Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘רוזוולט’

בע"ה

"וַיָּקָם מֶלֶךְ-חָדָשׁ עַל-מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא-יָדַע אֶת-יוֹסֵף"

רשימה לפרשת שמות

 

לידיצה הוא שמו של כפר בצ'כיה שנהרס עד היסוד כפעולת תגמול של הנאצים ימ"ש על חיסול קצין בכיר שלהם ופושע מלחמה בשנת 1942, בעיצומה של מלחמת העולם השניה.

מעשה זה עורר בשעתו  גל של מחאות בעולם ואף הופקו  סרטים על הטרגדיה של תושבי המקום .

 

אנדרטת "הילדים של לידיצה" (מתוך "ויקיפדיה")

מה הקשר בין הרס "לידיצה" לבלוג "עם הספר"?

שאלת השנאה והאנטישמיות בעולם איננה יורדת מסדר היום. החל מפרעה הרשע ועד ימינו אנו.

לשנאה זו פנים רבות. חלקם גלויות – פרעות ורציחות – וחלקם סמויות – דיפלומטיות – ועטופות בשלל תירוצים ואינטרסים.

 

באחד התיקים בספריית הרמב"ם מונח תכריך של דפים בודדים בהדפסת סטנסיל. בדפים אלו יש מבחר מדרשותיו של הרב פנחס המבורגר*, יליד ירושלים למשפחה מיוחסת, שירד לארה"ב מחמת המצב הכלכלי בארץ ישראל בשלהי שנות העשרים של המאה הקודמת, וכיהן שם ברבנות בקהילות שונות במשך עשרות שנים. דפים אלו הם טיוטא של ספר "אמרי פינחס הלוי", שלא זכה להגיע לדפוס.

נוסח עמוד השער של הספר

דרשה אחת ארוכה  ונוקבת נשא הרב פינחס המבורגר בחג פסח בשנת תש"ה (1945) בבוסטון ובה האשים את הממשל בארה"ב ואת הנשיא רוזוולט על שתיקתם בזמן השואה. הוא השווה אותם "לבכור השבי" (ראה רש"י, שמות פרק יא פסוק ה), ששמחו לאידם של היהודים !

בנספח לאותה דרשה מספר הכותב כי בסוף הדרשה "קיבל על הראש" מנשיא הקהילה, בטענה שאל לו לרב להתערב בפוליטיקה, והוא לא נשאר חייב לו וענה ל'כסיל כאיוולתו'.

בפסקה אחת מאותה דרשה מתייחס להשוואה בין הרס לידיצה לרצח היהודים בשואה.

 

"… הנה נראה עכשיו איזה הפסד גרמו יהודי גרמניא, להגרמניא הארורה,, הלוא מלבד שהיהודים עזרו לפתח את הטעכניקע החדישה של גרמניא זו, הלוא הם הי' מסורים בלב ונפש להגרמניא הארורה, עד שהתבוללו בתוכם, והיהודים הגרמנים, הי' רגילים להגיד, שארץ ישראל שלהם, היא: גרמניא, וברלין, הי' מחליפים בעד עיה"ק ירושלים, ומה שילמו ליהודים הרוצחים הארורים, ע"ז שהראו פאטריוטות כזו לגרמניא, שממנה יצאתה אש-המלחמה, והציתה את כל העולם, על היהודים אשר בתוכם. או למשל תקחו יהודי – פולאניא, קראתי סטאטיסטיקא כזו; שמספר היהודים בפולאניא, הגיעו עד כעשרה אחוזים מהאוכלוסיא הכללית של פולניא, אבל המסים לקופות הממשלה, הגיע עד כדי חמישים אחוזים מההכנסה הכללית של כל פולאניא, ואותם הדברים הם, גם בשאר ארצות אירופא, איפוא שהיהודים הי' נחתים שם, בכל ארץ וארץ, העשירום ופיתחו את המסחר והתעשי' וכו' ושילמו להם בקאנצטראציע – לאגערס, ואזרחי המדינות ההם שימשו בתור כלבי – מישוש – וחיפוש, בעד החיות –טרף הגרמניים. א"כ אנו רואים מזה, מה עשינו להארצות ההם, ואיזה תשלום-גמול השיבו לנו בעד טובותינו. ועכשיו נראה איך התיחסו אלינו אל העמים המתימרים להיות הדימוקראטים הלוחמים בעד חופש-העולמי. כמה פעמים התחננה היהדות העולמית לפני הדימקראטים הללו כביכול, שהם ימחו לכל הפחות נגד גרמניא, המשמידה נשים וטף, באופן כה אכזרי, שמעולם לא נשמע רצח כזה באופן כזה, נגד נשים וטף, ומה ענו על כל התחנונים שלנו, אלה הדימוקראטים, שעלניו [שעלינו] לדעת שהמלחמה היא לא מלחמה יהודית, ז"א שעליהם להתחשב עם הטף והנשים, אלא היא מלחמה עולמית ואע"פ שהיטלר ימח"ש אמר לא פעם בפומבי, שעיקר מלחמתו ושינאתו היא פנוי' כלפי היהודים. ואחרי זה, שגם הדימוקראטים כבר שמעו, מפי המשמיד ימ"ש,  שעיקר מלחמתו היא נגד  היהודים, אז התנצלו הדעמוקרא[ט]ים ואמרו: שהם מפחדים למחות נגד הגעז – קאמערס, מפני שהם חוששים, שעי"ז שהם ימחו נגדו, אז יתרגז גם עליהם, אבל בימים ההם, קרה אסון אחר, מושבה קטנה  בטשעכסלאוקיא, ושמה "ליציטא", ששם ג"כ נכנסו הרוצחים הללו, והרגו בלי רחם, את כל תושבי המושבה הזאת, שהי' כמאתים איש ואשה, אבל תומ"י כשנודע ע"ד הרצח הזה, להדעמוקראטים שלנו, אז כבר לא חששו פן, ואולי, מחאתם, והבעת דעתם, ירגיז את הרוצחים הללו, והם מחו נגד הרצח הזה בשם האנושיות, ואני רוצה לשאול, כמה חיוך וגיחוך, גרמו הדעמוקראטים שלנו, לאלו שעדיין נשאר אצלם איזה זיק  אנושית, שבשעה שהחיות רמסו וטרפו חמשה מיליונים יהודים, ובתוכם נשים ועוללים ויונקים, במיתות משונות כאלו, אז לא נזכרו הדעמוקראטים ע"ד איזה מושג, ששמו הוא: אנושיות".

—————————

בדיוק השוואה כזאת – בין לידיצה לשואה – ראיתי גם בספר שאלות ותשובות "משנה הלכות" (חלק יט, תשע"ה 2015). בסופו נדפס מחדש קונטרס "פרסומי ניסא" ובו רשם המחבר, הרב מנשה קליין זצ"ל, את שעבר עליו בימי השואה במחנות. הרב מנשה קליין (שחי רוב שנותיו אחר המלחמה בארה"ב עד שעלה ארצה)  עורך חשבון נוקב עם האומות הנאורות שלא באו לעזרתנו.  רוזוולט, נשיא ארה"ב דאז, מכונה "רשע".

משנה הלכות. חלק יט. עמוד תשעד

 

גם כיום, מדינת ישראל זוכה ליחס "מיוחד" במשפחת העמים. יחס שלילי, כמובן. אנחנו מותקפים בכל זירה בינלאומית.  גם מדינות שעזרנו להם בחקלאות, ברפואה ובעת אסונות טבע מפנות אלינו גב בפורומים שונים. מדוע?

שאלה זו אשאיר פתוחה. שורשיה עמוקים ורב הנסתר על הנגלה.

שבת שלום

אבישי


להרחבה נוספת, ראו נא מאמר מקיף ומעניין שכתב פרופסור יוסף גורני, "בין לידיצה למיידניק", ("קשר", גיליון  34 אוניברסיטת תל אביב, אביב 2006) ובו סקר  את יחס העיתונות בעולם באותן שנות שואה לרצח היהודים ובהשוואה לאחרים.

*

פינחס המבורגר היה נכד אחיו של הרב משה יעקב חרל"פ. מראשוני תלמידי ישיבת "מרכז הרב".

מתוך ספר לקוטי הראי"ה (תשנ"א) לרב משה צבי נריה, עמ' 187

בראש קונטרס "אמרי פינחס" הנ"ל מופיעים מכתב ברכה מהרא"י קוק (תרצ"ג) והסכמות מהרב איסר זלמן מלצר (תש"ו), הרב שלמה דוד כהנא (תש"ו), מד"ר היל גורדון (תש"ה) ומכתב הסכמה ארוך מהרב משה יעקב חרל"פ (תש"ד). מכתב זה צוטט על ידי הרב משה צבי נריה בספרו לקוטי הראי"ה (תש"ן) בהשמטת הפתיח והחתימה.

מתוך "לקוטי הראי"ה (תש"ן) עמ' 419


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: