Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ר' ישראל בעל שם טוב’

בע"ה

המכילתא של ר' אדם

רשימה לפרשת וארא

מכילתא (מדרש תנאים קדום על חומש שמות) עם פירוש מרכבת המשנה. מחבר: דוד משה אברהם, איש טריוש אשכנזי ‬. דפוס לבוב תרנ"ה 1895. עותק ספריית הרמב"ם

בעותק הספריה כתוב על גבי הכריכה הפנימית הערה בכתב ידו של מנהל הספריה הראשון הרב ראובן מרגליות:

 

ראה "במישור" שנה ב תש"א גליון ס"ד

לזהותו של "ר' אדם בעל שם"

הסתקרנתי למה התכוין הרב ראובן ומה הקשר לספר זה?

הנה המאמר ב"במישור" והוא פרי עטו של הרב ראובן מרגליות !

.

לרב ראובן מרגליות היה פולמוס ידוע עם חוקר הקבלה פרופסור גרשם שלום, שנטה למצוא בחסידות השפעות שבתאיות. אף במאמר זה הרב ראובן 'בא חשבון' עם גרשם שלום.

במה המדובר?

בספר "שבחי הבעש"ט" מסופר שלידי הבעש"ט הגיעו כתבים קבליים מידי ר' אדם.

גרשם שלום שיער כי מדובר בכתבים שבתאיים. לעומתו הרב מרגליות טען שאין כל בסיס להשערה זו וכי ר' אדם זה היה מחבר ספר "מרכבת המשנה" על המכילתא.

על מה סמך הרב ראובן את דבריו?

  1. על כינויו ר' אדם בפי אנשי דורו, שהוא צירוף ראשי התיבות של שמותיו: דוד משה אברהם.
  2. על המסופר בהקדמת המביא לבית הדפוס כי הבעש"ט ביקש ברכה ממחבר הספר דנן ואמר עליו "שמע מיניה נח נפשי' דרב, כי ראיתי פמליא של מעלה יצאו לקראתו".

הקדמת המביא לבית הדפוס

כתב יד של הספר התגלגל במשך מאה חמישים שנה עד שהאדמו"ר השני בשושלת חסידות בלז ציווה להדפיס ספר זה בכל מחיר. לכן חסידי בלז מדפיסים את הספר "מרכבת המשנה" גם כיום ולומדים מתוכו במועדים מסויימים. תוכלו לקרוא על כך במבוא למהדורת ירושלים תשכ"ד 1964, ראו נא כאן.

מעניין שבאחד מעמודי עותק הספר שלנו ישנו רישום בכתב יד שכתב  מי שתרם את הספר לספריה:

וכך כתב:

מחבר הספר הרב הגאון ר' דוד משה אברהם ז"ל, שמשפחתנו מתייחסת לנכדיו והיה בדורו של הבעש"ט ומלוחמי נגד הכת הפראנקיסתים שר"י השאיר אחריו גם עוד כתבי יד, ולא יצאו לאור עולם עד היום, וגם הספר הזה לא היה נדפס ג"כ אלמלי זקני הגביר ר' משה נמלברן מראהאטין ביחד עם דודי הר' יחזקאל מראהאטין לא פיזרו  ממנומם [צ"ל מממונם] על הוצאות הדפוס וחלקו אותם ביעקוב אז נשכח המחבר וזכות הזה נתגלגל ע"י זכאי זה הרב  הגאון הר' אורי  זאב סאלאט ראב"ד דק"ק לבוב שהכתב יד נמצא אצלו והוא ז"ל [העיק?] על נכדיו להדפיס את הספר.

אני נכד המחבר ז"ל נודב הספר הזה לטובת ספרית הרמב"ם ז"ל בתל אביב

תל אביב ר"ח טבת תרצ"ח

צבי נגילברג מלבוב

[…] בארץ ישראל


תוספת:

  1. ראוי לציין שבעותק הספריה יש בספר סימניה. מה שמנסיוני לא מצוי כלל בספרים מאותו פרק של הדפוס העברי.  עדות על הרצון להדפיס ספר בהידור.

    הסימניה בעותק שלנו

2. בתחתית דף השער ישנה "אזהרה" מאת המו"ל, שלא ימכרו ספר זה בלא רשותו. המיקום של הערה בדף השער מפתיע. גם כאן אפשר למצוא בזה סימן להשקעה הכספית בהוצאה לאור.

———————————

רשימה זו לעילוי נשמת מורנו הרב אלישע וישליצקי זצ"ל, שפמליה של מטה ופמליה של  מעלה קבלו את פניו אתמול, בעת שנח נפשו.

 

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: