Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘סין טין’

בע"ה

וְהָאִ֥ישׁ מֹשֶׁ֖ה עָנָ֣ו מְאֹ֑ד מִכֹּל֙ הָֽאָדָ֔ם אֲשֶׁ֖ר עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה.

רשימה לפרשת בהעלותך

מעלת הענוה גדולה היא. אמרו  בתלמוד הירושלמי בשם רבי יצחק בר אלעזר: מה שעשתה חכמה עטרה לראשה – עשתה ענוה עקב לסולייתה. (ירושלמי ,שבת פרק א הלכה ג).

נהגו חכמי הספרדים להוסיף בחתימת שמם את ראשי התיבות ס"ט. ישנם כמה אפשרויות לפענוח ראשי התיבות. יש אומרים שהם סיפיה טב (=סופו טוב) ויש אומרים שהם "סין טין", כלומר עפר ואפר או רפש וטיט.

הנה שתי דוגמאות:

א.   בשער ספר ברך משה (ליוורנו תקס"ט 1809) מופיעה הקדשה בכתב יד ספרדי חצי רהוט.

שער ספר "ברך משה", ליוורנו תקס"ט 1809. המחבר: רבי משה גאלנטי. עותק ספריית הרמב"ם

 

ההקדשה היא של בן המחבר, החותם "כ"ד (כה דברי) שועל בן ארי, קטן מכל שבטי [ישראל], הצעיר יהונתן גאלנטי ס"ט.

כך הוא פענוח מלא של ההקדשה:

ב. בסוף ספר "אברהם במחזה" לר'  יהושע אברהם קריספין (אזמיר תרכ"ט 1869) מופיעים שמות שני בניו, שלקחו אחריות על הספר:

הצעיר יום טוב קריספין ס"ט, הצעיר יצחק קריספין ס"ט.

 

תשומת לב מיוחדת אני מבקש שתקדישו דווקא לחותמות הידניות.

לרוב החותמות הספרדיות הציוריות יהיה להן חלק עליון ובו שם החותם בצורה נאה (וקשה לפענוח…) וזנב היורד למטה ובו כתוב ס"ט.

ראש שער ספר "אברהם במחזה", אזמיר תרכ"ט 1869. המחבר: יהושע אברהם קריספין. עותק ספריית הרמב"ם

אני מעלה כאן השערה, שצורה החתימה הזאת מבטאת ענוה.

האם רק אני מדמיין בחלק התחתון ציור הדומה לתולעת או לשבלול, כדברי דוד  המלך בספר תהילים פרק כב: ואנכי תולעת ולא איש ?

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: