Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘צנזורה’

בע"ה

וַיַּחֲלֹ֤ם יוֹסֵף֙ חֲל֔וֹם וַיַּגֵּ֖ד לְאֶחָ֑יו וַיּוֹסִ֥פוּ ע֖וֹד שְׂנֹ֥א אֹתֽוֹ

רשימה לפרשת וישב – שבת חנוכה

על קול התור ומשיח בן  יוסף

ברשימה מופלאה המופיעה ב"שמועות הראיה" להרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, חורז הרב את מחלוקת יוסף ואחיו כמחלוקת אידיאולוגית שראשיתה בימי השבטים, עוברת לימי החנוכה ואחריתה בתקופה המשיחית.

העתקתי את ראשית הרעיון בזיקתו לחנוכה:

ללימוד השיחה כולה ראו נא כאן.

————————

"התור" הוא שמו של כתב עת שבועי שיצא לאור בירושלים ע"י הסתדרות המזרחי ובעריכת הרב יהודה ליב הכהן מימון בין השנים תרפ"א-תרצ"ו (1921-1936).

מקור השם הוא בפסוק בפרק שני של ספר "שיר השירים" המבשר עת בוא הגאולה:

הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ.

שער גליון ראשון. עותק ספריית בית אריאלה

בדפדוף בכרך של שנת תרפ"א (1921, שנה ראשונה) נתקלו עיני בתופעה מוזרה: עשרות כתמים לבנים גדולים וקטנים המפוזרים לאורך הגליונות. שתי דוגמאות:

בדיקה של תופעה זו העלתה כי היא ביטוי לצנזורה שהטילו שלטונות המנדט הבריטי על העיתונים אחרי פרעות שהתחילו בכ"ח ניסן תרפ"א ביפו ובהם נטבחו 14 יהודים.

הודעות על הטלת הצנזורה וסיומה הופיעו בהערות בשולי גליונות "התור" (גליון 29 / 47).

בין ההרוגים היו דוד צבי כצבורג – בן למשפחת רבנים ידועה – ומרדכי אסהודי, עולים חדשים ששהו בארץ שבועות ספורים.

מעניין לראות שבגליון אחד נפסלו ההספדים עליהם ובגליון שאחריו נדפסו אותם [?] הספדים.

 

.

 


חנכה שמח !

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

רשימה לפרשת משפטים

השבוע רכשנו, באיחור רב, את עשרים ושלשה כרכי ספר הטור במהדורת מכון המאור.

בכרך המבוא ישנו פרק "צנזורה" ובו דוגמאות על שיבושי הצנזורה הנוצרית והרוסית על ספר הטור ומפרשיו. נושא שעסקתי בו בעבר והוא קרוב ללבי.

סקירה מקיפה של הנושא בליווי בדוגמאות הביא הספרן והביבליוגרף א.מ. הברמן בספרו "הספר העברי בהתפתחותו" (ירושלים, תשכ"ח 1968) בנספח ג: הצנזורה בספרים עברים.

אחת הדוגמאות שמביא הברמן היא מפירוש רש"י על הפסוק הראשון בפרשת השבוע: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

בכל המהדורות של רש"י נדפס:

"לפניהם" – ולא לפני עובדי אלילים. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני ארמיים מחלל את השם ומיקר את שם האלילים להשביחם…

במהדורת פרג תקי"ד 1754 נדפס:

"לפניהם" – ולא לפני אינם יהודים, אפילו ידוע שבדין הם דנים כדיני ישראל, לפי שגנאי לישראל, שנראה כאלו לא נמצא דיינים מהוגנים, וגם לפי שקבלנו הדינים בהר סיני מוטל עלינו לדון בדיני ישראל…

הספר העברי בהתפתחותו, עמוד 206

לפנינו תיקון מפחד הצנזורה. ההפניה לדיני ישראל אינו מפני גנאי עובדי האלילים אלא כדי להראות שגם אצלנו יש דיינים מהוגנים

(הערה: כנראה וגם בנוסח המודפס בכל החומשים ישנם שיבושי לשון נפוצים מחמת הצנזורה: עובדי אלילים, ארמיים ולא גויים)

על חשיבות בחירת שופטים ראויים למדנו בפרשה קודמת – פרשת יתרו.

הנה סיפור קצר על פסיקה בריב של שכנות שניתן על ידי הרב כהנמן, הרב  מפוניבז'. סיפור שיש בו חוכמה והגינות.

הרב מפוניבז' היה מנהיג בשיעור קומה. כתב עליו ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי פרק בספר "הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל" (ירושלים, תשע"ז 2017). ראו נא כאן.

מתוך ספר "אחד בדורו" על הרב כהנמן. מחבר: שמואל קול. תל אביב תש"ל 1970

סיפור זה, וכמה נוספים עמו, מצאתי בתיעוד של מפגש פרטי של יוצאי העיירה פוניבז' כמה חודשים אחרי פטירתו של הרב. במפגש הם העלו זכרונות אישיים מימי כהונתו כרבה של העיירה פוניבז'.

היות ומשתתפי המפגש אינם אנשים דתיים, במובן הרגיל, וזכרונות אלו לא נדפסו בספר, נראה שהם אינם מוכרים בציבור תלמידיו ומעריציו.

המקור: פרקי יומן המופיעים באתר לזכרו של חיים לזר ליטאי, שהיה איש בית"ר,פרטיזן והיסטוריון.

הנה הסיפור:

סיפור קטן על אדם גדול.

שבת שלום

אבישי


נ.ב.

שמחים לבשר על סדרת שיעורים חדשה בספריית הרמב"ם.

"סוד האגדה" 

ההרשמה נפתחה !

—————————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

בע"ה

כַּלֵה שעיר וחותנו 

רשימה לפרשת נצבים

ערב ראש השנה תשע"ט

בתפילת ראש השנה  ופיוטי הסליחות הקודמים לה אנו מתפללים להרמת קרן ישראל ולגאולתן.

במסגרת זו גם מופיעות בקשות למיגור מלכות הרשעה, ובלשון אחד הנוסחים: "כַּלֵה שעיר וחותנו".

שעיר הוא עשיו וחותנו הוא ישמעאל, על פי הנאמר בחומש בראשית פרק כח פסוק ט.

במקורות שלנו ישנן ארבע מלכויות המשתעבדות בעם ישראל במרוצת הדורות. מלכויות אלו יש להן שמות שונים בדברי חכמינו.

בקשות מעין אלו "זכו" במהלך הדורות למחיקה על ידי הצנזורה (הפנימית או החיצונית) ונעלמו בתקופות מסויימות.

במיוחד אנחנו מכירים תופעה זו בהדפסות שונות של התלמוד הבבלי.

בספריית הרמב"ם מצוי עותק של מסכת יומא דפוס פרג ת"ר (1840). ברשותנו כרך בודד מסט שלם  שנדפס על ידי משה לנדא, נכדו של ה"נודע ביהודה".

בעותק הספריה נוספה הערה ארוכה בעמוד הקודם לשער הספר.

כותרת ההערה: 

מצאתי  בש"ס ישן נושן מה שהשמיטו המגיהים בש"ס שלנו מפני חלול השם.

ביומא דף ע"ז ע"א בגמ'…

 

בדף ע"ז  מדפי המסכת שימו לב ל'מתג' ההפניה בשולי העמוד השמאלי וזו לשונה:
עיין בהגהה בראש המסכת

בראש העמוד בשני צדדיו רשום מספור העמוד: ע"ז (ע"א) =עמוד א. כלומר דף ע"ז עמוד א, במתכונת התלמוד הנפוצה, נמצא כאן בשני העמודים. עקב הפורמט הקטן של דפוס זה כל דף מחזיק עמוד אחד מהדפוס הגדול המקובל.

נקדים ונאמר שהקטע המושמט עוסק במאבקו של המלאך גבריאל במלכות פרס ובמלכות יוון שלא ימשלו על ישראל.

זהו הקטע החסר בתלמוד הבבלי-מסכת יומא, דפוס פרג ת"ר (1840), אשר הושלם בכתב יד בראש הספר:

"א"ר יוחנן באותה שעה הוציאו לגבריאל מאחורי הפרגוד ומחיוהו שיתין פולסי דנורא אמרו ליה אי לא עבדת לא עבדת אי עבדת אמאי לא עבדת כדפקדוך ועוד דעבדת לית לך אין משיבין על הקלקלה אייתוה לדוביאל שרא דפרסאי ואוקמיה בחריקיה ושמש עשרים ואחד יום היינו דכתיב ושר מלכות פרס עומד לנגדי עשרים ואחד יום והנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעזרני ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס יהבו ליה עשרין וחד מלכי ופרוותא דמשהיג אמר כתיבו לי לישראל באכרגא כתבו ליה כתיבו לי רבנן באכרגא כתבו ליה בעידנא דבעו למיחתם עמד גבריאל מאחורי הפרגוד ואמר שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא מאי כן יתן לידידו שנא א"ר יצחק אלו נשותיהן של תלמידי חכמים שמנדדות שינה בעולם הזה וזוכות לעולם הבא ולא השגיחו עליו אמר לפניו רבש"ע אם יהיו כל חכמי או"ה בכף מאזנים ודניאל איש חמודות בכף שניה לא נמצא מכריע את כולם אמר הקב"ה מי הוא זה שמלמד זכות על בני אמרו לפניו רבש"ע גבריאל אמר להם יבא שנאמר ואני באתי בדבריך אמר להו ליעול אעיילוהו אתא אשכחיה לדוביאל דנקט ליה לאיגרתיה בידיה בעא למרמא מיניה בלעה איכא דאמרי מיכתב הוה כתיבא מיחתם לא הוי חתמא איכא דאמרי אף מיחתם נמי הוה חתמא כדבלעיה מחיק לה מיניה היינו דבמלכותא דפרס איכא דיהיב כרגא ואיכא דלא יהיב כרגא ואני יוצא והנה שר יון בא עוי עוי וליכא דאשגח ביה"

נתמקד במשפט הסיום של הקטע "ואני יוצא והנה שר יון בא עוי עוי וליכא דאשגח ביה", ובפירוש רש"י:

עוי עוי: צעק וצווח גבריאל על זאת שלא ימשלו מלכי יון על ישראל.

למעונינים הנה הדף  השלם עם תרגומו לעברית במהדורת הרב עדין שטיינזלץ.

 "מצאתי בש"ס ישן נושן" מאימתי ?
ב'הגהות וציונים' בשולי העמוד של ש"ס עוז והדר נרשם כי קטע זה "הלך ובא" לאורך היסטוריית הדפסת התלמוד.
הוא נשמט בדפוס בזל בשנת של"ח 1578
חזר והופיע בדפוס אמשטרדם בשנת ת"ד 1644
נעלם שנית בדפוס פרנקפורט דאודר בשנת תנ"ו 1696
ושב להופיע בדפוסי וילנה המאה של התשע עשרה למניינם.
עולה מהערה זו כי ש"ס ישן נושן הוא אחד מהדפוסים שקדמו לשנת של"ח 1578.

מתוך 'הגהות וציונים' במהדורת עוז והדר

שיתקבלו תפילותינו בפני אדון כל !

כתיבה וחתימה טובה

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

בע"ה

"ויתרוצצו הבנים בקרבה"

רשימה לפרשת תולדות

רבותינו דרשוהו לשון ריצה. כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת. [רש"י]

הויכוח בין עשו ליעקב הוא ויכוח דתי-תיאולוגי.

פתחי תורה מול פתחי עבודה זרה.

בהמשך הדורות התמקד הויכוח הדתי-התיאולוגי בין היהדות לנצרות.

בעטיו של אותו ויכוח הטילה הכנסיה  הנוצרית חובת צנזורה על ספרי הקודש שלנו.

עד כמה צנזורה זו היתה יעילה?

זו פרשיה ארוכה, שידעה עליות ומורדות, ולא כל המקומות והזמנים שווים.

אביא לפניכם דוגמא אחת, יוצאת דופן, עד כמה יכלה צנזורה זו להיות פולשנית ותקיפה.

בשער ספר "חדושי בבא בתרא" לרבינו משה בן נחמן, שנדפס בפרג בשנת תצ"ה (1735) מופיעה בתחתית השער שורה מוזרה.

%d7%a8%d7%9e%d7%91%d7%9f2-3

%d7%a8%d7%9e%d7%91%d7%9f3

שער הספר. עותק ספריית הרמב"ם (בית אריאלה)

 

העתקת השורה:

דף ט' ע"ג אע"ג דאינו יהודי הרי הן כזבים. צ"ל פי' לפי שאין להם טהרה במקוה מזיבתן כמו ישראל.

במה מדובר?

זו הערת התנצלות בפני הצנזורה הנוצרית, שמצאה לה מקום דווקא בשער הספר.

כדי שנבין מה שכתוב בהערה, אקדים קצת דברי רקע:

זיבה זו הפרשה היוצאת מגופו של אדם ובעקבותיה הוא טמא שבעת ימים. הלכות אלו אינן נוהגות היום כי איננו מקפידים על דיני טומאה וטהרה.

במסכת בבא בתרא בדף כ ישנו דיון הלכתי בנושא סבוך של חציצה בפני טומאה. השאלה היא, כאשר ישנו חלון בין חדר לחדר כיצד ניתן לסתום את החלון באופן שהטומאה לא תעבור. מובאות דוגמאות שונות וביניהם גם  "אינו יהודי שישב בחלון".

הרמב"ן בחידושיו מצטט את לשון הגמרא בדיבור המתחיל "אינו יהודי שישב בחלון". כבר כאן ישנו שינוי של הצנזורה כי נוסח המקורי של הגמרא (ושל הרמב"ן המצטט אותה) היה "גוי שישב בחלון". כך מופיע בדפוסים הראשונים, טרם הצנזורה.

%d7%a8%d7%9e%d7%91%d7%9f4

חדושי הרמב"ן. דף ט מדפי הספר. דפוס פרג תצ"ה 1735, עמוד ט טור ב.

על דברי הגמרא נוספה תהייתו של הרמב"ן. היות שגזרו חכמינו שכל גוי הוא בחזקת טמא כזב, אם כן אינו יכול לשמש כחוצץ בפני הטומאה, לפי הכלל "הטהור ממעט, והטמא אינו ממעט"?

הנחת יסוד זאת, שגוי הרי הוא כזב, בלתי מקובלת על דעת הצנזור הנוצרי. לכן בא המדפיס בדף השער והוסיף שורת הסבר או התנצלות. וכך הסברו: הסטטוס של היהודי והגוי שווה לעניין טומאתם. אבל היות שאין דרך להיטהר במקווה לגוי – נשאר הוא בטומאתו. הסבר זה אינו נכון ולא קביל הלכתית.

בעיר פרג היתה באותן שנים צנזורה קפדנית. זאת אנחנו מכירים מהדפסת התלמוד המשובשת מאד בין השנים תפ"ח-תק"א 1728-1741 בפרג, ובה נוספו בדפי התלמוד הגהות מחמת הצנזורה. (ראו נא "מאמר על הדפסת התלמוד" לרנ"נ רבינוביץ עמ' 110-112, ובהוספות א"מ הברמן בסופו עמ' 230-231).

כנראה מדפיס הספר  נתקל בהתנגדות הצנזורה בשלב ההדפסה, וכדי לאשר את הדפסת הספר ברגע האחרון הוסיף בדף השער שורת הסבר / התנצלות. כאמור אלו דברים שאין להם בסיס, ורק נכתבו לאוזן הצנזור ומעידים על בורותו בלימוד המקורות היהודיים.

בעותק הספריה מופיעה על גבי הכריכה האחורית הפנימית כתובת בלטינית, שלא הצלחתי לפענחה. דומה היא לחתימות צנזורים בספרים ישנים. אולי היא עדות לאישור הצנזורה לספר זה.

 

?????????????

————————————————–

ראיתי לנכון להוסיף ולצטט דברים שאמר הרב יהודה ליאון אשכנזי ("מניטו") על הביטויים שתמצאו בספרי חכמינו כנגד הגויים, שאינם כפשוטם וחלילה לנו מ"לגלוש לפסים גזעניים".  הרב מניטו זצ"ל היה חכם בתורה ובקי בפילוסופיה, והיה יוצא ובא בטרקליני מלכים ושרים. בדבריו מתייחס לשני מקורות שעסקו בכך: הראשון בספר התניא לאדמו"ר הראשון מחב"ד והשני מספר אורות של הרב קוק זצ"ל. כך נכתב בספרו החדש "שערי דמעה", שהגיע עתה לספריה.

%d7%92%d7%95%d7%99%d7%901

%d7%92%d7%95%d7%992

הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו). שערי דמעה. תשע"ו. עמ' 166-167

שבת שלום

אבישי

 


 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: