Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ענקים’

בע"ה

וְשֵׁם חֶבְרוֹן לְפָנִים קִרְיַת אַרְבַּע הָאָדָם הַגָּדוֹל בָּעֲנָקִים הוּא וְהָאָרֶץ שָׁקְטָה מִמִּלְחָמָה

ספר יהושע, פרק יד פסוק טו.

רשימה לפרשת לך לך

האדם הגדול בענקים
אמר רבי:

זה אברהם.

[ילקוט שמעוני, שם פרק כג]

חכמינו רואים באברהם אבינו דמות ענקית. יחיד ומיוחד.

במדרש קהלת רבה  אף הפליגו ואמרו כי "ראוי היה אברהם להבראות תחילה, שנאמר: "האדם הגדול בענקים הוא" – הוא תכלית הבריאה, הוא ה"אדם".

אברהם אבינו היה גם פורץ דרך וגם שמרן.

ראש וראשון למאמינים ועל אמונתו שמר ועמד בנסיונות כל ימיו.


השימוש בתארים מופלגים בספרות הרבנית היא תופעה מצויה. שאלת "הגדולים" מצויה תדיר  לפתחנו. מי הוא גדול ומי הוא ענק ?

ובכל זאת יש דמויות שבלי ספק הטביעו חותם של גדלות.

רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א (מחכמי ספרד. 1235-1310 בערך, למניינם), היה אחד מענקי הדורות, וזכה לתארים מופלגים בדומה לאברהם אבינו.

כך הוא מכונה בשער ספר "תולדות אדם" – אחד מקבצי שאלות ותשובות של הרשב"א.

שער ספר שאלות ותשובות לרבי שלמה בן אדרת (רשב"א). דפוס למברג תקע"א 1811. עותק ספריית הרמב"ם

האדם הגדול בענקים / שושנת העמקים / ועוקר הרים / כבודו בדור דורים

תיאור זה חוזר ונשנה בהסכמה לספר (שנדפסה בעמוד האחרון!).

מבין חכמי הראשונים מיוחד הרשב"א בתשובותיו. אלפי תשובות כתב רשב"א בחייו. תשובות אלו הנן עוגנים הלכתיים לדורות.

מפליא שתשובותיו נדפסו חלקים חלקים במשך כחמש מאות שנה: מתחילת הדפוס ועד ימינו !

תופעה זו הביאה את פרופ' שמחה עמנואל לכתיבת מאמר ייחודי שפורסם בגליון 13 של JSIJ (הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן). המאמר כולו פתוח לקריאה כאן. לפניכם הפתיח למאמר:

הרשב"א העניק לנו מורשת ספרותית-תורנית כאחד הענקים.  מורשת זו כוללת פירושים למסכתות בש"ס, ספרי הלכה ושו"ת בכל תחומי הדעת. כספרן בספרייה תורנית גדולה -ספריית הרמב"ם- אני נפגש בגדולה זו יום-יום.

שבת שלום

אבישי

—————————————————-

להרחבה על מסכת חייו, חיבוריו ופעלו של הרשב"א:

רבי שלמה בן אדרת – הרשב"א / ישראל מ. תא-שמע. ראו נא כאן.

קווים לדמותו של הרשב"א / מנחם ברונפמן. ראו נא כאן.


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com


בואו ללמוד !

מודעה:

ניתן לקבל הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני על כל רשימה סמוך להופעתה.

באופן זה לא נספחים פרסומות, שאינן רצויות ואינן מתאימות לאופי הבלוג. 

נא לשלוח בקשה אלי בכתובת הספריה.

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: