Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘עברון’

בע"ה

"קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה, כי לך אתננה"

"ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח לה'"

[פרק יג, פסוקים יז-יח]

–רשימה לפרשת לך-לך–

כולנו מכירים את העיר חברון, "עיר האבות", המצויה דרומית לירושלים, בנחלת שבט יהודה.

האם מוכרת לכם "חברון" נוספת, בצפון הארץ, בגליל?

נא הביטו במפה שלפניכם, בה מופיעים שני מקומות בשם חברון. סימנו בחץ סגול את שני המקומות בשם חברון. זו שבארץ יהודה וחברו "חברון הגלילית".

האם יש שני חברון בארץ ישראל ?

%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9f4

 

מפה זו מופיעה בסוף ספר "ראשית הלימוד", שנדפס בברלין בשנת תר"כ 1860.

מחבר הספר הוא  הבבליוגרף הנודע משה שטיינשניידר, שלפרנסתו עסק גם בהוראה ובניהול בתי ספר.

"ראשית הלמוד" הוא ספר לימוד שנועד לתלמידי בית הספר של דוד ששון בבומביי. בספר פרקים ללימוד קריאה ודקדוק עברי, היסטוריה יהודית, קצת ערכי היהדות וגם את המנון הממלכה הבריטית (בתרגום לעברית + תווי נגינה). בסופו נדפסו שתי מפות: אחת זו של ארץ ישראל התנ"כית ושניה של יבשת "אזיא" (אסיה).

%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a84

שער הספר. עותק ספריית הרמב"ם

%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a81%d7%90

"ראשית הלימוד" . פריט 21 ברשימת פרסומי שטיינשניידר, שערך תלמידו א. קוהוט

נחזור לשאלה בה פתחנו לעיל, כיצד הגיעה חברון לגליל? האם היו שני חברון בארץ כנען?

ביוזמתו של רעי חנוך גוטליב ובהמלצתו של פרופ' ריכב רובין (מח"ס "צורת הארץ")  נערכה בדיקה מידגמית באוסף המפות של ארץ ישראל על שם ערן לאור, באתר הספריה הלאומית, המכיל אלפי מפות סרוקות. התוצאות הראו כי זו תופעה מצויה במפות עתיקות רבות. להלן  שתי דוגמאות משנות השלושים של המאה התשע עשרה.
%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9f2

 

%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9f1

חנוך העמיק חקר ומצא כי מדובר בשיבוש של מקום המוזכר בספר יהושע בין ערי ירושת שבט אשר.

"וְעֶבְרֹן וּרְחֹב, וְחַמּוֹן וְקָנָה, עַד, צִידוֹן רַבָּה" (פרק יט, פסוק כח).

מקור השיבוש הוא בתרגום התנ"ך לאנגלית משנת 1611, הידוע בשם תנ"ך קינג ג'ימס (the King James Version).

%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9f3

בימינו, על מקומה של עברון המקראית  התנחל קיבוץ עברון, הנמצא בגליל המערבי בנחלת אשר.

 

אברהם אבינו התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה.

בדרכו הוא עבר בעברון הגלילית אך בחר להשתקע בחברון אשר ביהודה.

שבת שלום

אבישי

 


תגובות:

כתב לי אורי פריאל:

שלום אבישי,
בכל אחת מהמפות הנוספות מצוינת חברון הגלילית במקום אחר.
בכל מקרה לא נראה לי שעברון הנוכחית ממוקמת על חברון הגלילית.
שבת שלום,
 ————–
השבתי לו:

אורי שלום

לא נכנסתי לפרט על כך בבלוגי.  הרבה מהמפות העתיקות לא מדוייקות ובהם עברון זזה מזרחה או צפונה. היה גם בלבול בין עברון לעבדון, ששניהם בנחלת שבט אשר.
אני מסכים שהביטוי שהשתמשתי בו "שעל מקומה של עברון המקראית התנחל קיבוץ עברון" לא מדויק. אבל יש כאן המשכיות השם, שבנחלת אשר היה קיים יישוב עתיק בשם עברון.
אני מצרף תצלום מפה מדוייקת ששירטט קיפרט (פרופ' רובין אמר לי שהוא בר סמכא) ותראה שם את מקומה של עברון:
 %d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9f6

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

 

 

 

..

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: