Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ריגא’

  • בע"ה פרשת וישלח, יד בכסלו תשפ"ב

תורה ודרך ארץ

לפני כשבועיים הגיע אלי עותק ספר "תורה אור" על תורה, תהלים ושיר השירים מאדמ"ור הזקן ר' שניאור זלמן מלאדי.

הספר נדפס בלבוב (לעמבערג) בשנת תרי"א 1851.

img053

לבוב. דפוס מיחאל [!] פארעמבא. תרי"א 1851

בעותק זה ישנם תיקוני טעויות מועטים בכתב יד.

img058

בגב השער מופיעה חותמת צנועה כמעט נעלמת. בעקבותיה צעדתי.

תורהודרךארץimg054

מוסדות חינוך תיכוניים בשם "תורה ודרך ארץ" היו פרוסים בריגה וסביבותיה בשנים שאחרי מלחמת העולם הראשונה.

מוסדות אלו הוקמו כקונטרה לבתי ספר שהיו בשליטת ה"בונד" ו "צעירי ציון". המוסדות היו שייכים ל"אגודת ישראל" ובין מנהליה נמנה הרב חדקוב, מי שהיה לימים יד ימינם ומזכירם האישי של אדמו"רי חב"ד: הרב יוסף יצחק שניאורסון וחתנו הרב מנחם מנדל שניאורסון זכרונם של צדיקים לברכה.

בגלל השיוך האגודאי-חב"די של בית הספר ישנה לגביו התייחסות מעניינת של האדמו"ר ר' יוסף יצחק, כפי שאמרה בהתוועדות י"ט כסלו תרפ"ח 1928 ונכתבה על ידו באגרותיו. מחד אהדה למוסד, ומאידך בקורת נוקבת בסכינא חריפא.

דרך ארץ אגרת1דרך ארץ אגרת2

נדפס בתוך "אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר מוהרי"יץ", כרך ב תרפ"ח-תרצ"ג. עמודים קנב-קנג.

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה בהקדם.

משחק "אתגר הכתר" פתוח. מחכים לכם. להשתתפות כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: