Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘תוארים’

בע"ה

"… אל נא תקברני במצרים…"

(בראשית, פרק מז פסוק כט)

רשימה לפרשת ויחי

יעקב אבינו מבקש מבנו יוסף להיקבר במערת המכפלה בארץ ישראל ולא בקבורה מפוארת במצרים. מדוע?

במדרש רבה מובאים כמה טעמים. אחד מהם: "שלא יעשו אותו עבודת כוכבים".

בספרים רבים מופיעים על דפי הכריכה הפנימיים רישומי בעלות של רבנים  וברבים מהם התוארים מופלגים. מכיון שמידת הענווה והצניעות היא נר לרגלנו ומידת החכמים הגדולים, לכן התלבטתי אם אלו רישומים מקוריים או שנכתבו על ידי תלמידים ומשמשים.

שאלתי את ידידי המלומד אלי שטרן, המומחה למליצות בחתימות. בתשובתו כתב כי במקרים רבים אחד מבני המשפחה או מתלמידי הרב היה כותב רישומים כאלה. דפי המגן והכריכה הריקים של הספרים היוו שטח מוצלח להתנסות בשרבוט וקשקוש, בעיקר לנערים הצעירים.

חיזוק לדבריו מצאתי בכריכות מפורקות שצילומן מובא כאן.

בכריכה הראשונה בצד ימין למטה כתוב: זה הספר הוא של הרב כמוהר"י פינצי נר"ו יצ"ו. ולצידו כתוב תולעת יעקב.

רישומים אחרים על הכריכה הם לנסות הקולמוס. שרבוטים סתמיים, החוזרים על עצמם, לניסוי הדיו והקולמוס – אם נאים הם.

נראה שכל הכתיבות יצאו מתחת קולמוס אחד ומכותב אחד.

  1. כריכה פנימית קדמית

2. כריכה פנימית אחורית

 

חכם יעקב פינצי היה רב בבוקרשט, עלה לארץ ישראל והיה שני בקודש לראשון לציון חכם אברהם גאגין. לאחר פטירתו, כנראה בשנת תר"ט 1849, הוציא בנו את חיבורו של אביו "זכות אבות" על פרקי אבות (בלגרד, תרל"ח 1878), ובו תיאר את אביו בתארים מפליגים:

בהר הזיתים מוטלת מצבת קבורתו, ובה נכתב עליו:

"אביר יעקב בתורה", "הר' המופלא בנסתר" ועוד.

המקור: אתר עיר דוד כאן  קריאת הנוסח על המצבה קשה. אשמח למי שיעזור לפענח  את הכתוב*.

להרחבה על רבי יעקב פינצי ראו נא באתר "החכם היומי"

אינני יודע עם הכיתוב על גבי הכריכה "תולעת יעקב" מתייחס  לר' יעקב פינצי או נכתב רק לנסות הקולמוס.

יאה הביטוי תולעת יעקב לענווה מופלגת, כדברי דוד המלך: "ואנכי תולעת ולא איש" (ספר תהלים פרק כב).

שבת שלום

אבישי

————–

תוספת:

כתב לי חנוך:

חיפשתי ברשת "דרושים דבריו ליעקב" והגעתי לאתר הר הזיתים – ראה נא כאן – עם תמונות המצבה ושם  יש גם הטקסט מפוענח רובו כמעט כולו:
אי לך     ארץ
שאי קינה מרה כל ער..
עפר יעקב דבק ..אוף
תימן אביר יעקב בתורה
לשמה איש מלחמה קהלת
יעקב מחדש חדושים
מרר .. פרושיא מעשה
דרושים דבריו ליעקב
במילי דאבות סבית אבות
קרא שמו יעקב משפטים עדי
תשו..פקק הקול יעקב ה'ר המופל'
בנסתר ובנגלה כבוד ה' מלא יקרא
בשם יעקב פ'ינצי זצ'וקל תר'ט .. "

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: