Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ציצית’

בע"ה

"…כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן-הָאָמָה הַזֹּאת, עִם-בְּנִי עִם-יִצְחָק"

בראשית פרק כא פסוק י

רשימה לפרשת וירא

בפרשיות השבוע ישנו מאבק בין ישמעאל ליצחק אבינו על ירושת אברהם והארץ.

הרשימה השבועית עוסקת בנוכחות של ישמעאל בהלכה.

כך לשון הטור בחלק אורח חיים סימן ח, הלכות ציצית:

…וסדר עטיפתו פירשו הגאונים כעטיפת ישמעאלים…

מדוע עטיפת הישמעאלים? האם יש קשר פנימי בין מצוות ציצית לישמעאלים?

ראשית נציין שהלכה זו אינה ברורה ונחלקו בה הפוסקים האם עטיפת הישמעאלים כוללת גם את כיסוי העיניים.

לכאורה זו שאלה שבמציאות? נלך ונראה את הישמעאלים כיצד עטיפתם?

כך סבר הרב מאיר מאזוז שליט"א, ראש  ישיבת "כסא רחמים". במכתב המצ"ב נוקט עמדה ברורה, שאין לכסות את העיניים, ולימד זכות על הפוסקים האשכנזים בחיבוריהם (משנה ברורה, קיצור שלחן ערוך) "שלא ראו עטיפת ישמעאלים  מימיהם".

 

כך הוא גם ההלכה בספר "בני חי", שחברו הרב יצחק בוחניך, מחכמי תוניסיה, ויצא במהדורה מאוירת על ידי מכון הרב מצליח (שעל יד ישיבת כסא רחמים)  בשנת תשל"ט. באיורים אלו יש תמונה והסבר על דרך השלילה. "עטיפה כזו – טעות".

 

מעניין שזו גם גישתו של רבי יחזקאל הלברשטם משינובה (גליציה) , בנו בכורו של ר' חיים מצאנז ואדמו"ר חשוב בפני עצמו. הוא ביקר בארץ ישראל בשנת תרכ"ט 1869. מסופר שכשהגיע לארץ התבטא בזאת הלשון:

"כל ביאתי לארץ ישראל כדאית היתה אך ורק לראות את הישמעאלים בגלימותיהם, ומזה לדעת סדר עטיפת הטלית כהלכתה".

"דברי יחזקאל" תשנ"ט.ליקוטים, עמ' שי-שיא.

נחזור לשאלה בה פתחנו:

מדוע עטיפת הישמעאלים? האם יש קשר פנימי בין מצוות ציצית לישמעאלים?

החכם הירושלמי רבי נח גד וינטרוב בספרו "ענות חן" (ירושלים, תשי"ג 1953) מסביר שהציצית היא בחינת ארץ ישראל. כשם שאוחזים כנפות הציצית כך נאחזים בכנפות הארץ.  פעולת עטיפת הציצית כישמעאלים קשורה, אפוא, בירושת הארץ לבני יצחק אבינו.

"ענות חן" עמוד ו


  • להרחבה. ראו נא מאמרו של הרב יוסף עזרא זליכה, שו"ת באופן עטיפה בטלית, בקובץ "פעמי יעקב", גליון לב, ניסן תשנ"ה (1995). ראוי לציון פסקת הסיום בדבריו, שנותן טעם במציאות לדעה החולקת.

שבת שלום

אבישי

Read Full Post »

בע"ה

דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם

וְנָתְנוּ עַל צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת.

רשימה לפרשת שלח

מצוות ציצית היא דוגמא טובה עד כמה חשובה העברת המסורת מדור לדור. כאשר ניתק פתיל מסורת הדורות קשה מאד להחיותו מחדש. כוונתי, כמובן, למאמצים להטלת פתיל התכלת בציצית בדורנו, לאחר מאות בשנים בהם אבדה לנו הלכה זו.

מודעה פרסומית לתשמישי קדושה וביניהם לסוגי "טליתים". נדפסה בסוף ספר "קרבן אהרן". דפוס פיוטרקוב תרנ"ט 1899. מוצעים לקניה טליתות ממגוון  בתי חרושת.

 

כבן לחסיד רדז'ין אני שמח שבני ממשיכים מסורת משפחתית ומתעטפים בטלית גדול עם תכלת. כך עשה בני מאיר נר"ו כשהתעטף השבוע בטלית מתחת לחופתו ביום חתונתו.

החוזה מלובלין בספרו "זאת זכרון" רואה בציווי "לדורותם" – ברכה. בדבריו מצאתי חידוש מעניין.

תורף דבריו: כל דיבור שלי מעביר רק חלק ממחשבתי, וכל מה שאני מלמד לאחרים הוא אחד מעשר (1/10) ממה שאני מבין לעצמי. אם ההבנה שלי טובה אוכל להעביר גם אחד משמונה (1/8) . לכן "דבר הברור לאדם יכול ללמד גם לאחרים". 

"לדורותם" – הקב"ה מברך אותנו בהשגה בהירה כדי שנוכל להעביר את המסר לדורות הבאים.

במהדורה החדשה של ספר "זאת זכרון" (הוצאת "פאר מקדושים", בני ברק תשע"ד 2014)  מופיעות בהערה מקבילות לרעיון זה בעוד שני ספרי יסוד בחסידות:  "דגל מחנה אפרים" (בשם סבו הבעש"ט !) ו"מאור עינים" (על פיו היחס הטוב הוא 1/7).

צילום מספר "זכרון זאת" מהדורת פאר מקדושים. ראו נא ד"ה 'לדרתם' והערה קט.

 

אינני יודע מה מקור היחס שנקבע בין המחשבה לדיבור (1/10, 1/7) המובא בספרים הקדושים הנ"ל.

שנזכה "לדורותם" – במחשבה, בדיבור ובמעשה.

שבת שלום

אבישי

———————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

למה ציצית עולה בזול?

לשבת פרשת שלח

"ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם,

ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת,

והיה לכם לציצית…"

(במדבר, פרק טו פסוקים לח-לט)

 

מלאכת קשירת חוטי הציצית בבגד מורכבת משלשה שלבים.

1. השחלת החוטים בכנף הבגד וקשירתם – "ועשו להם ציצית" – אלו החוטים היוצאים שאינם ארוגים, מלשון ציצית הראש.

2. לפתול את פתיל התכלת סביב שאר החוטים – "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת".

3. להשאיר חלק מפתיל התכלת, שיהיה חופשי בקצה כמו שאר החוטים – "והיה לכם לציצית"

(על פי פירוש ר' אברהם אבן עזרא)

שלב 1

ציצית2 001

התמונות מתוך חוברת "נושאים בפרק התכלת". עמותת פתיל תכלת. ירושלים. [תשע"א 2011]

שלב 2

ציצית1 001

שיטות שונות בפיתול חוט התכלת סביב שאר החוטים

 

שלב 3

ציצית3

המוצר המוגמר

 

בעשיית הציצית אנחנו משמשים בארבעה חוטים ארוכים שנכפלים לשמונה בכנף הבגד. אחד מן החוטים ארוך משל חבריו והוא השמש. חוט זה מחציתו צבועה  תכלת (שיטת הרמב"ם).  איתו מלפפים את שאר החוטים. כשאין לנו חוט תכלת אנחנו משתמשים רק בחוטי לבן. ישנם מנהגים שונים במספר הכריכות ובאופן הליפוף.

מלאכה זו  יש בה חכמה. היא נעשית בידי אדם – ולא בידי מכונה.

 

לאחרונה קניתי לבני ציציות של אחת החברות הידועות בארץ. להפתעתנו באחת הציציות היו תשעה חוטים. לכאורה בלתי הגיוני לחלוטין. כי החוטים הם תמיד בכפולות של שתים. דומה הדבר לאדם עם שני ראשים.

פתחנו את קשרי הציצית והתרנו את פיתוליה. מצאנו כי כרכו את החוטים בפתיל נפרד. חוט השמש לא היה אחד מהחוטים הכפולים שנכרכו בכנף הבגד. ציצית זו פסולה.

ראו תמונות מצורפות:

תשעה פתילים בכנף אחד !!!

תשעה פתילים בכנף אחד !!!

 

ציצית1

הציצית לאחר התרת קשריה: הפתיל הנוסף מונח בצד.

כעסתי על קושר הציציות, שעשה מלאכתו רמיה.

אולי עשה זאת מתוך לחץ בעבודה. הוא השחיל ארבעה חוטים רגילים באורך שווה, ולא אחד ארוך מחביריו. הפתרון שאילתר, כדי לא לשבור את רצף העבודה, פסל את הציצית.

זו הזדמנות בשבילי לעשות חשבון על מחירי הציציות.

כל פעם כשאני מזדמן לחנויות תשמישי קדושה להצטייד במלאי ציציות חדש, אני תמה ומתפלא על מחירם הנמוך של הציציות.

ציצית מכונה פשוטה – מכל אחת החברות הידועות – נמכרת במחירים של 16-20 שקלים.

אם ננכה את מחיר הבד והחוטים ואת רווחיו של בעל החנות והמפעל, אז כמה כסף נשאר לשלם ליהודי שתולה את הציציות  בכנף הבגד?

האם מקבל הוא שכר הוגן?

האם אני טועה ?

שבת שלום

אבישי

—————————-

תגובות:

1.

רב אבישי שלום,
למיטב ידיעתי אכן השכר שמקבל קושר הציציות הוא אפסי, מפני שמי שקושר את הציציות הם אסירים בבתי כלא שיוצאים לעבודה במפעל כחלק מתנאי הכליאה שלהם. למיטב ידיעתי בניגוד לעבר אז היה הנושא פרוץ לחלוטין, כיום יש יותר פיקוח על כך שהקושרים הם אכן יהודים (אולי אף שומרי תורה ומצוות – בזאת אינני בטוח) ואומרים "לשם מצות ציצית" לפני העבודה.
 אני מבקש לסייג את דברי ולהדגיש שזה מה שידוע לי, ולא בוודאות.
בברכה,
שמאי ברקו,
עמונה
———————
2.
שבת שלום
ותודה על הדברים הנפלאים
מה שכן אני לא חושב שצריך לייקר את מחיר הציציות, היותם של הציציות זולות גורם לאנשים (שאין יראת השמים שלהם גדולה מממונם) להרשות לעצמם לקנות חדש כשיש פגם קל וכך לא ישתמשו בציצית פסולה.
[בל נשכח שציצית הינה מצווה בעלת בלאי גבוהה בהרבה מאשר תפילין או מזוזה, וכך לאור ריבוי הקנייה שלה משלים פס היצור של הציצית את רווחיו]
איתמר שטרן

—————————————

3.

שלום

הערה בקשר לדבריו בענין מצות ציצית:

ראה יערות דבש חלק ב' כאן "ולא תפילין לבד אלא כל מצות כגון מצות ציצית הוא מצוה קלה בפרוטה אינם משגיחים לקנות מיד מומחה רק קונים מיד [(בדפו"ר) מהדרי' ו]אורחים המוכרים בפרוטה א' ב' ג' ציצית ולא ידע ממי לקחה ואי נעשה טוי' לשמה כראוי כי הנשים הבאים בשכרם לעשות ציצית כאלה קלי דעת מבלי לומר שעושין לשם מצות ציצית וא"כ כל הנושאים אינם יוצאים ידי חובתן כלל ומה יזיק לאדם אם יוסף ליתן בעד כל ציצית ב' פרוטות [(בדפו"ר) יותר] רק שידע שנעשתה כהלכתה בכל פרטי הדברים…

יישר כח על מסירת הידיעות החשובות

יעקב יצחק הכהן מיללער

——————————————–

4.

שלום אבישי

ברצוני להוסיף תגובה-למה ציצית עולה בזול

מנהגי מימים לקנות את הבד לחוד ואת החוטים לחוד ולקשור בעצמי

ומה יעשה אחד שאינו יודע לקשור-"יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים וילך אצל הבקי"

גם לאלו שלא קושרים תכלת ישנם כמה סוגים של חוטים: עבודת מכונה,עבודת יד, כפול ארבע,כפול שמונה

בברכה

משה נוימן

—————————————————————–

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: