Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ר' איצלה מפטרבורג’

שער

"ויתן על פניו מסוה"

[פרשת כי תשא]

חכמים ראשונים נמנעו מלהצטלם.  נימוקים רבים היו להם: על דרך הנסתר והקבלה ועל דרך הפשט.  כך נהגו גם חכמי תורת המוסר, תלמידיו ותלמידי תלמידיו של ר' ישראל סלנטר זצ"ל.  באגרת ששלח הסבא מקלם, ר' שמחה זיסל, לבנו יקירו, גוער  בו על ששלח לו תמונות ('בילדער') של נכדותיו. עם כל זה מודע הוא שמנהג  שהתפשט בעולם הוא, וכדרך בעלי המוסר מפיק ממנו משל נאה לחיים.

חכמה ומוסר

אגרת הסבא מקלם, מתוך ספר "חכמה ומוסר" חלק שני.

אחד משלשת תלמידיו הגדולים של ר' ישראל סלנטר היה ר' איצלה בלזר מפטרבורג, שבסוף ימיו עלה לארץ ישראל וקבע מושבו ב'חצר שטרויס'  בפאתי העיר העתיקה בירושלים.  לאחרונה יצא ספר  לתולדותיו של ר' איצלה . הספר חובר ונלקט על ידי  צאצאיו, משפחת בלזר הירושלמית, ובו שזורים  מסורות משפחתיות חשובות.

הספר, בן זמננו,  גדוש בתמונות  של רבנים הנזכרים בספר, ולמרות זאת עולה בו הפליאה על  תמונתו יחידאית של ר' איצ'לה  – הכיצד והיכן צולמה?

בתמונה מופיע ר' איצלה במלוא תפארתו עולה במדרגות.

הגרסה המשפחתית המובאת להלן מעניינת מאד. הנה היא לפניכם:

טקסט

מתוך: מרדכי בלזר, רבי איצלה מפטרבורג, ירושלים תשע"ד (2014) עמ' 614

למרות הכתוב בראש העמוד, כי  תמונתו צולמה ללא ידיעתו, אני נשארתי עם התחושה שר' איצלה ידע שמצלמים אותו.

המצלמה של פעם אינה מצלמת כיס, לפעמים גלויה לפעמים נסתרת.  המצלמה של פעם, כמתואר בסיפור, היא מתקן גדול ומורכב, המוצב מראש בזירת האירוע.  לכן ברור לכל ש"כאן מצלמים !!!"

זוהי התמונה המקורית .

תמונה1

הספר מעניין.  ממליץ להתמקד  בפרקים המתארים את אישיותו המוסרית  והליכותיו.

——————————————————————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: