Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מעון הברכות’

בע"ה

"כָּל-דָּבָר אֲשֶׁר-יָבֹא בָאֵשׁ, תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ וְטָהֵר–אַךְ, בְּמֵי נִדָּה יִתְחַטָּא; וְכֹל אֲשֶׁר לֹא-יָבֹא בָּאֵשׁ, תַּעֲבִירוּ בַמָּיִם"

במדבר פרק לא, פסוק כג.

רשימה לפרשת מטות

בפרשת השבוע מסופר על כלי שלל שהובאו למחנה ישראל אחרי המלחמה עם המדיינים. על כלים אלו נצטוו בני ישראל להעביר אותם הכשרה כיון שבושלו בהם מאכלים אסורים.

בפסוקים אלו נקבעו כמה כללי יסוד של דיני הכשרות היהודיים.

בבסיס ההלכה מונחת הקביעה שיש בליעה על ידי חום. כלומר אם מאכל של איסור בושל בכלי כשר לא ניתן להשתמש בכלי היות שבדפנותיו נבלע טעם איסור. אם נבשל שוב בסיר זה יפלט טעם האיסור הבלוע בדפנותיו וייתן טעם פסול במאכל החדש. הכשרת הכלי הוא לפי צורת השימוש שהשתמשו בו.

הלכה זו  נוגעת לא רק לכלים אלא גם למגע בין מאכלים שונים. מגע חם בין מאכל כשר למאכל טרף יאסור את המאכל הכשר לאכילה, היות שבלע טעם איסור.

ההלכה מתייחסת למצב בו מאכל אחד הוא צונן והשני חם.  במקרה כזה יש עדיפות למצב של המאכל התחתון. אם הוא חם אזי שני המאכלים אסורים. אם הוא צונן די בהסרה כדי קליפה.

ההגדרה ההלכתית קובעת כי "תתאה גבר" (בארמית) = "התחתון גובר" (בעברית).

כך נפסק בשולחן ערוך, יורה דעה, סימן צא סעיף ד:

בשר וחלב רותחין שנתערבו יחד ואפילו בשר צונן לתוך חלב רותח או חלב צונן לתוך בשר רותח הכל אסור משום דתתאה גבר.

אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן קולף הבשר ושאר הבשר מותר,

ואם נפלו זה לתוך זה צוננין מדיח הבשר ומותר.

לדיון בטעמים להלכה זו, ראו נא כאן  פרק מתוך ספר "נחלת יהושע" לר' יהושע אסטנבולי (ירושלים, תשס"ב 2002).

——————————

השבוע מצאתי כתוב בשער ספר "מעון הברכות" (דיהרנפורט, תקע"ו 1816) את הביטוי  "תתאה גבר".

הקפתי אותו בעיגול ירקרק והגדלתי אותו כפי שתראו בתמונות הבאות.

מדוע נכתב כאן ?

האם עוסקים אנו בדיני כשרות ?

 

 

הספר "מעון הברכות" הוא פירוש למסכת ברכות, הראשונה בסדר התלמוד הבבלי.

אין כאן דיני כשרות.

השימוש בביטוי "תתאה גבר" הוא שימוש מושאל בלבד.

בעליו הנוכחיים של הספר – אברהם הלוי המכונה בראמבערגע  (כנראה לו החותמת A.M. LEVYׁׁׂׂׂ) – מחק את שם הבעלים הקודמים. הוא העביר קו על שמם וכתב את שמו מתחת.

"תתאה גבר" – הספר שייך למי ששמו כתוב אחרון, בשורה התחתונה. אולי כוונתו למאוחר בסדר הדורות.

 

שבת שלום

אבישי

——————————–

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.
שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: