Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ספריית רוטשילד’

בע"ה

על חותמת בשולי ספר שדוד

רשימה לשבת פרשת דברים. תשעה באב.

על המדף בספריה המתחדשת שלנו מונח עותק יפה של ספר שאלות ותשובות "כנסת ישראל", שחיבר הרב ישראל ששון ונדפס בליוורנו בשנת תרט"ז 1856.

בשולי הכריכה הפנימית מצאתי את החותמת הזאת:

תמהתי מה פשרה של החותמת ?  איך הגיעה לספר ?

שיערתי שמדובר בחותמת שנחתמה בספר בחודש ספטמבר שנת 1945. זו שנה משמעותית שבה הסתיימה מלחמת העולם השניה.

רעי חנוך גוטליב מצא באתר LOOTED CULTURAL ASSETS, המרכז מידע על נכסי תרבות שנבזזו על ידי הנאצים, עוד שני פריטים עם חותמת זהה.

  1. עין יעקב. דפוס שקלוב תקנ"ח 1798.

המקור כאן

חותמת בתוך ספר "עין יעקב" הנ"ל

2. חומש במדבר. דפוס אופנבך תקס"ט 1809.

המקור כאן

חותמת בתוך חומש "במדבר" הנ"ל

בשלב ראשון פוענחה  החותמת:

.desinf – קיצור של  Desinfektion = חיטוי.

[LK –  כנראה שם המעבדה

 

די היה ברור לנו שספרים אלו הם ספיחים של פרשה עגומה הקשורה לשוד הספרים על ידי הנאצים.

כידוע, הנאצים אספו ספרים יהודיים מספריות ברחבי אירופה הכבושה. ספרים אלו נועדו למכון הנאצי לחקר השאלה היהודית.

לאחר קריסת הרייך השלישי נמצאו מאות אלפי הספרים במחסנים בסביבות פרנקפורט.  באוצרות השדודים טיפלו גופים שונים: MFA&A, OAD, JCR.

ספרים רבים הגיעו אחר כך לארץ במסגרת מפעל "אוצרות הגולה" וחולקו לספריות כאן. גם אצלנו בספריית הרמב"ם ראיתי לא מעט עותקים שבאו משם.

 

תמהתי, מדוע לא ראיתי חותמת זו עד כה בשום ספר?

בעיון במסמכים וקריאה במחקרים שונים על שלבי תהליך חלוקת הספרים למדנו כי בשלב הראשון, עם סיום המלחמה באמצע שנת 45,  רוכזו חלק מהאוספים בספריות מקומיות.

בשלב מאוחר יותר רוכזו כל הספרים במחסן אחד באופיבך ומשם נפוצו על פני תבל.

חנוך מצא דיווח מחודש ספטמבר 45  על חיטוי שנעשה ל 8600 ספרים בספריית רוטשילד בפרנקפורט. כנראה זו יוזמה מקומית.

לפניכם הציטוט כפי שהופיע בדיווח:

Example: PAGE 22, Weekly report, dated 12 September 1945: [At the Rothschild Library Collecting Point] ‘the disinfection of books has now reached 8600

נסכם:

שלשת הספרים הנ"ל נשדדו על ידי הנאצים ימ"ש, ונאספו אחר המלחמה בספריית רוטשילד בפרנקפורט.  כמות מצומצמת מספרים אלו עברו חיטוי בחודש ספטמבר שנת 1945.

 

שבת שלום

צום קל ומועיל

אבישי

 


נספח:

1.

חברי איתי ולנר מצא מאמר על אוסף הספרים שהגיעו לאוניברסיטת קייפטאון בדרום אפריקה אחרי השואה. בסטסטיקות בשולי המאמר מוזכרת אותה חותמת:


2.

ישבתי בצום תשעה באב על הרצפה ועיינתי בספר שעוסק בזכרונות רבנים שעברו את השואה.

בסוף הפרק על הרב יעקב אביגדור מדרוהוביץ' קראתי אודות עבודתו במיון הספרים שהובאו לספריית רוטשילד אחרי השואה.

נושא שהתוועדנו אליו רק השבוע…


3. לאחר זמן רב מצאתי חותמת השיכת למחסן הספרים באופיבאך.

שם הספר והמחבר: Ästhetik des reinen Gefühls / von Hermann Cohen. ברלין 1912

(אסתטיקה של תחושה טהורה / מאת הרמן כהן.)

 

——————————————————————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

——–

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: