיר יפו, ימי טרום מלחמת העולם הראשונה.

כדי להקל עליכם אכתוב את המילים המופיעות בכותרת בערבוביה. נסו לשבץ אותם כסדר שנכתבו.

המילים המופיעות במשפט הם:

שליט"א, הרה"ג, ידי"נ, פעיה"ק, ציון, עוזיאל, יפו, ת"ו, בן, ואגפיה, רב, לכ', ח"ב (=חכם באשי?), וכו', שלום, מוה"ר

בהצלחה!

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת  ישנים וחדשים לא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: