Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘רב סעדיה גאון’

בע"ה

"הגדה של פסח עם תרומה"

במבנה ספריית בית אריאלה מתבצע השנה שיפוץ גדול. כחלק מהמהלך הגדול גם אוספי ספרים זזים ממקום אחד למשנהו. כך הגיע לספריית הרמב"ם אוסף הגדות גדול שהיה מונח ב"ספריית אחד העם". בשבועות הבאים (עד חג הפסח) נציג בכל פעם הגדה אחת שתפסה את עיני מאוסף זה.

מה להגדה של פסח ולתרומה?

תרומה – למי ולמה?

עיון בתוך ההגדה מלמד שמדובר בנוסח מורחב של קידוש ליל הסדר.

הפיסקה הנוספת פותחת במילים "תרומה הבדילנו מכל עם, ארץ חמדה הנחיל אותנו".

נציין, שלא כפי שניתן להבין מהכתוב בעמוד השער ובראש העמוד של הקידוש, נוסח קידוש זה אינו של הרמב"ם.

המעיין במשנה תורה לרמב"ם, הלכות שבת פרק כט הלכה יט, יראה כי  הקידוש של הרמב"ם למועדים מסתיים במילים "רצה בנו ויפארנו". התוספת מיוחסת לרב סעדיה גאון.

"הגדה עם תרומה" מצויה בהגדות שנדפסו ליהודי תימן. ברישומי מפעל הביבליוגרפיה מצאנו אותן בארבע הגדות, בדפוס ליוורנו תרנ"ט 1899, עדן תרס"ה 1905, עדן תרע"ז 1917, ירושלים תשי"ח 1958.

הרב ישכר תמר, בפירושו המורחב "עלי תמר" לתלמוד הירושלמי  (אלון שבות, תשנ"ב 1992), כותב שראה את ההגדה שלפנינו, שנדפסה בירושלים וחסרה שנת דפוס, ונותן טעם יפה מדוע דווקא בליל הסדר הוסיפו הרחבה לנוסח הקידוש.

כוס של קידוש הנו אחד מארבע כוסות של ליל הסדר. שואל הרב ישכר תמר, כיצד יהיה היכר שאינו רק כוס של קידוש, שאנחנו עושים בכל חג?

ומתרץ הוא, שמשום כך הוסיפו לברכת הקידוש מטבע ארוכה, המציינת את מצוות ההגדה גם על כוס ראשון.

דברים נאים ומתקבלים.

שבת שלום

וחג פסח כשר ושמח

אבישי

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: