Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘קונטרסים’

בע"ה. ערב שבת קודש "פרשת שלח" תשפ"ב

נפל תורא – חדדו לסכינא

בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את המרגלים – ראשי בני ישראל – שנשלחו לארץ ישראל מן המדבר. כשחזרו מתור הארץ הטובה הם הוציאו דיבת הארץ רעה.

פרשנות ענפה יש לסיבות לכשלון שהותיר את בני ישראל במדבר עוד דור שלם. במבט לאחור, התבונה בשליחת המרגלים היתה שגויה והנכון היה לא להיכנס כלל לסיטואציה הזאת, שבה בוחנים מראש את טיב הארץ.

הגמרא במסכת שבת (דף לב) מביאה דוגמאות של מצבים "גרועים" המזמינים צרות נוספות.

הדברים נסובים על דברי המשנה:

על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר.

באחת הדוגמאות מביא רבא אמרה עממית: נפל תורא – חדדו לסכינא. (= נפל השור, חדדו את סכין השחיטה)

פירש רש"י: נפל תורא – לארץ שהוא עומד לשחיטה, הכל אומרים חדדו לסכינא עד שלא יקום ויהא טורח להשליכו. כך הואיל ואיתרע מזלה מזומנת פורענותה לבא.

השבוע ישבתי לשעה של חסד עם ד"ר פינחס מנדל, שהגיע במיוחד מירושלים כדי לעיין בטופס ספריית הרמב"ם דפוס ראשון [!] של חיבור "עין יעקב" לרבי יעקב אבן חביב, ראש ישיבה, ממגורשי ספרד ורב הקהילה שלהם בשלוניקי.

ספר "עין יעקב", לקט אגדות חז"ל שבתלמודים עם ביאור, נדפס במהדורות רבות. אך המהדורה הראשונה היא יוצאת דופן. חלקה הראשון נדפס בידי המחבר בשנת רע"ו 1516 (חלקה השני בידי בנו הרלב"ח בשנת רפ"ב 1522) והיא נמכרה קונטרסים קונטרסים. תופעה זו מוכרת מספרים בודדים נוספים באותה תקופה וכתב עליה אברהם יערי בספרו "הדפוס העברי בקושטא" (עמ' 13-15).  ישנם שינויים בין הטפסים השונים הידועים כיום כתוצאה מתוספות ותיקונים שהכניס המחבר בהדפסות חוזרות של קונטרסים מסויימים.

ד"ר פינחס מנדל חוקר את השינויים בכל טפסי "עין יעקב" שבעולם ועושה סדר בתהליכי הפקת הספר והוצאתו לאור בידי המחבר. לא רבים העותקים שהודפסו וששרדו עד ימינו. ידועים כחמשה עשר עותקים והערכה היא שנדפסו רק כמאה חמישים.

נחכה בסבלנות להשלמת המחקר ופרסומו. ברשותו של ד"ר פינחס אני מבקש לעמוד על "אנקדוטה" אחת, שהוא מצא בעותק ספריית הרמב"ם, השייך לענף המאוחר מהדפסה זו.

באחד הגיליונות שנדפס מחדש, ובו ראינו שיפורים בנוי הדף ובנוסח הפירוש, נפלה טעות חדשה בידי מסדר אותיות הדפוס. הטעות היא בפירוש ר' יעקב אבן חביב לאגדה במסכת שבת שהבאנו לעיל.

הנה לפניכם הקטע מתוך ההדפסה ראשונה.

שימו לב לשורה האחרונה: "נפל תורא… "

א. עותק הספריה הלאומית

עין יעקב8 (1)1

ב. עותק ספריית הרמב"ם

עין יעקב3ב1

התחלף לו -לסדר בבית הדפוס- תורא (= שור בארמית בחילוף אותיות ש/ת המקובל) בתורה !

כמובן שלא התורה נפלה אלא השור.

שבת שלום

אבישי


הורים המעוניינים לשחק ב"אתגר הכתר" (חינמי!) עם ילדיהם או בקיטנות הורים בחופשת הקיץ נא הזמינו מקום מראש.

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

לקרוא בשם ה'

רשימה לפרשת לך-לך

ויבן מזבח לה' ויקרא שם אברם בשם ה' (בראשית, פרק יב פסוק ח)

ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' (בראשית, פרק כא פסוק לג)

 

איך הפיץ אברהם אבינו את האמונה באל אחד ?

בשתי דרכים !

1.

אברהם אבינו הקים במה ברשות הרבים ועליה עמד ודרש, הסביר והתווכח.   השאלה היא, האם לעוברים ושבים היתה סבלנות לעצור ולהאזין ? ישנו סרטון קצר הממחיש זאת באופן נפלא. שלחו כנר מפורסם מאד לנגן בתחנת רכבת תחתית הומה אדם. הוא ניגן בחינם לכל מי שרוצה לשמוע. התוצאות -הלא מפתיעות- אלפי אנשים עברו ולא עצרו להאזין לנגינה המופלאה. לצפיה בסרטון ראו נא:   Stop and Hear the Music

הרב שלמה וולבה רואה בהקשבה ההדדית חלק מהברכה של ארץ ישראל. בפסקה נהדרת, שיש בה גם בקורת עצמית, כותב הוא:אברהם אבינו1אברהם אבינו2

2.

אברהם אבינו הקים מפעלי חסד, דאג למחסורם של אנשים. כך נוצר הקשר הבין-אישי. לאחריו באה ההקשבה, שאותה ניווט אברהם לכיוון רוחני. כך הוא פירוש רש"י  על הפסוק "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם ":  על ידי אותו אשל (=פונדק לאכסניה)  נקרא שמו של הקב"ה אלוה לכל העולם. לאחר שאוכלין ושותין, אמר להם: ברכו למי שאכלתם משלו. סבורים אתם שמשלי אכלתם ? משל מי 'שאמר והיה העולם' אכלתם.

בהקשר זה אני מבקש להצביע על תופעה מיוחדת בעולם הספר התורני. באירועים משמחים, כגון בסעודות בר מצוות וחתונות, יש שמחלקים לבאי השמחה קונטרסים תורניים, כתשורה על השתתפותם בשמחה. לעיתים אלו חיבורים ששייכים לאבות המשפחה המפורסמים (אם יש כאלו)  ולעיתים הוא פרי בכורים של החתן בעצמו.

קונטרסים אלו אינם נמכרים מסחרית וקשה מאד לאוספם בספריות. הציעו לי בעבר לבוא להסכם עם בית דפוס בבני ברק, שרבים מדפיסים אצלו את הקונטרסים, שייתן לספרית הרמב"ם עותק מכל קונטרס.

לפניכם שלש  דוגמאות לקונטרסים כאלו מאוסף ספריית הרמב"ם. שני האחרונים אינם רשומים בקטלוג הספריה הלאומית ולא מצאתי להם חבר בקטלוג המשותף (ULI).

1.

ברך ה' חילו-1

‫ מחבר: ‬ ‫ שטרן, ישראל בן בנימין שלמה. ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ קונטרס ברך ה’ חילו : כולל אגרות ומכתבי קודש מגאוני וצדיקי עולם … ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ לונדון : י’ שטערן, תשמ"ב 1981. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 24, [1] ע’. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ על הכריכה: יו"ל ע"י ישראל שטערו לרגלי חתונת בתו … מעשא ליבא עם ב"ג הבחור … דוד טעשער … ‬

2.

מאוצרות שבט הלוי

מחבר: ‬ ‫ ווזנר, שמואל ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ מאוצרות שבט הלוי : / בירורי הלכה – שביבי אש (שמואל אליעזר שטערן) בעניני נישואין וכתובה. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ שביבי אש ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : מכון שערי הוראה, תשס"ז (2007). ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [68] ד’. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ יו"ל לרגל נישואי צבי שטרן עם פסיל ריזל גלבר. ‬ ‫ מכיל תשובות קצרות של הרב שמואל ווזנר (סבא רבה של הכלה) לרב שמואל אליעזר שטרן. ‫ חציה השני של החוברת: שביבי אש, בירורי הלכה מאת הרב שמואל אליעזר שטרן (שלא נידונו בספרו כתובה כהלכתה) ‬

3.

Image_00200

מחבר: ‬ ‫ עובדיה, אופיר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ קונטרס כתם אופיר : מכיל חידושי ש"ס ושאלות ותשובות / נערך… אופיר עובדיה… ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [ישראל : המחבר], תשס"ו (2006). ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [4], כח ע’. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ מזכרת משמחת נישואי אופיר ותהילה עובדיה, כ"ד באייר התשס"ו. ‬

שבת שלום

אבישי

————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.
שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: