Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘משפחת חדאד’

 

בע"ה

"אותות ומופתים באדמת בני חם"

רשימה לפרשת שמות

ספר שמות הוא ספר הניסים והפלאות. בפרשתנו משה מוכיח לפרעה באותות ובמופתים כי א-לוהים שלחו להוציא את בני ישראל ממצרים. בהמשך נגיע לעשר המכות ועוד היד והזרוע נטויה.

מסורת הנסים שזורה בקורות עמנו ורבים הם הסיפורים על מופתים שנעשו לאבותינו.

הרשימה השבועית תעסוק ברבי נסים  חדאד, מחכמי ג'רבא, שסיפורי מופת שזורים בדמותו.

שער הספר "שבות יהודה", פירוש על המכילתא.  ה"מכילתא" הוא מדרש תנאים קדום על ספר שמות. הפירוש נכתב על ידי רבי יהודה נג'אר, חכם תוניסאי ידוע (נפטר בשנת תק"ץ 1830). דפוס ליוורנו תקס"א 1801. עותק ספריית הרמב"ם

לדמותו של רבי נסים חדאד התוודעתי בדרך מקרה. בעקבות בדיקה של רישומי בעלות בכתב ערבית-יהודית על ספר "שבות יהודה".

רישומים אלו מופיעים בצילום למעלה כשהם ממוסגרים בקו סגול. וזה לשונם:

1.

האד֗ אלמכילתא מתאע רבי נסים חדאד יצ"ו ניר"ו ס"ט

ואלד֗ יאכד֗ו ומא יירדוש למולה יקטע ביה מה פיה אכי"ר ע"ה

שמעון חדאד יצ"ו ניר"ו ס"ט

 2.

האד֗ אלמכילתא מתאע רבי נסים חדאד ושל שמעון חדאד יצ"ו ושל הא[?] חדאד יצ"ו ושל לוי חדאד יצ"ו ס"ט

ותרגומם לעברית:

1.

זאת המכילתא של רבי נסים חדאד יצ"ו ניר"ו ס"ט

והלוקחו ואינו מחזירו לבעליו יפסק עליו מה שבו אכי"ר ע"ה

שמעון חדאד יצ"ו ניר"ו ס"ט

2.

זאת המכילתא של רבי נסים חדאד ושל שמעון

חדאד יצ"ו ושל הא[?] חדאד יצ"ו ושל לוי חדאד יצ"ו ס"ט

[הפענוח והתרגום בידיו האמונות של הרב עזרא קורח נר"ו]

 

נסיתי לבדוק מי אם אותם חכמים בני משפחת חדאד המנויים כאן: נסים, שמעון ולוי.

באתר "תוניסיה  מורשת" מופיעה בין שושלות הרבנים גם שושלת משפחת חדאד.

התמונה לקוחה מאתר "תוניסיה מורשת" והיא מלווה את כל מדור שושלות הרבנים

כפי שאפשר להיווכח מדובר במשפחה מיוחסת מאד ורבת ענפים.

תיאור נרחב של אישי המשפחה לענפיה השונים מופיע בהקדמת ספר "חן טוב למרי נפש" (ג'רבא תש"ו 1946) שמחברו הוא רבי נסים חדאד. ראו נא כאן.

בכל חיפושי מצאתי צירוף אחד שיכול להתאים למחזיקי הספר הנ"ל. כמובן זו השערה בלבד. מדובר ברבי נסים חדאד מרבני ג'רבה. רבי נסים זה היה ידוע כאיש קדוש ובעל נסים.

פסקה מתוך ספר "חן טוב למרי נפש"

כדאי לקרוא את תיאורו בתוך ערך "משפחת רבני חדאד" בספר "משחת קודש" (ירושלים תשמ"ה 1985), שחברו אפרים חדאד. לפניכם שני קטעים פלאיים מדמות הוד זאת.

לערך כולו ראו נא כאן.

בסוף הערך כתוב, כי  ר' נסים חדאד היה בן דורו הצעיר של רבי יהודה נג'אר, מחבר ספר "שבות יהודה " על המכילתא, וכן שלרבי נסים היה בן בשם לוי.


נספח

בעותק  "שבות יהודה" שבספריית הרמב"ם נוסף על דפי הכריכה הפנימית עוד רישום בעלות מאוחר. רישום זה נכתב בחלקו בעיפרון ועל כן הסריקה שלפנינו לא חדה ובהירה. זה לשונו:

מגן הוא לכל החותם בו

הק' יהושועהרענריי[ך] בן הגאון משאמלויא יע"א

 

ובצידו הערה בכתב ידו של הרב שלמן זלמן עהרנרייך, אב"ד שאמלוי.

שבת שלום

אבישי

 


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: