Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שפת אמת’

בע"ה, רשימה לפרשת נח, תשפ"ב

נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים

בשנת תרפ"ה (1925) נדפסו לראשונה חדושי האדמו"ר ה"שפת אמת" מגור על סדר קודשים. 

עותק הספריה היה שייך לר' חנוך העניך מרדכי ליטמנוביץ בנו של רבי אליעזר ליפמן מרדומסק שהיה חתנו של ה"תפארת שלמה". רבי אליעזר ליפמן נחשב לאישיות מיוחדת בין החסידים. בצעירותו היה מרואי פניו של הרבי מקוצק. צאצאיו השתדכו עם בית סוכצ'וב וגור. מעיון בערכו של אביו כאן -בבלוג תולדות ושרשים- עולה שגיסיו של ר' חנוך העניך מרדכי היו ר' שלמה אלטר, אח ה"שפת אמת" והאדמו"ר "שם משמואל" מסוכצ'וב.

כך הוא חתימת הבעלים בראש השער:

חנני השי"ת בזה הספר הקדוש מאת אדומו"ר זצללה"ה זי"ע

חנוך העניך מרדכי בהמנוח החסיד ר' ליפמאן ז"ל מרדאמסק

ליטמאנאוויטץ לאדז זאוואדשקא 39

בשולי השער הוסיף ר' חנוך העניך מרדכי הערה, כנראה לכבודו של האדמו"ר ה"שפת אמת", כי:

בדפוס ראשון נדפס

כבוד הרב הגאון

המפורסם קדוש ישראל

ותפארתו מרן" כו'

הערה זו תמוהה:

 א. בשער הספר שלנו נכתב התואר הבא:

מאת כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו קדוש ישראל ותפארתו, רשכבה"ג מרן יהודא ארי' ליב זצללה"ה מגור.

 האם הנוסח שהובא בהערה "כבוד הרב הגאון המפורסם קדוש ישראל ותפארתו מרן" מכובד יותר?

ב. עד כמה שידי משגת זהה הנוסח בכל המהדורות השונות של חידושי השפת אמת לנוסח שלפנינו.

כך הוא ב"שפת אמת" על התורה (פיוטרקוב תרס"ה 1905) ולאחריו.

שפת אמת שער

השער בקטלוג בית המכירות "קדם" 

וכן ראו נא דוגמא נוספת את שער "שפת אמת", דפוס ורשא, עותק ספריית הרמב"ם.

לא מצאתי מהו "בדפוס הראשון" שציין אליו הכותב הנכבד.

שבוע טוב

אבישי


תוספת.

גב' אראלה דיכטר שלחה לי את תמונת ציון האהל הריק של  ה"חידושי הרי"ם" וה"שפת אמת" בבית הקברות ההרוס בעיירה גורא הסמוכה לורשה. 

בסוף כל מצבה נרשם: התארים נכתבו כפי שנדפס בשער הספר חדושי הרי"ם / שפת אמת

אראלה1

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה בהקדם.

משחק "אתגר הכתר" פתוח. מחכים לכם. לפרטים כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

שיתוף:

Read Full Post »

בע"ה

מכתב של הרצל לאדמו"ר מגור ה"שפת אמת"

רשימה לפרשת בא

בשנת תר"ס (1900) קיבל האדמו"ר מגור, ה"שפת אמת", מכתב מבנימין זאב הרצל. המכתב היה מזוייף. למכתב היתה מצורפת מעטפה מבוילת עם כתובתו של הרצל בוינה.

לסיפור זה התוודעתי בעקבות פניה אלי של הרב זאב קרוב ז"ל, איש חינוך ורב פעלים, שנפטר השבוע. לזכרו אני מקדיש את רשימתי ובה רכזתי את כל הידוע לי על פרשה זו.

לציבור הרחב היה מוכר הרב זאב גם כאביו של אהרן קרוב, שיצא מחופתו לעזרת ישראל מיד צר ונפצע קשה מאד במבצע "עופרת יצוקה".

לפני כחמש שנים התקשר אלי הרב זאב וסיפר לי שראה מכתב ששלח הרצל לאדמו"ר מגור ה"שפת אמת".

– המכתב מופיע בספר "רגלי מבשר" (קלויזבורג תרפ"א 1921) עמוד כ ואילך,  ראו נא כאן. –

היתה לו הרגשה שהמכתב לא אמין וביקש ממני לבדוק זאת.

לאחר בדיקה השבתי לו שמדובר בזיוף. ישנה הכחשה רשמית, בת זמנו של המכתב, שפורסמה בעיתון המליץ -גליון 1501- מתאריך כג תמוז תר"ס (1900). זה לשונה:

שער עיתון המליץ. כג תמוז תר"ס (1900).

לאחר כמה ימים הוספתי וכתבתי לו:

שלום הרב זאב
יד ההשגחה גלגלה אלי היום את המאמר המצורף המועתק מספר פלונסק. המאמר
מתייחס לפגישות של רבנים עם האדמו"ר "שפת אמת" בנוגע לציונות. דואב
הלב לקרוא. בתוך התיאורים מוזכר המכתב של הרצל לאדמו"ר מגור והחשש הכבד
שהינו מזויף.  לקריאת המאמר ראו נא כאן.

במאי עסקינן? בזכרונות שכתב אברהם גרין (אחיו הגדול של דוד בן גוריון) על ביקור משלחת רבנים ציונים אצל ה"שפת אמת", ובהם פרק מיוחד על המכתב של הרצל.

לפי המסופר ה"שפת אמת" הראה לחברי המשלחת את המעטפה לדואר חוזר שקיבל מהרצל, כי את המכתב המקורי שלח לורשה ואצלו נשארה רק המעטפה.

 

המעניין הוא שנוסח המכתב המזוייף שהגיע לידי ה"שפת אמת", ומצוטט בספר "רגלי מבשר", אכן  כולל בסופו את המעטפה לדואר חוזר… וכך "כתב" הרצל:

הנני מקוה כי ראוים הדברים האלו הקצרים גם לקדושים לשום

לב עליהם, ומיחל הנני כי  יכבדני כבוד קדשו בתשובה

ברורה דרך מעטפה אשר אני מניח ר"פ [רצוף פה]

ואשאר מוקיר ומכבד את דברי קדשו

בנימין זאב (המכונה) דר. הרצל 

 

על אף ההכחשה הרשמית לעיל המעידה על זיופו של המכתב, הוא התפרסם בבמות שונות כמכתב אותנטי.

אני לא מצאתי פרסום משנת כתיבתו של המכתב, לא באחד מעתוני התקופה ולא כטופס עצמאי.

נוסח שלם של המכתב נדפס רק כעבור עשרים שנה, בספר "רגלי מבשר" (קלויזבורג תרפ"א 1921) עמוד כ ואילך.  ראו נא כאן.

וכן בבטאון של ציוני גרמניה " Jüdische Rundschau" (יידישע רונדשאו) בשנת 1922, גליון 1.

גם ר' אברהם יצחק ברומברג, בספרו על האדמו"ר "שפת אמת" (ירושלים תשי"א 1951) מתייחס אל המכתב כעובדה, וכותב שלא ידוע אם השפת אמת השיב להרצל על פנייתו.

א"י ברומברג. ציטוט מספרו על אדמו"ר שפת אמת

 

בעקבות דברי א"י ברומברג, חיפשתי בעיתון "הצפירה" בשנת 1899, הסרוק כולו במאגר עיתונות יהודית הסטורית, ולא מצאתי את המכתב.  גם ב- Jüdische Rundschau כתוב שהמכתב אמור [?] להתפרסם ב"הצפירה" בשנת 1899.

אשמח לקבל כל מידע נוסף על פרשה זו.

————————————————————-

* על יחסו של "השפת אמת" לציונות  כתב ר' ראובן  זכריה בגליון כט של צהר. ראו נא כאן.

 

שבת שלום

אבישי


נספח:

מכובדי  משה נחמני, מנהל ארכיון "אור האורות", הפנה אותי למכתב המופיע בספר "גאולת הארץ" לר' מרדכי אשכנזי, שנדפס בורשה בשנת תרס"ד (1904).

בפתיחת הספר, אחרי מכתבי הסכמות מרבנים חשובים, מופיע מכתב משנת תרנ"ט (1899) בחתימת "ועד הכולל של הקונגרס הציוני" ובשם הרצל. שם נכתב כי:

"כי לא נוכל אנחנו לפנות עתה  אל הרבנים והצדיקים אל כל אחד ואחד בפרטות אחרי שרבנים רבים לקחו חלק בהקונגרס השני והמה נוכחו כי דרכי חו"צ (חובבי ציון) לא רק אינם מתנגדים אל דתה"ק (דת תורתנו הקדושה) אך גם אינם נוגעים אף כחוט השערה בכל קדשי הדת…"

———————–

הרב ד"ר יצחק אלפסי, מראשי המדברים בחקר החסידות, בספרו היסודי "החסידות וארץ ישראל" (ירושלים, הוצאת שם, תש"ע, עמ' 84) כותב בהערה:

"לאחרונה אף פורסמה "תשובתו" של בעל שפת אמת להרצל – "על משמרת חומותינו", ט' באדר תשט"ו ע' רפ"ח אולם זיופו ניכר לעין…"

——————————

בחוברת "לאורו", גל' 18 פרשת בשלח תשע"ח, כתב הרב פרופ' נריה גוטל שליט"א תגובה למאמר קודם על היחס הראוי להרצל.

למען הסרת "אות הקלון" הדברים מובאים כאן ככתבם וכלשונם.

 

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: