Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ספר הזהר' זהר’

בע"ה

רשימה לל"ג בעומר

ספר הזוהר בשוק הרוכלים ברמלה?

לפני כארבעה חודשים הגיעה אלינו לספריית הרמב"ם מעטפה ובה ספרים ישנים שנשלחו אלינו כתרומה. במעטפה היו כמה ספרים מדפוסי ג'רבה ופריט נוסף: כרך של ספר הזוהר (ויקרא-דברים) נתון בתוך כריכת קרטון מאולתרת. העמוד שלפני דף השער קרוע ועליו מופיע הכיתוב הבא:

זכיתי להגות בספר הזוהר… ולאחריו נרשמו צירופי אותיות מוזרים [ב"ז… א ב"ר ב"חסב"ה], שאיני יודע לפענחם.

 

 

זכיתי

הרצתי מכתב לפי הכתובת שעל המעטפה ובקשתי פרטים על מוצא הספר.

 

בע"ה                                                                                         אדר א תשע"ו
לכבוד
ר' ראובן כהן
רחובות
הנדון: מכתב תודה
שלום רב לאוהבי תורתך !
הופתענו לקבל ממך מעטפה ובה ספרים ישנים שהואלת לשלוח לספריית הרמב"ם.
שמחנו לגלות שספרים אלו – דפוסי ג'רבה –  לא היו מצויים כאן והשלימו אוספים בתחומים  אלו.
הספר הנוסף זוהר (ויקרא+) שנתון בכריכת קרטון מאולתרת הוא  חריג מהאחרים. יש בו גם חותמת מוזרה בעמוד הקודם לשער. נבקש ממך פרטים נוספים על בעלי הספר בעבר, התוכל לספר לנו כיצד הגיע אליך ומי החזיק בו קודם?
אחתום בברכת התודה והברכה על מתנה מיוחדת זאת.
אבישי.
————–

התשובה לא בוששה לבוא. והיא לפניכם:

שלום רב
שמי ראובן  כהן, תושב רחובות.
תודה על מכתבכם המצ"ב.
את ספר הזוהר ששלחתי אליכם קנתה , או אולי הצילה, אשתי בשוק הרוכלים ברמלה.
אין לי כל אינפורמציה מעבר לזה ולא ידוע לי איך הגיע לשוק הרוכלים ברמלה שמתקיים אחת לשבוע בימי רביעי .
אודה לכם אם תציינו כי הספר נתרם לכם ע"י ראובן וסימונה כהן   מרחובות.
בברכה
ראובן

זוהר3

עיון מדוקדק בספר, שמצבו הפיסי לא משובח, מגלה שתי חותמות דהויות (ראו חצים בסריקה לעיל) . אחת, בגב השער  של "עקד ישיבת חכמי לובלין". והשניה, חותמת בשולי העמוד הראשון של  מדינת ישראל – משרד הדתות…,  וזהו נוסח החותמת המלא (לקוח מעותק אחר בספריה):

הדתות

כיצד התגלגל הספר  מישיבת חכמי לובלין  לשוק הרוכלים ברמלה ?

מה פשר צירופי האותיות הסתומים?

תעלומה.

 


ספר הזוהר, "הוצאת סיני", ירושלים?

באחת התיקיות בארכיון הספריה מצאתי  מכתב, שנשלח על ידי  הרב ראובן מרגליות, מנהלה הראשון של ספריית הרמב"ם.

הרב מרגליות אישור קבלת ספר

המכתב הוא מכתב תודה סטנדרטי על ספר שנתרם לספריית הרמב"ם. המכתב ממוען להוצאת "סיני" בירושלים ובו אישור על קבלת ספר "האשה העבריה". לפי הרישום במפעל הביבליוגרפיה "האשה העבריה" היא חוברת בת 24 עמודים, שיצאה לאור בשנת תרצ"ח (1938) והיא  ראשונה בסדרת ספריה עממית של חברת הוצאת "סיני" בע"מ. החוברת נדפסה בדפוס ורקר.

הרב מרגליות הוסיף במכתבו הערה ושאלה: אגב, הזהר עם הגהותי הולך ונדפס, ומה עם ההגהות שאצלכם?

הדפסת ספר הזוהר, מהדורת הרב מרגליות, החלה בירושלים בשנת ת"ש (1940), עת נדפס החלק הראשון על בראשית.  המו"ל היה מוסד הרב קוק,  המדפיס היה "דפוס העברי" של יחיאל ורקר.

אני משער, שהיות וגם "האשה העבריה" וגם חלקו הראשון של ספר הזוהר מהדורת הרב מרגליות נדפסו אצל אותו מדפיס ירושלמי  (ורקר), ייתכן שנפגשו יחדיו – הרב מרגליות ואנשי "סיני" –  על אמהות הדפוס ומשם ההיכרות המשותפת.

במכתבו להוצאת סיני מזכיר הרב מרגליות: "ומה עם ההגהות שאצלכם". לאיזה הגהות על ספר הזוהר התכוון הרב מרגליות? להגהות נוספות שלו או של אחרים?  האם נדפסו הגהות אלו ?

לא מצאתי הדפסה של ספר הזוהר ב"הוצאת סיני" הירושלמית. ליתר דיוק, גם "הוצאת סיני" הירושלמית (להבדיל מ"דפוס סיני")  אינה ידועה. ברישומי מפעל הביבליוגרפיה לא נמצאו לה פרסומים נוספים.

מי  יכול לתרום מידע על הוצאה זו?

ל"ג שמח

ושבת שלום

אבישי

 


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

 

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: