Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘לנטוע שמים’

בע"ה

רשימה לפרשת פינחס 

יפקד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה:

אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם, ואשר יוציאם  ואשר יביאם,

ולא תהיה עדת ה'  כצאן אשר אין להם רועה:

(במדבר, פרק  כז פסוקים טז-יז)

 

הרב דוד פוקס

 

בשבוע שעבר אשתי  הביאה הביתה ספר שקיבלה במתנה בכנס החמ"ד השנתי. שם הספר "לנטוע שמים": פרקי חיים וחינוך, שיחות עם הרב  דוד פוקס הי"ו  (הוצאת מכללת הרצוג – תבונות, אלון שבות,  תשע"ו).

כמי שלמד בישיבת בנ"ע "נתיב מאיר" שמו של הרב  דוד פוקס היה מוכר לי. אף שכבר לא שימש כר"מ בתקופתי שמו היה נישא בהערצה.

התחלתי לקרוא בספר ופשוט נשביתי ביופיו של הספר ובדמותו של האיש.

הרב  דוד פוקס מוביל קו חנוכי, שבו הלימוד צריך לגעת בתלמיד ולהיות משמעותי עבורו.  מכוחו נוסדו תוכניות לימוד ואתרים כדוגמת "לב לדעת", המנסים ליישם עקרונות חינוכיים אלו.

כך  גם חי הוא  כל ימיו באחדות מופלאה של שמרנות וחדשנות.  כל זה בא לידי ביטוי בספר שבו משובצים סיפורים אישיים וסיפורים שיש בהם שימוש תלמידי חכמים גדולים כר' שלמה זלמן אויערבך, ר' חיים קרייזווירט (שהוא רואה בו את רבו המובהק) ואחרים.

בחרתי להביא בפניכם סיפור אחד, הנוגע במציאות מיוחדת של חיינו במדינת ישראל.  לאחד מתלמידיו של ר' דוד הוצע  להתגייס כסוכן מוסד ולהישתל בארץ אויב בזהות חדשה. השאלה היתה, האם ייקח עליו את המשימה, הכרוכה בטשטוש זהותו היהודית לאורך שנים? האם יחזור לחיי תורה ומצוות אחרי תקופה ממושכת בזהות זרה?

לצורך בירור הלכתי ירד ר' דוד עם תלמידו מירושלים לבני ברק,  לביתו של  ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ה"סטייפלר".

ר' דוד, אליבא דשיטתו, כותב שדווקא דרך הצגת השאלה על ידי אותו התלמיד הביאה לתשובתו של הסטייפלר.

הרב דוד פוקס 3הרב דוד פוקס 4

 

 

בחיפושי אחר מקבילה הלכתית, לשאלה כל כך משמעותית וגורלית לעתידו של השואל, מצאתי לעת עתה מקור אחד נוסף שדן בנושא.

בספר "משא בהר" שחיבר הרב אברהם משה אבידן (זמל), שהיה סגן הרב הראשי לצה"ל.

 

משא בהר

אשמח לקבל מקורות נוספים!

 

שבת שלום

אבישי

 

תגובות:

הרב יעקב אפשטיין:

אבישי שלום!

בספר של גד שמרון 'הביאו אלי את יהודי אתיופיה' הוא מספר שהמפקד הראשון של הפעילות בסודן היה בחור דתי שקיבל היתר מהרב גורן לאכול שרצים במהלך עבודתו. גם שם היה מדובר על פעילות בארצות אויב בזהות שאינה שלו.

2.

דוד ברוקנר:

יש"כ. למקורות נוספים – יש את המאמר הידוע בתחומין לפני כמה שנים בעניין 'מלכודת דבש', היינו איסורי עריות.

 יש שם חילוק בין פיקו"נ ליחיד שיהרג ואל יעבור, לפיקו"נ דרבים שאפשר להיות בזהות בדויה.
המאמר מופיע באתר צומת. ראה נא כאן.

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: