Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘עדת המערבים’

בע"ה

"ולא יהיה כקורח וכעדתו"

רשימה לפרשת קורח

באמצע המאה התשע עשרה (למניינם) פרץ בירושלים סכסוך גדול בין ההנהגה הספרדית וחכמיה לרבני העדה המערבית, יוצאי צפון אפריקה.

תורף הוויכוח היה טענת הקיפוח של יוצאי צפון אפריקה ('המערבים') ורצונם להיפרד מעל עדת הספרדים בעלי השררה. הם צרפו מחשבה למעשה ושלחו שד"רים מטעמם לארצות מוצאם.

בסערת הוויכוח נעשו מעשים קיצוניים של הכאות ומאסר כנגד ר' יעקב תורג'מן, שהיה אחיינו, חתנו ותלמידו של אדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא, מחכמי מרוקו המפורסמים.

כדרכם של פולמוסים נדפסו בו כתבי פלסתר והאשמות הדדיות. חריף במיוחד קונטרס "עדות לישראל" שנדפס על ידי חכמי הספרדים בשנת תר"ז (1847) כנגד ראשי עדת המערבים: הרב משה תורג'מן ובנו יעקב.

דפים מקונטרס "עדות לישראל". מעזבונו של אריה טויבר (תרל"א-תרצ"ב 1871-1932) בספריית "בית אריאלה". אריה טויבר היה ספרן וביבליוגרף מומחה ועבד בספריה הלאומית בשנים הראשונות להקמתה.

ר' משה תורג'מן ובנו הואשמו שהם משתפים פעולה עם בית החולים של המיסיון ומאכילים טריפות את היהודים המתאשפזים שם.

ר' משה תורג'מן אף מכונה "רב דאישפידאל", רב בית החולים של המיסיון !

הנה ציטוט. ראו אלו ביטויים קשים שזורים בטקסט. לקוחים מפרשת סוטה ומחטא קורח ועדתו.

"ופתאום הקול נשמע בעיר כי נכנסו האב והבן הנז' אצל רוח הטומאה בשאט בנפש בלי שום מכריח לא נוגש… וכרת ברית עם הרופא דאישפידאל… ועד היום הם יושבים לבטח בברית האהבה עם הרופא לאכול לשבעה בשרא שמינא ויין חמד לצבות בטן תפח רוחיה דההוא גברא… יוצא מתוך דברי ההסכמה באופן כי משה תורג'מאן הנז' ובנו אבדו מתוך הקהל ונטמעו בעמקי הקלי' (הקליפות)…"

 

קטע מתוך "עדות לישראל".

קורות הפרשה העגומה הזאת נכתבה על ידי אריה טויבר בתוך מאמר על תולדות הדפוס בארץ ישראל (בספרו "מחקרים ביבליוגרפים". ירושלים תרצ"ב 1932, עמ' 12 ואילך). ראו נא כאן.

קונטרס "עדות לישראל" וקונטרס התשובה "משפט לאלוקי יעקב" נדפסו במילואם בספר "גאוני משפחת אביחצירא", המצוי במאגר אוצר החכמה.

נסיים בדברי הסיכום של אריה טויבר לפרשה זו.

"בסוף עבדו רבנן שלמא בהדייהו", לבסוף עשו חכמים שלום ביניהם.

סוף מעשה במחשבה תחילה. האם לא מוטלת עלינו חובת הזהירות גם בעת רתיחת הלב ?

שבת שלום

אבישי

 


** להרחבה:

ד"ר אריה מורגנשטרן הקדיש פרק נרחב לאירועים הסוערים בספרו "השיבה לירושלים" : חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל בראשית המאה התשע-עשרה ‬(ירושלים, שלם, 2007). ראו נא כאן.

במאמרה של ד"ר מיכל בן יעקב על התיישבותם של היהודים המערביים בירושלים תמצאו את הרקע למשבר. ראו נא כאן.


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: