Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘לונדון’

בע"ה

…ומעריבים וזמירות ישראל

רשימה לפרשת ויקרא – ראש חודש ניסן

שלום.

בשבוע וחצי האחרונים סגרנו את בתי הכנסת בקהילה ואנחנו מתפללים מניין מצומצם תחת כפת השמים. בתי הכנסת בכל השנה משמשים אותנו לתפילה בציבור וללימוד משותף בבוקר ובערב. חסרונם מורגש ביותר בימים אלו. בע"ה נשוב אךליהם במהרה בבריאות טובה ונתפלל לרפואה שלמה לכל החולים.

בשער עותק ספריית הרמב"ם של ספר "מראה עיני הכהן" (ברעסלא, תקע"ו 1816) ישנה חותמת מחוקה במקצת וממנה מבצבץ כיתוב המשייך אותה לבית כנסת מסויים. הכיתוב משולב אותיות עבריות ולועזיות.

חלק ראשון מספר מראה עיני הכהן (ברעסלא, תקע"ו 1816). המילים חלק ראשון מחוקות.

אם נתבונן מקרוב בחותמת ונהפוך אותה כדי לקרוא אותה  מכל הכיוונים נבחין במילים הבאות:

  1. במרכז החותמת כתוב:

    Scarborough St Synagogue

חיפוש במרשתת של בית הכנסת, אשר שכן ברחוב Scarborough, מעלה כי מדובר בבית כנסת צנוע בעיר לונדון, שיש לנו ידיעות על פעילותו  בין השנים 1873-1920. בית הכנסת מנה עשרות חברים.

2. בסובב לכיתוב הלועזי מופיע כיתוב עברי אשר מחוק בחלקו. ניתן לקרוא בבירור את המילים:

ומעריבים וזמירות ישראל

בטרם נפנה לפענח את המילים המחוקות נסב תשומת לבכם לחותמת נוספת דהויה בתחתית עמוד השער.

פענוח:

19SEP05

Rabbi  A Hyman

st, South London […]

רבי a hyman הוא הרב אהרן היימן. אישיות שאני מכירה היטב דרך הספרים שכתב, אלו העומדים במדף ספרי היעץ מאחורי דלפק הספרנים. נציין שתי יצירות מופת של איסוף וסידור:

  1. תולדות תנאים ואמוראים. לונדון תר"ע 1910 (מהדורה ראשונה)

2. כרכי "תורה הכתובה והמסורה", המקיפים את כל מקורות חז"ל לפי סדר פסוקי התורה והנ"ך. תל אביב תרצ"ז – 1937

על קורות האיש המיוחד ראו נא ערכו באנציקלופדיה של תדהר עמוד 1, עמוד 2.

בהקדמה שכתב בנו בראש ספר "תורה הכתובה והמסורה" ובו תיאור חייו של הרב אהרן מופיע גם בית הכנסת שלנו:

"משכימים ומעריבים זמירות ישראל" 

הרב אהרן זכה לגמור את לימוד הש"ס בצבור ארבע פעמים בבית כנסת זה.

עתה נשוב לחותמת הראשונה ונשלים את המילים המסתתרות ונקבל את הכיתוב המלא:

שייך לחברה ש"ס המשכימים

ומעריבים וזמירות ישראל

בבית כנסת קטן זה, ששכן בדרום לונדון, התקיימו בקביעות לימוד תורה ואמירת תהלים ("זמירות ישראל"?) בהשכמת הבוקר ובערוב היום ("המשכימים ומעריבים").

הרי זו דוגמא אחת, נפלאה, על מרכזיותו של בית הכנסת בחייו של היהודי.

שבת שלום

בשורות טובות

אבישי

נ.ב. תודה לרעי חנוך גוטליב על עזרתו הרבה בפענוח החתימות ובהכנת הרשימה.


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

<span>%d</span> בלוגרים אהבו את זה: